ZAKAAT AL MAAL

” Neem aalmoezen van hun weelde om hen te reinigen en te zuiveren … ” Koran 9:103

Waarom dit project steunen?

Plicht voor de moslim, recht van de behoeftigen

Zakat Al Maal is de derde zuil van de Islam. Het is de verplichte armenbelasting van 2,5% die elke moslim jaarlijks betaald over zijn bezit dat de Nissab (85 gr goud) bereikt gedurende een maanjaar. Dit komt overeen met 4496 euro. Als uw spaargeld gelijk of meer is dan dit bedrag, dan dient u uw bezit te zuiveren middels de Zakat.

Mijn Zakat berekenen

Bereken uw Zakat met Karama Solidarity

 

Karama Solidarity helpt u graag om uw Zakat zo eenvoudig mogelijk te berekenen. We hebben het proces in drie opgedeeld: persoonlijke en zakelijke eigendommen waarop Zakat moet betaald worden (goud, zilver, contant geld, spaargeld, bedrijfsmiddelen, enz.) en schulden (geld dat u verschuldigd bent of andere verschuldigde uitgaven) zodat u gemakkelijk uw verplichte Zakat kan berekenen.

Zakat al-Maal: de sleutel tot verandering in Ethiopië

 

Ethiopië staat voor een kritieke situatie gekenmerkt door humanitaire crisissen die ellende en lijden veroorzaken. De pastorale regio’s in het zuiden, zuidoosten en noorden ervaren de verwoestende gevolgen van een conflict en een historische droogte. Het district Ewa is bijzonder zwaar getroffen met de vernietiging van gezondheidsfaciliteiten. Ons project heeft tot doel deze situatie aan te pakken door de gezondheidszorg te versterken.

Jouw Zakat al-Maal zal de sleutel tot verandering zijn door bij te dragen aan het herstel van het gezondheidssysteem in de regio Afar. Dankzij jouw vrijgevigheid kunnen we 95 gezondheidsprofessionals trainen om moeder- en kinderzorg te verbeteren, twee gezondheidscentra en een gezondheidspost renoveren. Het is een concrete daad die levens zal redden en de levensomstandigheden van 25.000 kwetsbare mensen zal verbeteren.

Zakat al-Maal: Een kracht van vernieuwing in Palestina

 

In Gaza, een volledig verwoeste stad, zal de wederopbouw inspanning en voortdurende steun vergen. Jouw Zakat al-Maal kan een essentiële rol spelen in deze wederopbouw. De focus zal liggen op de fysieke en mentale gezondheid van de bewoners met speciale zorg voor de vele amputees en cruciale psychologische ondersteuning voor getraumatiseerde kinderen. Het herstel van scholen, ziekenhuizen en andere vitale infrastructuren is een immense taak maar met jouw Zakat al-Maal kunnen we een kracht van vernieuwing zijn.

Jouw bijdrage aan Zakat al-Maal is nu belangrijker dan ooit.

Wat is dat juist?

Een gift om niet te missen

 

 
 
 
 

Als humanitaire organisatie is Karama Solidarity bevoegd om uw Zakat Al  Maal in te zamelen . Vervolgens herverdelen wij het onder degenen die er recht op hebben, dit volgens de islamitische richtlijnen. Deze donaties versterken gemeenschappen en helpen hen duurzame bestaansmiddelen te ontwikkelen en ondersteunen de weeskinderen en kwetsbare gezinnen over de hele wereld.

Zakat Al Maal is de derde pijler van de Islam

Deze biedt hulp aan de armen en behoeftigen

Deze zuivert jouw rijkdom

Deze staat in voor het behoud van de sociale stabiliteit en zorg voor de behoeftigen

Als u uw Zakat al Maal toevertrouwd aan Karama Solidarity, maakt u een impact op de verbetering van vele kwetsbare levens  over de hele wereld.

volwassenen zijn analfabeet, waarvan twee derde vrouwen

miljoen mensen die onder de armoedegrens leven

wereldwijd in extreme armoede leven

Getuigenissen

Maak werkelijk het verschil in iemands leven

 

 
 
 
 
 
 

Begunstigden

Bimola Rani kon de eindjes amper aan elkaar knopen. Ze kon zich aansluiten bij ons Zakat Al Maal project ter verbetering en ondersteuning van de financiële en economische omstandigheden van arme vrouwen in Bangladesh. Na haar toetreden tot de zelfhulpgroep, kreeg ze bovendien opleiding in het genereren van leiderschap en inkomen. Ze kon zichzelf scholen in allerlei domeinen zoals verkoop en boekhouding.

Dankzij het inkomen dat ze kon opbouwen, beschikt ze momenteel over 6 geiten, 2 koeien en 6 kippen. Ze woont regelmatig bijeenkomsten bij van de zelfhulpgroep. Ook spaart ze geld door de wekelijkse verkoop van rijst via de voedselbank die ook beheerd wordt door de zelfhulpgroep. Uw Zakat Al Maal helpt vrouwen zoals Bimola Rani uit de armoede.

Donateurs

Dank voor alles wat u doet voor de minderbedeelden en dank dat u ons toestaat bij te dragen aan het geluk van deze vaak vergeten mensen ❤❤❤

Faddoua B.

Uitstekend werk, serieuze inzet van deze organisatie die ik al vele jaren steun. 

 

Ferhat I.

Gelijkaardige projecten

Dankzij de Zakat Al Maal hebben zij hun waardigheid teruggekregen 

 

Lees hier het verhaal van een weduwe van kinderen die in Naplouse woont. Zij kon gebruik maken van het rehabilitatieprogramma voor weeshuizen.

Bangladesh: 500 gezinnen uit de armoede gered

Dankzij uw steun konden 500 gezinnen genieten van een renteloze lening en opleiding. Zo konden ze beschikken over de middelen om hun activiteiten op te starten en zichzelf te onderhouden.

Help ons

Het schenken van de Zakat is erkennen dat alles wat we bezitten toebehoort aan onze Schepper. Het is voor Hem dat we ernaar streven om armoede de wereld uit te helpen en de armen bijstaan. Uw Zakat brengt vreugde en vooral hoop dat men op een dag zal behoren tot degenen die Zakat schenken in plaats van tot degenen die recht hebben op Zakat. Zuiver uw bezit door ons vandaag uw Zakat toe te vertrouwen.

FAQ

Vragen met betrekking tot Zakat Al Maal 

 
 

Hoeveel geld moet ik storten?

2,5% op het totaal van onroerende goederen die gedurende een maanjaar in uw bezit zijn. De berekening is op basis van de Nissab en komt overeen met een goudwaarde van 85 gram of 595 zilver (Zie de huige koers van goud en zilver).

Welke zaken vallen onder de Zakat?

De bezittingen waar rekening mee moet worden gehouden bij de berekening van de Zakat zijn de bezittingen die gedurende één volledig maanjaar onveranderd zijn gebleven. Hieronder vallen: goud, zilver, edele metalen, inclusief juwelen en sieraden waar goud of zilver in verwerkt zijn. Aandelen. Geld dat u aan anderen hebt geleend en dat op een bankrekening of thuis is gebleven. Voorraad voor handel. Landbouwproducten en vee (koeien, kippen, geiten, …). Pensioenen. Eigendommen waar u eigenaar van bent en die voor investeringen in immobiliën bestemd zijn.

 

Mag ik mijn Zakat voor een bepaald doel schenken?

Dat is mogelijk! U kan een bepaald land of project opgeven bij het betalen van uw Zakat.

Wat is het verschil tussen de Zakat al Fitr en de Zakat Al Maal ?

Zakat al Fitr is een belasting die jaarlijks wordt vastgesteld en alleen kan worden betaald in de maand Ramadan. Zakat Al Fitr is verplicht voor elke moslim. Zakat Al Maal daarentegen heeft alleen betrekking op mensen die aan het minimumbedrag voldoen en kan het hele jaar door betaald worden. De som hangt af van het vermogen dat iemand bezit.

Wat is de Nissâb ?

De Nissab is het drempelbedrag, het minimale vermogen waarop de betaling van de Zakat Al Maal verplicht is. Sommigen zijn van mening dat de Nissab overeenkomt met het equivalent van 85 gram goud, of 4496 euro. Anderen baseren zich voor de Nissab op de zilverwaarde van 595 gram.Hoe meer Zakat Al Maal we verzamelen, hoe meer we in staat zullen zijn om de behoeftigen bij te staan.

 

Wanneer moet ik de Zakat betalen?

Het is de Nissab die het moment bepaalt vanaf wanneer Zakat betaald moet worden. Daarna kan een vaste datum in de maankalender geprikt worden om het bedrag te betalen. Sommigen kiezen voor het begin van het maanjaar, anderen kiezen voor het einde van de Ramadan of het Offerfeest.

 

Hoe wordt uw Zakât Al Maal gebruikt?

Als u ons uw Zakat Al Maal toevertrouwt, ondersteunt u de armsten in het voorzien van levensmiddelen en het versterken van hun autonomie.