Educatie

Sponsorschap … Kans voor een normale jeugd!

Meer dan een simpele gift, peter zijn is een kind bij de hand nemen en hem toelaten zijn buikje vol te eten, zich te kleden, en ook naar school te gaan en van een goede scholing te genieten.

Geef het een kans

vanaf 39€/maand

Een weeskind…

Een kind dat zijn vader en soms ook zijn moeder heeft verloren.
Een kind dat aanwezigheid, steun, verdediging, tederheid en liefde is verloren.
Aangezien wij hiervan bewust zijn, hebben wij in de jaren 90 een programma voor de sponsoring van weeskinderen gelanceerd om de levenskwaliteit van weeskinderen en hun gezin te verbeteren!

“Ik en degene die voor een wees zorgt en hem voorziet, zullen zoals dit in het Paradijs zijn. en hij zette zijn middelvinger en wijsvinger dicht bij elkaar.”

Hadith

Sponsor te worden betekent dat de wees kan:

GENEZEN WORDEN

Dankzij sponsoring kan jouw weeskind minstens één keer per jaar een arts bezoeken. Dankzij jou kan hij genieten van een goede gezondheid en geef je hem een ​​betere start in het leven. Omdat, wanneer kinderen gezond zijn, ze beter in staat zijn om op school te leren en een beter inkomen te verdienen wanneer ze volwassen zijn.

GENOEG ETEN

We zorgen ervoor dat elke gesponsorde wees genoeg eet en profiteert van essentiële bijdragen aan hun groei en gezondheid.

Naar school gaan

Dankzij sponsoring bied je hem de kans om naar school te gaan en een normale opleiding te volgen. Hij ontvangt al het nodige schoolmateriaal en zelfs een geschenk aan het einde van het jaar.

Zich ontspannen

We houden ons niet alleen bezig met hun fysieke welzijn: wezen verdienen het ook om veilig en gelukkig te zijn. Jouw sponsoring stelt hen in staat om geschenken voor Eid te ontvangen en om zomerkampen, sportlessen en excursies bij te wonen, …. Bovendien bezoekt een maatschappelijk werker hen regelmatig om ervoor te zorgen dat hun huis veilig en verzorgd is.

Hoe hem leren kennen?

Sponsoring is ook een morele steun voor het kind dat jij helpt. Als peter of meter bied je je wees een unieke en bevoorrechte hartband aan. Je kunt deze link versterken door hem regelmatig te schrijven. Elke ontvangen brief wordt ervaren als een gebeurtenis vol vreugde! Deze uitwisseling van post is niet verplicht. Het is aan jou om te beslissen of je wilt corresponderen of niet. Het is ook mogelijk om hem te ontmoeten en we raden je sterk aan om dit te doen.

 

Onze wezen vertellen:

 

EHSANUL KABIR

EHSANUL KABIR woont in Khulna, te Bangladesh, met zijn moeder, zijn grootmoederen grootvader.Toen Ehsanul2jaaroud was, is zijn vader gestorven en het gezin kon niet langerde huurbetalen van hun woning. Ze verhuisden naar een ander dorp en de moeder van Ehsanul begon...

IRANI BEGUM woont in Satbaria, te Bangladesh.

Haar vader stierf toen zij 6 jaar was. Na zijn dood vond het gezin het moeilijk om in hun basisbehoeften te voorzien. Irani heeft er altijd van gedroomd om lerares te worden. Maar als je arm bent, is het moeilijk om je dromen te realiseren. Haar...

Massal Keita, de wees die maatschappelijk werker werd …

Ik verloor mijn vader toen ik drie was Ik werd door mijn moeder opgevoed in een gehuurde eenkameraccommodatie. We waren met 4 personen: mijn moeder, mijn 2 zussen en ik. De kamer waarin we woonden was zo smal dat we problemen hadden met slapen. Trouwens, ik was een...

Onze peters en meters vertellen:

 

Ik ben Songül en ik ontdekte Karama Solidarity in 2014

Als alleenstaande wilde ik altijd een kind adopteren omdat ik een mama wou zijn voor een kind dat geen mama heeft. Zelf bevallen van een kind was toen geen optie en er waren kinderen genoeg op aarde die je kan verzorgen en opvoeden. Na een uitgebreid onderzoek stelde...

We zijn blij om voor deze 3 kinderen te zorgen

Mijn naam is Ihssane en toen ik Karama Solidariteit ontdekte, was ik aan het zoeken naar een daad die op de lange termijn blijft bestaan. Door de site te bezoeken, ging ik van ontdekking naar ontdekking. Er waren uitnodigingen voor donaties, maar ook...

Een weeskind sponsoren is dat zoals een kind adopteren?

Nee, dat is niet het geval. Het kind dat u sponsort heeft een eigen gezin. Peters en meters spelen wel een belangrijke rol in de ogen van het kind en zijn gezin door de steun die ze krijgen om in hun basisbehoeften te voorzien. Alle kinderen zijn ook weeskinderen. Ze hebben geen vader of hebben beide ouders verloren.

Is het sponsorprogramma enkel gericht op weeskinderen die moslim zijn?

Nee, Karama Solidarity steun alle mensen van alle religies en culturen. Als humanitaire organisatie zijn we verplicht om niet te discrimineren op basis van religie, geslacht, ras of etnische afkomst. Het is onze plicht om de meest kwetsbaren te ondersteunen. Bovendien blijft de beloning in de islam ongeacht het geloof van het weeskind.

Hoe komen de weeskinderen in aanmerking voor een sponsorprogramma?

Het weeskind sponsorprogramma is gericht op de meest kansarme gezinnen. We geven prioriteit aan de weeskinderen die uit gezinnen komen met de laagste inkomens. Aangezien de middelen beperkt zijn moeten we prioriteiten stellen bij het selecteren van de behoeftigen. Hiervoor gebruiken we een open en transparant proces.

 

De selectie van de kinderen die in aanmerking komen voor sponsorschap gebeurd op basis van een nauwkeurige evaluatie; selectiecriteria, het identificeren van het leefgebied, de leefgemeenschap, … De standaard selectiecriteria hebben betrekking op de volgende aandachtspunten:

 

  • Inkomen : Gezinnen met het laagste inkomen. Onder inkomen valt salaris, pensioen, andere sponsoring, kindergeld, enz.
  • Gezinsgrootte, leeftijd van het weeskind, beperking : Gezinnen met een hoge afhankelijkheidsratio (d.w.z. het aantal afhankelijke personen is te groot in verhouding tot het aantal mensen dat het gezin onderhoudt), gezinnen waarvan het kind of de voogd een menselijke beperking heeft.
  • Huisvestingsomstandigheden:Weeskinderen uit gezinnen met de armste leefomstandigheden, vooral degenen die geen eigen huis hebben komen eerst in aanmerking.
  • Kinderenmet de slechtste gezondheidstoestand,ook ondervoede kinderen krijgen voorrang.
  • Een wees die beide ouders heeft verloren, krijgt voorrang op een kind dat slechts één ouder heeft verloren.
  • Gezinnen die levenin onveilige omstandigheden; in de buurt van riolering, in onhygiënische leefgebieden, enz. geven we prioriteit.

Kinderenmet een werkloze moeder krijgen voorrang en kinderen die beide ouders verloren hebben.

Hoeveel krijgt het weeskind werkelijk van het bedrag dat ik stort?

Wanneer ik 33€ stort, krijgt de voogd van het kind (meestal is dit de moeder) 30,20€. De overblijvende 2,80€ worden gebruikt voor de administratiekosten, de ontwikkeling van de projecten waar het kind van gaat genieten (schooltas, boeken, kleren, …).

Als de voogd van het weeskind het geld ontvangt, hoe weet ik dan dat hij of zij het aan het weeskind uitgeeft?

Onze collega’s op het terrein doen regelmatig huisbezoeken om er zeker van te zijn dat de verleende steun op de juiste manier wordt besteed.

Zal mijn bijdrage invloed hebben op het leven van het kind?

Absoluut! De gezinnen met weeskinderen hebben vaak geen bron van inkomsten. Het geld dat u stuurt (33€, 39€ of 48€ per maand naargelang het land) is vaak meer dan het totale inkomen van het gezin. De hulp die u biedt laat het kind en zijn gezin toe een decent leven te lijden en in zijn basisbehoeftes te voorzien (voedsel, gezondheid, scholing).

Is het mogelijk om in groep te sponsoren?

U bent een groep vrienden, familieleden, een klas, een sportclub en u wilt graag samen een kind sponsoren… Dit is zeer eenvoudig! Het enige dat wij nodig hebben is een naam en een correspondentieadres voor de groep en maar één rekeningnummer. Kies een groepsvertegenwoordiger waar wij mee in contact zullen zijn en die de rest van de groep zal informeren over de voortgang van het weeskind en over alle andere informatie in verband met de sponsoring (jaarlijks verslag, brieven van het kind)

Hoelang duurt mijn sponsoring?

De sponsoring is een actie op lange termijn die meestal tot aan de meerderjarigheid duurt en meer specifiek tot het einde van de studies. Indien het kind dat u sponsort, verhuist of trouwt, stopt de sponsoring. Wij contacteren u dan om u voor te stellen een ander weeskind te sponsoren.

En indien ik niet verder kan sponsoren?

Indien u niet langer kunt sponsoren, dient u enkel naar ons te bellen of te mailen om dit te vermelden. We vragen u echter dit 3 maand op voorhand te doen zodat wij tijd hebben om een nieuwe peter voor uw weeskind te vinden. Wanneer een peter stopt met sponsoren, belasten wij hem niet met langdurige en ingewikkelde administratieve ingrepen. We vragen hem enkel echter aan de toekomst van het kind te denken, wetend dat dit zijn enige bron van inkomsten is! U bent natuurlijk altijd vrij later een ander kind te sponsoren… of aan iemand in uw omgeving voor te stellen uw sponsoring over te nemen…

Kan ik mijn weeskind schrijven?

Natuurlijk! Wij moedigen u aan contact op te nemen met uw weeskind. Uw brieven kunnen hem en zijn omgeving aanmoedigen. Voor de kinderen, stelt dit vaak morele steun voor. Uw brieven getuigen van uw interesse voor zijn leven en voor zijn scholing. Indien u een brief wilt sturen, dient u hem naar Karama Solidarity te sturen die voor de vertaling zal zorgen en de brief naar uw weeskind door zal sturen.

Kan ik hem bezoeken?

Ja dit is mogelijk! U kunt uw weeskind een bezoekje brengen. Zo kunt u zijn levensomstandigheden en de invloed van het project zien. Wij nodigen u uit om contact op te nemen met het kantoor van Karama Solidarity dat u zal uitleggen wat u dient te doen.

Kan ik hem cadeautjes schenken?

Dit kan heel het jaar door via een storting. U dient echter wel duidelijk te maken dat dit om een geschenk voor uw weeskind gaat.

Kan ik dit project op een andere manier steunen?

Ja! Indien uw middelen u niet toelaten een weeskind te sponsoren, kunt u het algemeen fonds voor weeskinderen steunen. U kiest zelf welke bijdrage u wil leveren! Kleine sloten vormen grote rivieren. Met kleine bedragen, kunnen wij ook grote veranderingen brengen in het leven van weeskinderen. Dit fonds wordt gebruikt voor uitzonderlijke uitgaven zoals medische kosten, schoolmateriaal, … Dit fonds laat eveneens toe andere activiteiten en projecten te financieren voor weeskinderen en hun gezinnen die al dan niet gesponsord zijn.

En als ik nog vragen heb?

Heeft u andere vragen? Contacteer ons dan via email [email protected], of contacteer ons het nummer 02/ 219 81 84 ou 0484/417.400,Wij beantwoorden uw vragen met plezier!