Schenk een waterput

Water is essentieel voor het leven. Een persoon kan slechts drie dagen overleven zonder water, en als het beschikbare water vuil en besmet is, verspreiden levensbedreigende ziekten zich snel en de gevolgen zijn verwoestend. Red levens.

785M

785 miljoen mensen hebben geen toegang tot water

2MIN

Om de 2 minuten sterft een kind aan onzuiver water

200M

Vrouwen en meisjes besteden 200 miljoen uur per dag om water te halen

Onze impact

40 landen waar wij actief zijn

We werken met gemeenschappen in meer dan 40 landen om ervoor te zorgen dat gezinnen toegang hebben tot schoon water om te drinken, wassen, koken maar ook om hun velden te kunnen bebouwen.

Wanneer we een watersysteem bouwen, willen we ervoor zorgen dat bewoners na ons vertrek niet langer om hulp hoeven te vragen om toegang tot water te krijgen.

Een aanpak aangepast aan elke context

Daarom hanteren we een aanpak die zorgvuldig is aangepast aan elk gebied. In sommige regio’s is er geen grondwater, dus het graven van een put heeft geen zin. In plaats daarvan bouwen we een systeem dat regenwater opvangt. In landen met natte en regenachtige seizoenen gevolgd door lange droge periodes, bouwen we micro-dammen en reservoirs om water veilig op te slaan zodat de bevolking het hele jaar door ervan gebruik kunnen maken. En om vrouwen en kinderen de moeilijke fysieke taak te besparen om water met de hand te pompen, benutten we natuurlijke energie met zonne-bronnen.

Veilige en duurzame toegang tot water

Het gaat niet alleen om het bouwen van watersystemen, het gaat ook over het opleiden van lokale mensen zodat zij voor hun nieuwe systemen kunnen zorgen. Hygiëne is ook erg belangrijk. Daarom is het van essentieel belang dat mensen veilig water leren te gebruiken, zodat ze bij ons echt veilige toegang tot water hebben.

Ik schenk een waterput :

Ik betaal voor een volledige waterput namens of namens mezelf een overledene

Vanaf 1350€

Ik schenk water :

Het zijn de waterdruppels die de oceanen vormen.

Ik kies het bedrag van mijn keuze