Een waterput laten boren in Bangladesh :

Een waardevol geschenk voor iedereen

Een waterput laten boren is niet alleen water brengen…

…Het is ook het verzekeren van de gezondheid van hele families, hen in staat stellen de lokale landbouw te laten opbloeien en hen nieuwe levensomstandigheden bieden.

In Jhinaigati, in haar dorp dat in het noorden van Bangladesh ligt, loopt Asma Khatun elke dag kilometers op zoek naar water om in de behoeftes van haar gezin te voorzien. In haar regio zijn de droogteperiodes zwaar omdat de waterputten leeg komen te staan.

Net als vele andere vrouwen moet ze dagelijks twee keer water halen in de naburige dorpen. Hiervoor legt ze kilometers af in de hete zon, niet wetend of zij al dan niet water zal vinden. Bovendien vreest ze ervoor haar familie te besmetten met verontreinigd water.

Maar sinds er een waterput geboord werd in haar dorp, dankzij een van onze vrijgevige donateurs, is Asma’s leven veranderd. Zij, haar familie en alle mensen om haar heen kampen niet langer met een tekort aan water.

Dankzij de put die met deze donatie werd gebouwd, kunnen zij hun dorst lessen, zich wassen, hun kleren wassen, koken, … De vroegere moeilijkheden zijn van de baan en zij hebben zicht op een betere toekomst.

De afgelopen vijf jaar heeft Karama Solidarity in Bangladesh 2.000 waterputten geboord, vandaar dat we over voldoende ervaring beschikken om te kunnen zeggen dat het beschikken over zuiver water een behoorlijke impact heeft op het dagelijks leven van Bengalezen. Onze vereniging legt vooral de nadruk op de sterke daling van watergerelateerde ziekten. Deze laatste worden veroorzaakt door het inslikken van of het contact met onhygiënisch water, namelijk water dat besmet is met fecaliën.

Puits déja creusés dans le monde en 10 ans

mensen doen hun voordeel met 1 waterput

Doneer voor een waterput: een goede daad waar iedereen baat bij heeft

Wat denkt u van een eeuwige beloning door slechts één goede daad?

Elke keer dat iemand gebruik maakt van de waterput die u, deels of volledig, hebt gefinancierd, ontvangt u een immense beloning. Deze zorgt voor eindeloze zegeningen, in dit wereldse leven en in het Hiernamaals.

Samen met familie, vrienden en buren kan u inzamelen en doneren voor een project dat niet alleen de Bengalezen voordeel zal brengen, maar ook uzelf en uw naasten.

De Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem) raadt ons ook aan om water als een aalmoes te schenken in naam van een geliefde. Eer uw overledenen door een Sadaqa Jariya in hun naam te verrichten.

« Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht. » (Hadith overgeleverd door Muslim)

Water: essentieel om te leven

Water maakt deel uit van ons dagelijkse leven en is voor ons zo gewoon dat we de waarde ervan vergeten zijn. Nochtans is het onmogelijk om zonder water te leven.

Waterputten gevuld met drinkbaar water geeft Bengalezen de kans om:

💧 water te drinken zonder risico op ziekte,  

💧 zichzelf en hun kleding te wassen voor een goede hygiëne,

💧kleine landbouwprojecten uit te voeren om een inkomen te verwerven of voeding te voorzien voor hun familie,  

💧 hun veeteelt te voorzien van water.

Waarom een waterput in Bangladesh laten boren met Karama Solidarity ?

Karama Solidarity is al 5 jaar aanwezig in Bangladesh en heeft tot nu toe al meer dan 2000 waterputten laten boren.

Dit land kennen we ondertussen heel goed en is het armste in Azië. Onze organisatie verandert elk jaar van gebied en laat er 400 nieuwe waterputten boren in samenwerking lokale met lokale verenigingen en de plaatselijke bevolking..

. We willen niet gewoon waterputten brengen.

We streven ernaar om de duurzaamheid van de waterputten te verzekeren door de bevolking aan te leren hoe ze de waterputten correct kunnen gebruiken en hoe ze deze zelfstandig kunnen onderhouden en beheren.

1350€ : hoe komen we aan deze prijs voor een waterput in Bangladesh?

De waterputten die Karama Solidarity in Bangladesh boort, zijn ongeveer 30 meter diep. De plaatselijke grond is er vervuild met arsenicum, een gevaarlijke chemische stof die erg schadelijk is voor de gezondheid.

Een waterput met zo een diepte laten boren, is duur.

Een waterput laten boren met zo ee diepte, is erg duur. Dit om de kosten te verminderen. We werken steeds met dezelfde personen samen, wat ook helpt om de kosten betreft verplaatsing van boormachines, arbeidskosten etc. laag te houden. Verder hebben we betrouwbare partners ter plaatse, waaronder Islamic Relief.

De waterputten van Karama Solidarity zijn duurzaam voor 3 redenen

1.We laten 400 waterputten boren in eenzelfde gebied, op die manier kunnen alle families zodat alle naburige families in hun behoeften kunnen voorzien. Dit vermijdt de angst om een ​​geïsoleerde geïntegreerde put te overbelasten.

2.In elk dorp worden 2 personen opgeleid om de waterput te onderhouden. Zij zijn in staat voor het onderhoud van de waterput in te staan, versleten onderdelen te herkennen en te vervangen.

3.Wij verkiezen een gemeenschappelijk beheer van de waterputten. Dit wil zeggen dat alle gebruikers een symbolisch bedrag betalen aan het dorpshoofd, waarmee hij vervangstukken kan kopen om de werking van de waterput op lange termijn te garanderen.

Ik financier een waterput in Bangladesh… wat dan ?

Ongeveer een jaar na uw donatie, aan het einde van het project, krijgt u een gedetailleerd rapport waarin staat hoe uw geld ingezet werd.

Op deze manier krijgen alle personen die een waterput, deels of volledig hebben gefinancierd, de GPS-coördinaten van hun waterput, foto’s van het omliggend gebied en de ontvangers, een verslag van het verloop van het boren en de impact ervan op de bewoners. Bovendien krijgt u een gepersonaliseerde video waarin u het gebruik van uw waterput te zien krijgt.

Karama Solidarity beter leren kennen

 

FAQ

Meest gestelde vragen aan Karama Solidar

Waarom specifiek in Bangladesh waterputten graven?

Bangladesh is het armste land in Azië. De inwoners hebben een grote nood aan water en Karama Solidarity heeft ter plaatse efficiënte en betrouwbare partners kunnen vinden. Gezien de behoefte aan water zo groot is, zoeken we elk jaar een nieuw gebied waar we 400 waterputten boren. Op die manier kunnen we de kosten laag houden en aan alle inwoners in de buurt van hun dorp een waterput aanbieden.

Wie heeft er baat bij mijn waterput?

Elke waterput kan door 12 tot 20 families (ongeveer 100 personen) in landelijke gebieden van Bangladesh gebruikt worden.

 

Wanneer zal mijn waterput geboord worden?

Wanneer u een waterput schenkt, gaat er ongeveer een jaar overheen voor de waterput gebouwd wordt. Er worden meerdere waterputten geboord in eenzelfde gebied op een bepaald moment.

Hoe lang gaat mijn waterput mee?

De levensduur van een waterput hangt af van diens onderhoud. Karama Solidarity richt systematisch commissies op ten behoeve van het waterbeheer. Zij zorgen ervoor dat de waterputten degelijk gebruikt en onderhouden worden. Op die manier kunnen ze tot 10 jaar meegaan.

Hoe weet ik of mijn put gebouwd werd?

Op het einde van het project, ongeveer een jaar na uw donatie, krijgt u een gedetailleerd rapport waarbij de exacte locatie van uw waterput staat met GPS-coördinaten. Bovendien komt u dan ook te weten hoeveel mensen uw waterput gebruiken en zal u een gepersonaliseerde video kunnen bekijken.

 

Kan ik mijn waterput bezoeken?

ZEKER EN VAST! Bij deze gelegenheid zal u verwelkomd worden door de districtieleiders en de projectmanager. U krijgt de mogelijkheid om wat tijd met hen door te brengen, al uw vragen te stellen en als u het wenst, een band op te bouwen met degenen die uw waterput bouwden .