Een waterput graven in Bangladesh: de mooiste vorm van liefdadigheid.

Een waterput graven is niet alleen water brengen…

…Het is ook het verzekeren van de gezondheid van hele families, hen in staat stellen de lokale landbouw te laten opbloeien en hen nieuwe levensomstandigheden bieden.

In Jhinaigati, in haar dorp in het noorden van Bangladesh, loopt Asma Khatun dagelijks kilometers om een waterput te vinden om aan de waterbehoefte van haar familie te voldoen. De droge seizoenen zijn het moeilijkst, omdat de putten in haar omgeving opdrogen.

Ze wordt dan gedwongen, net als vele andere vrouwen, om twee keer per dag steeds verder van huis water te halen in naburige dorpen. Ze loopt kilometers onder de brandende zon, zonder zelfs maar zeker te zijn dat ze water zal vinden. Ze is ook bang haar familie te verliezen door besmet water mee terug te brengen.

Maar dankzij een van onze gulle donateurs en sinds het boren van een waterput in haar dorp, is het leven van Asma veranderd. Zij, haar familie en alle mensen om haar heen hebben nu geen gebrek meer aan water.

De waterput, gebouwd dankzij deze donatie, stelt hen in staat om te drinken, zich te wassen, hun kleren schoon te maken, voedsel te verbouwen… Sindsdien zijn alle vroegere ontberingen verdwenen en zien ze alleen nog maar de beloften van een betere toekomst.

Na het boren van 2000 waterputten in Bangladesh in de afgelopen vijf jaar, heeft Karama Solidarity voldoende bewijs om te kunnen stellen dat de aanwezigheid van schoon drinkwater een aanzienlijke impact heeft op het dagelijks leven van de Bengalezen. Onze organisatie benadrukt met name de sterke afname van watergerelateerde ziekten, die worden veroorzaakt door het drinken of in contact komen met vervuild water, met name door arsenicum en uitwerpselen.

Waterputten die in de afgelopen 5 jaar wereldwijd zijn gegraven

Begunstigden per gegraven put

Een waterput financieren: een goede daad die voor iedereen voordelig is.

Wat zou je ervan vinden om een eeuwige beloning te verdienen door slechts één goede daad te verrichten?

Telkens wanneer iemand profiteert van het water van een put die gedeeltelijk of volledig is gefinancierd dankzij jouw donatie, ontvang je een immense beloning. Dit biedt je de mogelijkheid om te genieten van een oneindige zegening, zowel in dit leven als in het hiernamaals.

Roep je familie, vrienden en buren bijeen, bundel jullie donaties en wees de drijvende kracht achter een project dat voordelen biedt voor iedereen: zowel voor de Bengalen als voor jou en je naasten.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) adviseert ook het schenken van water als de meest verheven vorm van liefdadigheid namens een geliefde. Eer je overledenen door een Sadaqa Jariya te doen in hun naam.

« Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht. » (Hadith overgeleverd door Muslim)

Water: onmisbaar voor het leven.

Water maakt deel uit van ons dagelijkse leven en is voor ons zo gewoon dat we de waarde ervan vergeten zijn. Nochtans is het onmogelijk om zonder water te leven.  

Waterputten gevuld met drinkbaar water geeft Bengalezen de kans om:

💧 water te drinken zonder risico op ziekte,  

💧 zichzelf en hun kleding te wassen voor een goede hygiëne,

💧kleine landbouwprojecten uit te voeren om een inkomen te verwerven of voeding te voorzien voor hun familie,  

💧 hun veeteelt te voorzien van water.

Waarom een waterput graven in Bangladesh met Karama Solidarity

Karama Solidarity is al 5 jaar aanwezig in Bangladesh en heeft tot nu toe al meer dan 2000 waterputten laten boren.

Dit land kennen we ondertussen heel goed en is het armste in Azië. Onze organisatie verandert elk jaar van gebied en laat er 400 nieuwe waterputten boren in samenwerking lokale met lokale verenigingen en de plaatselijke bevolking..

We willen niet gewoon waterputten brengen.

Ons doel is om de duurzaamheid van de waterputten te waarborgen door de lokale bevolking te instrueren over het juiste gebruik, onderhoud en beheer ervan.

1.350 euro: begrijpen van de prijs van een put in Bangladesh?

De putten die geboord worden door Karama Solidarity in Bangladesh zijn ongeveer dertig meter diep. De lokale gronden zijn namelijk vervuild door arsenicum, een chemisch element dat zeer giftig is voor de gezondheid.

Naar aanleiding van een ministeriële richtlijn en om te voldoen aan de aanbevelingen van lokale NGO’s, moeten de putten dus meer dan 25 meter diep zijn om schoon water te bieden. Dit water wordt vervolgens getest om ervoor te zorgen dat het drinkbaar is. De put wordt pas opgeleverd wanneer de testresultaten aan de gewenste normen voldoen.

Het graven van een put van een dergelijke diepte is duur.

Om de kosten te beperken, kiest Karama Solidarity er dus voor om veel putten in dezelfde regio in hetzelfde jaar te boren. Op deze manier werken we met dezelfde partners, wat de kosten voor het verplaatsen van boormachines, arbeid, enzovoort beperkt. Ter plaatse hebben we betrouwbare partners gevonden, waaronder de vereniging Islamic Relief.

De waterputten van Karama Solidarity zijn duurzaam voor 3 redenen

1.We laten 400 waterputten boren in eenzelfde gebied, op die manier kunnen alle families zodat alle naburige families in hun behoeften kunnen voorzien. Dit voorkomt de angst voor overbelasting van een geïsoleerd gebouwde waterput.

2.In elk dorp worden 2 personen opgeleid om de waterput te onderhouden. Zij zijn in staat voor het onderhoud van de waterput in te staan, versleten onderdelen te herkennen en te vervangen.

3.Wij verkiezen een gemeenschappelijk beheer van de waterputten. Dit wil zeggen dat alle gebruikers een symbolisch bedrag betalen aan het dorpshoofd, waarmee hij vervangstukken kan kopen om de werking van de waterput op lange termijn te garanderen.

Je financiert een put in Bangladesh… en daarna?

Ongeveer een jaar na je donatie, aan het einde van het project, krijg je een gedetailleerd rapport waarin staat hoe je geld ingezet werd.

Op deze manier krijgen alle personen die een waterput, deels of volledig hebben gefinancierd, de GPS-coördinaten van hun waterput, foto’s van het omliggend gebied en de ontvangers, een verslag van het verloop van het boren en de impact ervan op de bewoners. Bovendien ontvang je een gepersonaliseerde video waarin je het gebruik van je waterput te zien krijgt.

Beter Karama Solidarity leren kennen

FAQ

De meest gestelde vragen aan Karama Solidarity

Waarom specifiek in Bangladesh waterputten graven?

Bangladesh is het armste land in Azië. De inwoners hebben een grote nood aan water en Karama Solidarity heeft ter plaatse efficiënte en betrouwbare partners kunnen vinden. Gezien de behoefte aan water zo groot is, zoeken we elk jaar een nieuw gebied waar we 400 waterputten boren. Op die manier kunnen we de kosten laag houden en aan alle inwoners in de buurt van hun dorp een waterput aanbieden.

Wie heeft er baat bij mijn waterput?

Elke waterput kan door 12 tot 20 families (ongeveer 100 personen) in landelijke gebieden van Bangladesh gebruikt worden.

Wanneer en hoe wordt mijn waterput gebouwd?

Wanneer je een waterput schenkt, duurt het ongeveer een jaar voordat de waterput wordt gebouwd. Er worden meerdere waterputten op hetzelfde moment in eenzelfde gebied geboord.

Hoe lang gaat mijn waterput mee?

De levensduur van een waterput hangt af van diens onderhoud. Karama Solidarity richt systematisch commissies op ten behoeve van het waterbeheer. Zij zorgen ervoor dat de waterputten degelijk gebruikt en onderhouden worden. Op die manier kunnen ze tot 10 jaar meegaan.

Hoe weet ik of mijn put gebouwd werd?

Op het einde van het project, ongeveer een jaar na je donatie, krijg je een gedetailleerd rapport waarbij de exacte locatie van je waterput staat met GPS-coördinaten. Bovendien kom je dan ook te weten hoeveel mensen je waterput gebruiken en kun je een gepersonaliseerde video bekijken.

Kan ik mijn waterput bezoeken?

Absoluut! Tijdens deze gelegenheid word je verwelkomd door de districtleiders en de projectmanager. Je krijgt de mogelijkheid om wat tijd met hen door te brengen, al je vragen te stellen en als je dat wenst. Ter plaatse worden Engels en Bengaals gesproken.