Haar vader stierf toen zij 6 jaar was. Na zijn dood vond het gezin het moeilijk om in hun basisbehoeften te voorzien. Irani heeft er altijd van gedroomd om lerares te worden. Maar als je arm bent, is het moeilijk om je dromen te realiseren.

Haar moederbevestigde: « Voordat mijn dochter werdgesponsord,bevonden we ons in een zeer moeilijke situatie. We hadden geen inkomen. Ik kon voor mijn kinderen geen schoolmateriaal kopen zoals boeken, schriften of pennen. Maar nu zijn we heel blij omdat al die slechte dagen achter de rug zijn! Dankzij de weessponsoring heeft mijn dochter Irani haar droom kunnen laten uitkomen, ze heeft haar Secundaire Diploma behaald en zegeeft nuzelf lesopeen basisschool.»

Naast het dekken van schoolgeld voor haar kinderen, gebruiktde moeder van Iranide spaargeldook om vee tekopen.Zebezit nu5koeien,15duiven,25kippen en een vijver met vissen en 8 eenden. Nu kan ze melk, eieren, vlees en vis verkopen en zo in haar levensonderhoudvoorzien