Sponsor een kind:
maak het verschil in
hun leven en het jouwe

Door het sponsoren van een Marokkaans of Palestijns weeskind, zorgt u voor zijn of haar bescherming.

Door een weeskind te sponsoren, verbetert u niet alleen zijn of haar leven. U schenkt het ook alle middelen om een sterke en autonome volwassene te kunnen worden.

De weeskinderen die Karama Solidarity helpt, groeien op bij hun familie, samen met ofwel hun moeder, hun grootouders, ooms, tantes, enz. Het maandelijkse bedrag is een waardevolle hulp voor deze kinderen. Het zorgt ervoor dat ze kunnen voldoen aan hun basisbehoeften, zoals voldoende voeding en goede verzorging. Bovendien helpt het hen om te leven onder goede levensomstandigheden, om zo uit te groeien tot gezonde volwassenen.

Het sponsoren van een weeskind is een gift waarvoor u beloond word in uw wereldse leven en in het hiernamaals.

Een weeskind sponsoren in Palestina

Karama Solidarity werkt sinds 1994 met weeskinderen in Palestina en kon reeds 1499 weeskinderen in de steden Nablus en Bethlehem sponsoren.

Palestina is een gebied dat onze moslimharten nauw aan het hart ligt. De bevolking vecht elke dag alleen en kan niet rekenen op een staat die niet bestaat. Zo zijn het de Palestijnen zelf die de werking van de scholen ondersteunen.

Onze vereniging rekent op het werk van haar lokale partners ter plaatse; de vereniging Saphir.

Sponsoring van een kind in Mali

Gelegen in West-Afrika is Mali een prachtig land, maar het staat voor ernstige sociaal-economische uitdagingen, waarvan armoede een van de meest dringende is. Volgens gegevens uit 2021 leeft ongeveer 43% van de Malinese bevolking onder de armoedegrens, met beperkte toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en andere essentiële diensten. Deze situatie treft vooral weeskinderen, die vaak de meest kwetsbaren en behoeftigen in de samenleving zijn.

Door een weeskind in Mali te sponsoren, draagt u direct bij aan het verbeteren van hun levenskwaliteit. Uw financiële steun zal helpen bij het verschaffen van voedsel, kleding, toegang tot onderwijs, medische zorg en nog veel meer. U zult de hoeksteen van hoop zijn voor deze kinderen die streven naar een betere toekomst.

Een weeskind sponsoren in Marokko

Karama Solidarity is sinds 2001 aanwezig in Marokko en kon reeds 1.200 weeskinderen sponsoren in steden alsTanger, Nador, Midelt en omstreken.

Wij werken ter plaatse met 11 lokale partners die de huizen van de gezinnen persoonlijk gaan bezoeken om te controleren of de voorwaarden van de sponsoring gerespecteerd worden.

Een kind sponsoren : een beetje hulp die veel goeds brengt

Als u via ons programma een Marokkaans of Palestijns kind sponsort, geeft u tot het einde van zijn of haar studies de kans op: 

MEDISCHE ZORG

Een goede gezondheid is essentieel: een goede gezondheid stelt kinderen in staat om beter te leren op school en zich beter te integreren in de samenleving wanneer ze volwassen worden. Met uw sponsoring kan uw weeskind minstens 1 keer per jaar een arts bezoeken. 

VOLDOENDE VOEDING

Het is niet mogelijk om goed op te groeien met een lege maag. Karama Solidarity zorgt ervoor dat elk gesponsord weeskind genoeg te eten krijgt genoeg te eten krijgt en essentiële voedingsstoffen binnenkrijgt die nodig zijn voor zijn groei en gezondheid.

Educatie

Kennis is macht. Dankzij uw sponsoring kan uw weeskind naar school en een normale opleiding volgen. Onze vereniging bezorgt het weeskind al het nodige schoolmateriaal en organiseert op het einde van het schooljaar een feest waarbij de leerlingen cadeautjes krijgen ter aanmoediging.

ONTPLOOIING

Weeskinderen verdienen het ook om veilig en gelukkig te zijn. Dankzij uw sponsoring kunnen zij Eid-geschenken krijgen en deelnemen aan zomerkampen, sportlessen, excursies, enz. Bovendien gaat een maatschappelijk werker regelmatig aan huis om ervoor te zorgen dat de weeskinderen zich goed ontplooien.

De sponsoring heeft als einddoel om deze weeskinderen te laten opgroeien tot goed opgeleide, gezonde volwassenen die in hun jeugd een stevige basis hebben gelegd voor een betere toekomst.

Een kind sponsoren : een kleine steun met een grote impact

Een weeskind is een kind waarvan de vader, de persoon die financieel verantwoordelijk is voor het gezin, overleden is. De Profeet Mohamed ﷺ zei: “Ik en degene die een wees onderhoudt, zijn net als deze in het Paradijs”, en hij bracht zijn wijsvinger en middelvinger bij elkaar.” (overgeleverd door Muslim).

Het helpen van weeskinderen is een morele en religieuze plicht. Het is een zeer verdienstelijke daad met een grote beloning.

Onze engagement voor het kind dat u sponsort

In Marokko en Palestina, waar we weeskinderen organiseren, heeft Karama Solidarity ervoor gekozen om geen kantoren te hebben. Dit stelt ons in staat om onnodige financiële lasten te vermijden en weeskinderen voorrang te geven in onze uitgaven.

Sponsoring : waar gaat uw geld heen?

Wanneer u €50 schenkt, ontvangt de persoon die verantwoordelijk is voor het weeskind (in de meeste gevallen is dat de moeder) rechtstreeks €44. Met de resterende €6 wordt deels voor de administratieve kosten gebruikt, en deels voor de ontwikkeling van projecten waarvan het kind vervolgens zal kunnen profiteren (aankoop van een boekentas, boeken, kleding, enz.).

Wij werken met lokale partners die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op basis van hun betrouwbaarheid. Door de bevolking zelf te betrekken, beogen we het versterken van de capaciteit van het lokale maatschappelijke middenveld. Zo kunnen wij de duurzaamheid van het project garanderen, maar ook de lokale bevolking werk bieden.

Zo hebben onze partners, de lokale straathoekwerkers, de taak om minstens twee keer per jaar het gezin van de weeskinderen te bezoeken.

Onderwijs: onze prioriteit

Als de basisbehoeften van de kinderen vervuld zijn, ligt de prioriteit van Karama Solidarity bij onderwijs. Door het bestrijden van onwetendheid kunnen we de vele plagen die hieruit voortkomen, waaronder armoede, tegengaan.

Een goed opgeleide bevolking draagt actief bij aan de sociale, economische en culturele ontwikkeling van haar land. Dit is een echte motor voor de toekomst.

Wat gebeurt er wanneer u een weeskind sponsort?

Een weeskind sponsoren is niet enkel het geven van het nodige geld om zijn levensomstandigheden te verbeteren. Het is ook het opbouwen van een sterke band met het kind, jaar in jaar uit.

 De sponsoraanvraag

Op onze website vult u de sponsoraanvraag in, waarna Hassnae zo snel mogelijk contact met u opneemt en u een weesje zal toewijzen naargelang het geslacht en het land naar keuze.

Uw gids voor nieuwe sponsors

Als uw sponsoring gevalideerd is, ontvangt u een gids voor nieuwe sponsors. Daarin worden de meeste van uw vragen beantwoord en wordt u officieel voorgesteld aan het weeskind waarvoor u zal zorgen.

De relatie met uw weeskind

U mag het weeskind dat u sponsort, een e-mail sturen, bellen of bezoeken. Elk jaar ontvangt u een gedetailleerd jaarverslag over de situatie van uw weeskind en kunt u de schoolrapporten inkijken. Bij gelegenheden zoals Eid of Ramadan is het mogelijk om extra geld toe te voegen aan uw sponsoring om zo het kind te verwennen.

Ze sponsoren een weeskind…

Ik ben Songül en ik ontdekte Karama Solidarity in 2014

Als alleenstaande wilde ik altijd een kind adopteren omdat ik een mama wou zijn voor een kind dat geen mama heeft. Zelf bevallen van een kind was toen geen optie en er waren kinderen genoeg op aarde die je kan verzorgen en opvoeden. Na een uitgebreid onderzoek stelde...

We zijn blij om voor deze 3 kinderen te zorgen

Mijn naam is Ihssane en toen ik Karama Solidariteit ontdekte, was ik aan het zoeken naar een daad die op de lange termijn blijft bestaan. Door de site te bezoeken, ging ik van ontdekking naar ontdekking. Er waren uitnodigingen voor donaties, maar ook...

Meest gestelde vragen FAQ

Wat is een weeskind?

Een weeskind is een kind wiens vader, meestal de financieel verantwoordelijke persoon van het gezin in de meeste gevallen, overleden is.

Waarom een kind sponsoren in plaats van een donatie te doen?

Donaties zijn zeer waardevol. Sponsoren is gewoon een andere manier van doneren en stelt u in staat om u voor een kind te engageren op lange termijn. Zo wordt u niet enkel een financiële steun, maar ook een hechte persoon in zijn of haar leven.

 

Een kind sponsoren, is hetzelfde als een kind adopteren?

Nee, dit is niet het geval. Het kind dat u sponsort zal zijn eigen gezin hebben, maar sponsors spelen, in de ogen van de kinderen en hun gezinnen, ook een belangrijke rol door hen de middelen te geven om aan hun basisbehoeften te kunnen voldoen.

Waarom is het sponsoren van een Palestijns kind duurder dan het sponsoren van een Marokkaans kind?

Karama Solidarity heeft het bedrag van de sponsoringen zorgvuldig bestudeerd, zodat dit de kinderen in staat zal stellen zich fatsoenlijk te voeden, naar school te gaan, medische zorg te krijgen, en zich te ontplooien. De levenskosten in Palestina zijn hoger dan die in Marokko, waardoor het gevraagde bedrag voor sponsoring hoger is.

Mag ik meer geven dan het gevraagde bedrag van de sponsoring

Ja, het bedrag van de sponsoring is het minimumbedrag om aan de basisbehoeften van de kinderen te voldoen. Als u de mogelijkheid hebt om meer te doneren, is dat mogelijk.

 

Sponsoren jullie enkel kinderen die moslims zijn?

Nee, Karama Solidarity steunt personen van alle geloven en culturen. Als humanitaire vereniging doen we geen discriminatie gebaseerd op de religie, geslacht, ras of afkomst. Het is onze plicht om degenen te helpen die het het meest nodig hebben.

Hoe kiezen jullie de kinderen voor het sponsorprogramma uit?

Het sponsorprogramma is bedoeld voor de meest kansarme gezinnen van een bepaald gebied. We kiezen kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens. Aangezien de middelen beperkt zijn, dienen we voorkeuren vast te stellen tijdens het selecteren van de begunstigden. Hiervoor maken we gebruik van een open en transparant proces.

De standaard selectiecriteria zijn de volgende:

  • Het inkomen: voorrang geven aan degenen met de laagste inkomens. Het inkomen houdt alle bedragen in die het huishouden binnenkomen (salarissen, pensioen, andere sponsoren, geld van het gezin, enz.)
  • De grootte van het gezin en het leeftijd van de kinderen, ook wordt rekening gehouden met een handicap: voorrang geven aan gezinnen waarvan de afhankelijkheidsratio hoog is (met andere woorden, waarvan het aantal persoon ten laste te hoog is vergeleken met het aantal personen die aan de behoeften van het gezin voldoen) en gezinnen waarvan de kinderen en de voogden gehandicapten zijn.
  • Wooncondities: voorrang geven aan personen die in de armste condities leven, vooral degenen waarvan het gezin geen eigenaar is van de woning.
  • Voorrang geven aan kinderen waarvan de gezondheidstoestand het slechtst is, inclusief degenen die ondervoed zijn.
  • Een weeskind dat beide ouders heeft verloren zal voorrang krijgen op een kind dat er één heeft verloren.
  • Gezinnen die in gevaarlijke condities leven (in de buurt van een afvalwatersysteem, in ongezonde gebieden, enz.)
  • Moeders zonder werk krijgen voorrang op moeders die wel werk hebben.

Als de voogd van de weeskinderen het geld krijgt, hoe weten jullie dat hij of zij het voor de weeskinderen zal uitgeven?

Onze personeelsleden ter plaatse bezoeken de gezinnen thuis om ervoor te zorgen dat de fondsen correct gebruikt worden.

Zal mijn bijdrage invloed hebben op het leven van het kind?

Absoluut! De gezinnen met weeskinderen hebben vaak geen bron van inkomsten. Het bedrag dat u stuurt (€39 of €48 per maand, afhankelijk van het land) is vaak meer dan het totale inkomen van het gezin. Deze cruciale hulp stelt het kind en zijn familie in staat een volwaardig leven te leiden en in zijn/haar basisbehoeften te voorzien (voeding, gezondheid, scholing).

Is het mogelijk om in groep te sponsoren?

U maakt deel uit van een groep vrienden, familieleden, een klas of een sportclub?
Wilt u graag samen een weeskind sponsoren?
Dit kan en is zeer eenvoudig. Het enige wat wij nodig hebben is een naam en een correspondentieadres van de groep en maar één rekeningnummer. Kies een groepsvertegenwoordiger die onze contactpersoon zal vormen en de rest van de groep zal informeren over de voortgang van de sponsoring en alle andere informatie (het jaarlijks impactverslag, briefwisseling, enz.).

 

Hoelang duurt mijn sponsoring?

De sponsoring is een actie op lange termijn die meestal tot aan de meerderjarigheid duurt en meer specifiek tot het einde van de studies. Indien het kind dat u sponsort, verhuist of trouwt, stopt de sponsoring. Wij contacteren u dan met een voorstel om een ander weeskind te sponsoren.

 

KAN IK MIJN sponsorschap stopzetten?

Indien u niet langer kan sponsoren, dient u enkel naar ons te bellen of een e-mail te sturen. We vragen u echter om dit 3 maanden op voorhand te doen zodat wij de tijd hebben om een nieuwe peter/meter voor uw weeskind te vinden. Wanneer u wenst te stoppen met sponsoren, belasten wij u niet met langdurige en ingewikkelde administratieve procedures. We vragen enkel om aan de toekomst van het weeskind te denken, wetend dat dit zijn enige bron van inkomsten is. U bent vrij om later een ander kind te sponsoren of uw sponsoring aan iemand in uw omgeving door te geven.

Mag ik aan het sponsorde kind schrijven?

Wij moedigen juist aan om contact op te nemen met uw weeskind. Uw brieven kunnen hem/haar en zijn/haar omgeving aanmoedigen. Voor de kinderen betekent dit vaak een morele steun. Uw brieven getuigen van uw interesse in zijn/haar leven en voor zijn/haar scholing. Indien u een brief wilt sturen, stuurt u een e-mail naar [email protected]
Wij vertalen de brief voor u en sturen die op.

Mag ik mijn sponsorkind zien?

Ja, dit is mogelijk! U kunt uw weeskind een bezoekje brengen op eigen kosten. Zo kunt u met uw eigen ogen zijn/haar levensomstandigheden zien en ook de impact van het sponsorprogramma. We nodigen u uit om contact op te nemen met ons. We leggen u met plezier uit welke stappen u kunt ondernemen.

 

Mag ik cadeaus geven aan mijn sponsorkind?

Natuurlijk! Gedurende het hele jaar. U kunt een extra donatie doen door ons te vermelden dat dit een cadeau is voor uw weeskind. Daarentegen kunnen we om logistieke redenen geen materiële cadeaus aannemen.

 

KAN IK OP EEN ANDERE MANIER HELPEN?

Ja! Indien uw middelen u niet toelaten om een weeskind te sponsoren, kan u het algemeen fonds voor weeskinderen steunen. U kiest zelf welke bijdrage u wilt leveren. Kleine sloten vormen grote rivieren. Met kleine bedragen kunnen wij ook grote veranderingen brengen in het leven van de weeskinderen. Dit fonds wordt gebruikt voor uitzonderlijke uitgaven zoals medische kosten, schoolmateriaal, … Dit fonds laat eveneens toe andere activiteiten en projecten voor weeskinderen en hun gezinnen die al dan niet gesponsord zijn, te financieren.

Ik heb nog vragen over het sponsoren

Heeft u nog andere vragen? Contacteer ons dan via e-mail: [email protected] of via ons online formulier of bel ons op 02/219 81 84 of 0489/70 16 53. Wij beantwoorden al uw vragen met plezier!