Meer te weten komen
over Karama Solidarity

Wie is Karama Solidarity

Karama Solidarity, opgericht in 1992 in België, is een van de grootste en oudste Belgische vzw’s. Wij zijn een vereniging met burgerzin die zich laat leiden door de wijsheid van de moslimtradities. 

Wij voeren ons missie uit met een altruïstische geest en een humanitaire ethiek die de afkomst, het geslacht of de religieuze/politieke overtuiging van elk individu erkent.

Ons internationale structuur is in 8 landen aanwezig, waar we behoeftigen helpen, zonder proselitisme of onderscheid van religie, cultuur en genre.

Karama betekent in het Arabisch waardigheid. Iets waar ieder van ons recht op heeft.

Dankzij onze lokale partners, die alle problemen en kwesties van de bevolkingen kennen, kunnen we ter plaatse werken. Ons doel is de autonomie van kwetsbare gemeenschappen.

Waar onze vereniging in actie komt

Karama Solidarity richt haar inspanningen op 8 landen in Afrika en Azië: Palestina, Bangladesh, Mali, Kenya, Ethiopië, Marokko, de Democratische Republiek Congo en Niger.

Deze 8 landen werden niet alleen voor hun grote behoeften gekozen, maar ook omdat we ter plaatse betrouwbare lokale partners hebben waarin we volledig betrouwen. 

Het werk gaat ter plaatse dagelijks voortdurend door.

Daarnaast werken we samen met 33 landen over de hele wereld, in Afrika, Azië en het Midden-Oosten, waar we snel in actie kunnen komen bij humanitaire noodsituaties met minimale kosten en optimale efficiëntie

ontvangers in 8 landen

weeskinderen gesponsord in Marokko en Palestina

waterputten geboren in Bangladesh in 5 jaar tijd

Onze visie op humanitaire hulp

Karama Solidarity is een vereniging die uit humanitaire professionals bestaat. We hebben ervoor gekozen om met lokale bevolkingsgroepen te werken. Allereerst, omdat zij degene zijn die het best weten wat er gedaan moet worden. Maar ook omdat we het belangrijk vinden dat mensen ter plaatse ook kunnen werken.

Onze partners die ter plaatse aanwezig zijn, zijn actief bezig met het begeleiden samen met de bewoners en de meest afgelegen gebieden.

 Daarom boren we niet enkel één waterput, als we er laten boren in Bangladesh. In plaats daarvan, trekken we een bepaald gebied in en boren we in de loop van het jaar 400 putten. Bovendien leren we de mensen hoe ze die moeten gebruiken en onderhouden om zo hun duurzaamheid te maximaliseren. 

Vandaar ook dat wij voorrang geven aan onderwijs en voorstellen het sponsoren van weeskinderen in Marokko en Palestina. Dankzij deze sponsoring, die zorgvuldig wordt gecontroleerd, kunnen deze minderjarigen naar school gaan, verzorgd en gevoed worden en uitgroeien tot sterke volwassenen. 

Onderwijs is de beste manier om zich te emanciperen. Door te weten hoe je dingen zelf kunt doen, word je autonoom. Op die manier ben je niet langer afhankelijk van de hulp van anderen.

5 redenen om voor ons te kiezen

Humanitaire hulp is ons beroep

Dankzij onze ervaring als humanitaire professionals, bouwen we ontwikkelingsprojecten die de betreffende bevolkingsgroepen rechtstreeks betrekt en zijn we dagelijks aanwezig voor hen. Onze projecten zijn concreet en worden zorgvuldig bestudeerd voordat ze gelanceerd worden.

Ons doel is de autonomie van de bevolkingsgroepen die we helpen

Karama Solidarity zet al meer dan 30 jaar projecten op die ervoor zorgen dat arme mensen door middel van werk inkomen kunnen verdienen, zodat ze niet langer hulp nodig hebben of moeten bedelen.

Wij zijn transparant

Om de transparantie en de betrouwbaarheid van ons beheer te garanderen, wordt onze boekhouding jaarlijks grondig gecontroleerd door een externe accountant, ook al het niet verplicht is. Bovendien wordt onze boekhouding regelmatig gecontroleerd door de Belgische belastingdienst. Daarnaast hebben we de Donorinfo Garantie gekregen, wat garandeert dat donateurs ons kunnen vertrouwen! Hiermee wordt ook aangetoond dat de bedragen die wij ontvangen eerlijk worden besteed.

Wij zijn onafhankelijk

Karama Solidarity ontvangt geen overheidssubsidies. Wij zijn 100% afhankelijk van privé-donaties en particulieren. Dit is een sterkte die ons de vrijheid geeft om te werken en hulp te bieden waar en wanneer we willen.

Onze administratieve kosten worden zo laag mogelijk gehouden

De administratiekosten bedragen niet meer dan 12%. Karama Solidarity heeft een van de laagste percentages in vergelijking met veel NGO’s! Ons doel is om zoveel mogelijk van de donaties die we ontvangen te geven aan mensen in nood.

Hoe Karama Solidarity is ontstaan

Actief in België sinds 1992, men zou bijna kunnen zeggen dat Karama Solidarity uit het toeval is ontstaan. 

Opgericht door Dr. Jamal Zahri, is het begonnen vanuit het idee dat in de ziel van de moslim de behoefte bestaat om het goede te doen.

Ook al had hij niets te maken met humanitair werk, werd Jamal Zahri toch geïnteresseerd via een vriend die op dit gebied actief was. Omdat hij wist wat de armen in de wereld doormaken, besloot op zijn beurt te kijken of hij donaties kon inzamelen door langs de moskeeën in zijn buurt te gaan. Hij werd hartelijk ontvangen door de gelovigen, die aandachtig luisterden naar zijn woorden.

Op die manier wil hij hem er voor eens en altijd van overtuigen dat zijn idee goed doordacht is

Zonder moeite slaagde hij erin 240.000 Belgische frank, of bijna 6.000 euro, bij elkaar te krijgen.

Vervolgens richtte hij Karama Solidariteit op.

Op die manier wil hij hem er voor eens en altijd van overtuigen dat zijn idee goed doordacht is. 

Zonder moeite slaagde hij erin 240.000 Belgische frank, of bijna 6.000 euro, bij elkaar te krijgen.

Vervolgens richtte hij Karama Solidariteit op.

Onze vereniging bestaat al meer dan 30 jaar en telt nu 15 werknemers in België, 3 in Marokko, 1 in Palestina en tientallen lokale partners in Palestina, Bangladesh, Mali, Kenia, Ethiopië, Marokko en de Democratische Republiek Congo.

FAQ

Helpt Karama Solidarity enkel moslims?

Nee, onze vereniging helpt mensen van alle geloven en culturen. Wij discrimineren niet. Onze werkwijze is strikt neutraal, zonder onderscheid van afkomst, geslacht of religie. Volgens onze waarden als moslims en humanitaire professionals, helpen en ondersteunen wij degenen die het meest in nood verkeren, ongeacht hun geloof.

Zijn de donateurs van Karama Solidarity enkel moslims?

Hoewel de meeste van onze donateurs inderdaad moslims zijn, hebben we ook donateurs die het niet zijn, maar die aan de principes en ethiek van deze religie aansluiten, op welke we ons dagelijkse leven baseren.

 

Wat zijn de verschillende projecten van Karama Solidarity?

Karama Solidarity voert al 5 jaar een campagne voor het boren van waterputten in Bangladesh, waar al 2.000 waterputten werden geboord. Ook sponsoren we weeskinderen in Marokko en Palestina. Tijdens Ramadan distribueren we voedselpakketten in de 8 landen waar we aanwezig zijn en dit ook tijdens de SOS-campagnes. Bovendien doen we ook financiële donaties die “Cash for work” worden genoemd : voor sommige projecten, werven we tijdelijk de begunstigden zodat ze mee kunnen werken aan ons project ter plaatse en ze worden betaald voor hun werk. 

Is Karama Solidarity een betrouwbare vereniging ?

Ja, transparantie is een van onze waarden. Daarom worden onze boekhouding jaarlijks grondig gecontroleerd door een externe accountant, ook al het niet verplicht is. Zo bevestigt hij onze totale transparantie en de correcte besteding van de fondsen. Bovendien controleert de belgische belastingdienst ook regelmatig onze boekhouding. Daarnaast hebben wij de Donorinfo Garantie gekregen, de enige onafhankelijke stichting die de transparantie van de rekeningen en de werking van de door haar geanalyseerde verenigingen garandeert. 

Ik heb geen antwoord op mijn vraag kunnen vinden. Is het mogelijk om Karama Solidarity te contacteren ?

Ja, u kunt ons bellen op +32 2 219 81 84 of een mail sturen aan [email protected]