Water

Schenk een waterput

Water is essentieel voor het leven. Een persoon kan slechts drie dagen overleven zonder water, en als het beschikbare water vuil en besmet is, verspreiden levensbedreigende ziekten zich snel en de gevolgen zijn verwoestend. Red levens.

 

water is leven

Verander het leven van duizenden mensen

Onze impact

Meer dan 25 jaar humanitaire ervaring:

Karama Solidarity heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van honderden waterprojecten over de hele wereld, het boren van putten in Afrika, Afghanistan en Jemen, de aanleg van een waterdistributienetwerk in Gaza, de bouw van ‘een microdam in Mali … .

Een aanpak aangepast aan elke context:

Elke regio van de wereld heeft zijn eigen specifieke kenmerken in termen van waterbeschikbaarheid. Daarom zorgen we ervoor dat we onze projecten aanpassen aan deze bijzonderheden. Bij afwezigheid van grondwater worden systemen geconstrueerd die bronwater opvangen. Elders ontstaan ​​microdammen of zelfs zonnebronnen.

Aanwezigheid ter plaatse :

Onze teams zijn ter plaatse om ervoor te zorgen dat elk putproject soepel verloopt en om zo goed mogelijk aan de behoeften van de lokale bevolking te voldoen.

Veilige en duurzame toegang tot water:

Om de duurzaamheid en een goed beheer van nieuwe waterbronnen te garanderen, worden beheerscomités opgericht en worden bewustmakingscampagnes gelanceerd om de lokale bevolking te informeren over waterbeheer en goede hygiënepraktijken

Wat is de toegevoegde waarde van mijn waterput in Bangladesh?

De meest kwetsbaren in Bangladesh kunnen zich op eigen kosten geen zuiver drinkwater veroorloven. Zij zijn aangewezen op onzuiver water uit vijvers, rivieren en putten. Dit water is van nature besmet met arseen. Chronische blootstelling aan een te hoge dosis van dit natuurlijke gif bevordert de ontwikkeling van ziekten.
Arsenicumvergiftiging veroorzaakt diarree, cholera en
watergedragen ziekten. Als iemand voortdurend onzuiver water
drinkt, is hij of zij heel erg vatbaar voor leverkanker, nierkanker en hartziekten.

 

Wie heeft er baat aan mijn waterput?

12 tot 20 gezinnen (ongeveer 100 behoeftigen) die in kwetsbare gebieden leven

 

Wanneer en hoe zal mijn waterput gebouwd worden?

Wanneer je een waterput schenkt, ligt er een jaar tussen jouw schenking en de aanleg van de waterput:

  • In specifieke gebieden worden op hetzelfde moment meerdere waterputten na elkaar geboord.
  • Dit beperkt de kosten voor het verplaatsen van boormachines, arbeidskrachten,
  • Behoeftigen in hetzelfde gebied profiteren allemaal tegelijk van de nieuwe aangelegde waterput.
Wat is het comité voor waterbeheer?

Wij werken altijd nauw samen met de kwetsbare leefgemeenschappen om hen zelfredzaam te maken.
Daarom hebben we een waterbeheer comité opgericht van dorpelingen die we sensibiliseren en opleiden om de
waterput te onderhouden. Dit comité moet ervoor zorgen dat de waterput goed blijft functioneren. Zodat men de
waterput onderhoudt en op de juiste manier gebruikt.

De behoeftigen zullen financieel bijdragen aan een gemeenschappelijk fonds, beheerd door dit watercomité, voor het onderhoud van de waterput. Als onderdelen moet vervangen worden worden de kosten gedekt uit het gemeenschappelijke fonds. Dit garandeert technisch en financieel het onderhoud en de levensduur van de waterput. De leefgemeenschap wordt zelfredzaam en staat zelf in voor de duurzaamheid van het project.

Hoe lang gaat mijn waterput mee?

De levensduur van een waterput varieert en hangt af van het
onderhoud ervan. Door de oprichting van het comité voor
waterbeheer kan de waterput een lange tijd meegaan.

Wanneer ontvang ik mijn rapport?

Aan het einde van het project (ongeveer een jaar later)
ontvang je een gedetailleerd verslag met de exacte locatie
van de waterput (GPS-coördinaten), het aantal behoeftigen
en een gepersonaliseerde video.

Kan ik mijn waterput bezoeken?

ZEKER EN VAST!Bij deze gelegenheid zal je verwelkomd worden door de districtleiders en de projectmanager.
Je zal wat tijd met hen kunnen doorbrengen, al jouw vragen kunnen stellen en waarom ook niet; sterke banden ontwikkelen met degenen die jouw waterput hebben gebouwd.