Onderwijs

Sponsorschap … Kans voor een normale jeugd!

Het is meer dan een simpele gift, … Meter of peter zijn, is een kind bij de hand nemen. Toelaten zijn of haar buikje vol te eten, zich te kleden, naar school te gaan en om van een goede gezondheidszorg te genieten.

Geef een kind een kans

vanaf 39€/maand

Een weeskind …

Een kind dat een vader en soms ook een moeder heeft verloren.
Een kind dat aanwezigheid, steun, verdediging, tederheid en liefde is verloren.
Aangezien wij hiervan bewust zijn, hebben wij in de jaren 90 een sponsorprogramma voor weeskinderen gelanceerd om de levenskwaliteit van de weeskinderen en hun gezin te verbeteren!

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Ik en degene die een wees onderhoudt, zijn net als deze in het Paradijs”, en hij bracht zijn wijsvinger en middelvinger bij elkaar.   

Hadith Muslim

Sponsor worden betekent dat het weeskind kan:

GENEZEN WORDEN

Dankzij de sponsoring kan jouw weeskind minstens één keer per jaar een arts bezoeken. Dankzij jou kan hij of zij degelijke gezondheidszorg ontvangen en geef je hem of haar een ​​betere start in het leven. Wanneer kinderen gezond zijn, zijn ze beter in staat om op school goed te presteren en later een goede baan te vinden.

GENOEG ETEN

We zorgen ervoor dat elk gesponsord weeskiind genoeg eet en profiteert van de essentiële bijdragen voor de groei en de gezondheid.

Naar school gaan

Dankzij de sponsoring bied je hem of haar de kans om naar school te gaan en een normale opleiding te volgen. Hij of zij ontvangt al het nodige schoolmateriaal en een geschenk op het einde van het jaar.

Zich ontspannen

We focussen ons niet alleen op het fysieke welzijn. Het is ook belangrijk dat de kinderen zich veilig en gelukkig voelen. Jouw sponsoring stelt een weeskind in staat om geschenken voor Eid te ontvangen, om zomerkampen, sportlessen en excursies bij te wonen. Bovendien komt een maatschappelijk werker regelmatig op bezoek om na te gaan of de leefomstandigheden fatsoenlijk en veilig zijn. 

Hoe word je peter of meter?

Meter of peter zijn, is een morele steun voor het kind. Je biedt het kind een unieke en bevoorrechte hartband aan. Je kunt deze band versterken door regelmatig brieven te schrijven. Elke ontvangen brief wordt ervaren als een gebeurtenis vol vreugde. De briefuitwisseling is niet verplicht. Het is aan jou om te beslissen of je wilt corresponderen of niet. Het is ook mogelijk om jouw weeskind te ontmoeten. We raden aan al onze meters en peters dit sterk aan. 

 

Onze wezen vertellen:

 

EHSANUL KABIR

EHSANUL KABIR woont in Khulna, te Bangladesh, met zijn moeder, zijn grootmoederen grootvader.Toen Ehsanul2jaaroud was, is zijn vader gestorven en het gezin kon niet langerde huurbetalen van hun woning. Ze verhuisden naar een ander dorp en de moeder van Ehsanul begon...

IRANI BEGUM woont in Satbaria, te Bangladesh.

Haar vader stierf toen zij 6 jaar was. Na zijn dood vond het gezin het moeilijk om in hun basisbehoeften te voorzien. Irani heeft er altijd van gedroomd om lerares te worden. Maar als je arm bent, is het moeilijk om je dromen te realiseren. Haar...

Massal Keita, de wees die maatschappelijk werker werd …

Ik verloor mijn vader toen ik drie was Ik werd door mijn moeder opgevoed in een gehuurde eenkameraccommodatie. We waren met 4 personen: mijn moeder, mijn 2 zussen en ik. De kamer waarin we woonden was zo smal dat we problemen hadden met slapen. Trouwens, ik was een...

Onze peters en meters vertellen:

 

Ik ben Songül en ik ontdekte Karama Solidarity in 2014

Als alleenstaande wilde ik altijd een kind adopteren omdat ik een mama wou zijn voor een kind dat geen mama heeft. Zelf bevallen van een kind was toen geen optie en er waren kinderen genoeg op aarde die je kan verzorgen en opvoeden. Na een uitgebreid onderzoek stelde...

We zijn blij om voor deze 3 kinderen te zorgen

Mijn naam is Ihssane en toen ik Karama Solidariteit ontdekte, was ik aan het zoeken naar een daad die op de lange termijn blijft bestaan. Door de site te bezoeken, ging ik van ontdekking naar ontdekking. Er waren uitnodigingen voor donaties, maar ook...

Een weeskind sponsoren is dat zoals een kind adopteren?

Nee, dat is niet het geval. Het kind dat je sponsort heeft een eigen gezin. Peters en meters spelen wel een belangrijke rol in de ogen van het kind en zijn gezin door de steun die ze krijgen om in hun basisbehoeften te voorzien. Alle kinderen zijn ook weeskinderen. Ze hebben geen vader of hebben beide ouders verloren.

Is het sponsorprogramma enkel gericht op weeskinderen die moslim zijn?

Nee, Karama Solidarity steun alle mensen van alle religies en culturen. Als humanitaire organisatie zijn we verplicht om niet te discrimineren op basis van religie, geslacht, ras of etnische afkomst. Het is onze plicht om de meest kwetsbaren te ondersteunen. Bovendien blijft de beloning in de islam ongeacht het geloof van het weeskind.

Hoe komen de weeskinderen in aanmerking voor een sponsorprogramma?

Het weeskind sponsorprogramma is gericht op de meest kansarme gezinnen. We geven prioriteit aan de weeskinderen die uit gezinnen komen met de laagste inkomens. Aangezien de middelen beperkt zijn moeten we prioriteiten stellen bij het selecteren van de behoeftigen. Hiervoor gebruiken we een open en transparant systeem.

 

De selectie van de kinderen die in aanmerking komen voor sponsorschap gebeurd op basis van een nauwkeurige evaluatie; selectiecriteria, het identificeren van het leefgebied, de leefgemeenschap, … De standaard selectiecriteria hebben betrekking op de volgende aandachtspunten:

 

  • Inkomen : Gezinnen met het laagste inkomen. Onder inkomen valt salaris, pensioen, andere sponsoring, kindergeld, enz.
  • Gezinsgrootte, leeftijd van het weeskind, beperking : Gezinnen met een hoge afhankelijkheidsratio (d.w.z. het aantal afhankelijke personen is te groot in verhouding tot het aantal mensen dat het gezin onderhoudt), gezinnen waarvan het kind of de voogd een menselijke beperking heeft.
  • Huisvestingsomstandigheden:Weeskinderen uit gezinnen met de armste leefomstandigheden, vooral degenen die geen eigen huis hebben komen eerst in aanmerking.
  • Kinderenmet de slechtste gezondheidstoestand,ook ondervoede kinderen krijgen voorrang.
  • Een wees die beide ouders heeft verloren, krijgt voorrang op een kind dat slechts één ouder heeft verloren.
  • Gezinnen die levenin onveilige omstandigheden; in de buurt van riolering, in onhygiënische leefgebieden, enz. geven we prioriteit.

Kinderenmet een werkloze moeder krijgen voorrang en kinderen die beide ouders verloren hebben.

Hoeveel krijgt het weeskind werkelijk van het bedrag dat ik stort?

Wanneer je € 39 stort, krijgt de voogd of ouder van het kind (meestal is dit de moeder) € 35. De overblijvende € 4 worden gebruikt voor de administratiekosten, de ontwikkeling van de projecten waar het kind van gaat genieten (schooltas, boeken, kleren, …).

Als de voogd van het weeskind het geld ontvangt, hoe weet ik dan dat hij of zij het aan het weeskind uitgeeft?

Onze collega’s op het terrein doen regelmatig huisbezoeken om er zeker van te zijn dat de verleende steun op de juiste manier wordt besteed.

Zal mijn bijdrage invloed hebben op het leven van het kind?

Absoluut! De gezinnen met weeskinderen hebben vaak geen bron van inkomsten. De tussenkomst die je schenkt (€ 39 of € 48 per maand naargelang het land) is vaak meer dan het totale inkomen van het gezin. De hulp die je biedt laat het kind en het gezin toe een volwaardig leven te leiden en in de basisbehoeftes te voorzien (voedsel, gezondheid, scholing).

Is het mogelijk om in groep te sponsoren?

Je bent een groep van vrienden, familieleden, een klas, een sportclub en je wilt graag samen een kind sponsoren. Dit is zeer eenvoudig! Het enige dat wij nodig hebben is een naam en een correspondentieadres voor de groep en één rekeningnummer. Kies een groepsvertegenwoordiger waar wij mee in contact zullen zijn die de rest van de groep zal informeren over de voortgang van het sponsorschap (jaarlijks verslag, brieven, updates van het kind, …)

Hoelang duurt mijn sponsoring?

De sponsoring is een actie op lange termijn die meestal tot aan de meerderjarigheid duurt en meer specifiek tot het einde van de studies. Indien het kind dat je sponsort, verhuist of trouwt, stopt de sponsoring. Wij contacteren je dan om eventueel een ander weeskind onder hoede te nemen.

En indien ik niet verder kan sponsoren?

Indien je niet langer peter of meter kan zijn van een weeskind graag ons te bellen of een e-mail te sturen. We vragen om dit 3 maand op voorhand te doen zodat wij tijd hebben om een nieuwe peter of meter voor jouw weeskind te vinden. Wanneer een peter of meter stopt met sponsoren, belasten wij die niet met langdurige en ingewikkelde administratieve procedures. We vragen enkel echter om aan de toekomst van het kind te denken, wetend dat dit zijn enige bron van inkomsten is. Je bent natuurlijk altijd welkom om in de toekomst een ander kind te sponsore of aan iemand in jouw omgeving voor te stellen de sponsoring over te nemen.

Kan ik mijn weeskind schrijven?

Natuurlijk! Wij moedigen je aan om contact te onderhouden met je weeskind. Jouw brieven zijn een enorme aanmoediging. Voor de kinderen is dit vaak een morele steun. Een brief toont jouw interesse in het leven van jouw weeskind. Wij vertalen jouw briefwisseling en bezorgen die aan jouw weeskind. 

Kan ik hem bezoeken?

Ja dit is mogelijk! Je kan jouw weeskind bezoeken om jouw impact als de invloed van het project te zien. Wij nodigen je graag uit om contact op te nemen met ons.

Kan ik hem cadeautjes schenken?

Dit kan heel het jaar door via een storting. Je dient echter wel duidelijk te maken dat dit om een geschenk voor jouw weeskind gaat.

Kan ik dit project op een andere manier steunen?

Als u niet de middelen hebt om peter of meter te worden kan je altijd het algemeen fonds voor weeskinderen steunen. Je kiest zelf jouw bijdrage. Kleine sloten vormen grote rivieren. Met kleine bedragen, kunnen we ook grote veranderingen brengen in het leven van weeskinderen. Dit fonds wordt gebruikt voor uitzonderlijke uitgaven zoals medische kosten, schoolmateriaal, … Dit fonds laat eveneens toe andere activiteiten en projecten te financieren voor weeskinderen en hun gezinnen die al dan niet gesponsord zijn.

Hoe neem ik contact op?

Voor al jouw vragen kan je ons contacteren via het volgende e-mailadres [email protected] of telefonisch als WhatsApp 0489/70 16 53. We staan je met alle plezier aan het woord!