Jouw Zakat al Maal:

Prioriteit voor Palestina

Ramadan 2024

 IBAN BE19 3631 3893 0312

Zakat-AL-MAAL-KARAMA-SOLIDARITY-KASTIT

Waarom dit project steunen?

Plicht voor de moslim, recht van de behoeftigen

Zakat Al Maal is de derde zuil van de Islam. Het is de verplichte armenbelasting van 2,5% die elke moslim jaarlijks betaald over zijn bezit dat de Nissab (85 gr goud) bereikt gedurende een maanjaar. Dit komt overeen met 4496 euros. Als uw spaargeld gelijk of meer is dan dit bedrag, dan dient u uw bezit te zuiveren middels de Zakat.

Zakat al-Maal: prioriteit aan Palestina

De Profeet (ﷺ) heeft gezegd: « De gelijkenis van de gelovigen in hun onderlinge genegenheid, barmhartigheid en sympathie, is als de gelijkenis van één lichaam. Lijdt één van de ledematen, dan heeft dit effect op de rest van het lichaam in de vorm van koorts en slapeloosheid. » [Sahih al-Boekhaarie en Muslim]

Hoe kunnen we onverschillig blijven voor het ondraaglijke lijden van de Palestijnen?

Voor deze Ramadan 2024 wordt jouw Zakat al-Maal prioriteit gegeven aan de Palestijnse zaak. Voedselpakketten, hygiënepakketten, tenten en dekens zullen worden uitgedeeld in Gaza waar 1,5 miljoen mensen onder mensonterende omstandigheden leven.

Laat ons barmhartigheid tonen!

Zakat al-Maal: de sleutel tot verandering in Ethiopië

Ethiopië staat voor een kritieke situatie gekenmerkt door humanitaire crisissen die ellende en lijden veroorzaken. De pastorale regio’s in het zuiden, zuidoosten en noorden ervaren de verwoestende gevolgen van een conflict en een historische droogte. Het district Ewa is bijzonder zwaar getroffen met de vernietiging van gezondheidsfaciliteiten. Ons project heeft tot doel deze situatie aan te pakken door de gezondheidszorg te versterken.

Jouw Zakat al-Maal zal de sleutel tot verandering zijn door bij te dragen aan het herstel van het gezondheidssysteem in de regio Afar. Dankzij jouw vrijgevigheid kunnen we 95 gezondheidsprofessionals trainen om moeder- en kinderzorg te verbeteren, twee gezondheidscentra en een gezondheidspost renoveren. Het is een concrete daad die levens zal redden en de levensomstandigheden van 25.000 kwetsbare mensen zal verbeteren.

ZAKAT AL MAAL KARAMA SOLIDARITY RAMADAN 2024

Wat houdt dat precies in?

Een gift om niet te missen

Als humanitaire organisatie is Karama Solidarity bevoegd om uw Zakat Al  Maal in te zamelen . Vervolgens herverdelen wij het onder degenen die er recht op hebben, dit volgens de islamitische richtlijnen. Deze donaties versterken gemeenschappen en helpen hen duurzame bestaansmiddelen te ontwikkelen en ondersteunen de weeskinderen en kwetsbare gezinnen over de hele wereld.

Zakat Al Maal is de derde pijler van de Islam

Deze biedt hulp aan de armen en behoeftigen

Deze zuivert jouw rijkdom

Deze staat in voor het behoud van de sociale stabiliteit en zorg voor de behoeftigen

Als u uw Zakat al Maal toevertrouwd aan Karama Solidarity, maakt u een impact op de verbetering van vele kwetsbare levens  over de hele wereld.

ZAKAT AL MAAL KARAMA SOLIDARITY RAMADAN 2024

Zakat Al Maal is een pijler van de Islam

Zakat is een verplichte armenbelasting van 2,5 % die elke moslim jaarlijks betaald over zijn bezittingen die de Nissab (85 gr goud) bereiken gedurende een maanjaar. Dit bedrag heeft één hoofddoel: verdeling van de rijkdom mogelijk maken voor de meest kwetsbaren en het verworven bezit te zuiveren.

Het is een krachtig instrument in de strijd tegen de armoede in onze leefgemeenschap.

Als het spaargeld gelijk is aan of groter is dan de Nissab is het een verplichting om 2,5% van het totale spaargeld uit te geven aan de meest kwetsbaren eenmaal per maanjaar (of 2,575% op basis van een zonnejaar). Om jouw Zakat al-Maal nauwkeurig uit te rekenen aarzel zeker niet om een Imam of een moslimtheoloog te contacteren.

volwassenen zijn analfabeet, waarvan twee derde vrouwen

miljoen mensen die onder de armoedegrens leven

wereldwijd in extreme armoede leven

Getuigenissen

Maak werkelijk het verschil in iemands leven

Zakat_Al_Maal_Karama_solidarity_Vrouw_in_nood

Begunstigden

Bimola Rani kon de eindjes amper aan elkaar knopen. Ze kon zich aansluiten bij ons Zakat Al Maal project ter verbetering en ondersteuning van de financiële en economische omstandigheden van arme vrouwen in Bangladesh. Na haar toetreden tot de zelfhulpgroep, kreeg ze bovendien opleiding in het genereren van leiderschap en inkomen. Je kon jezelf scholen in allerlei domeinen zoals verkoop en boekhouding.

Dankzij het inkomen dat ze kon opbouwen, beschikt ze momenteel over 6 geiten, 2 koeien en 6 kippen. Ze woont regelmatig bijeenkomsten bij van de zelfhulpgroep. Ook spaart ze geld door de wekelijkse verkoop van rijst via de voedselbank die ook beheerd wordt door de zelfhulpgroep. Jouw Zakat Al Maal helpt vrouwen zoals Bimola Rani uit de armoede.

Donateurs

Dank je voor alles wat je doet voor de minderbedeelden en dank dat je ons toestaat bij te dragen aan het geluk van deze vaak vergeten mensen.❤❤❤

Faddoua B.

Uitstekend werk, serieuze inzet van deze organisatie die ik al vele jaren steun. 

Ferhat I.

Aidez-nous

Donner la zakat c’est reconnaître que tout ce que nous possédons appartient à notre créateur et c’est pour Lui que nous nous efforçons de mettre fin à la pauvreté et d’aider les populations démunies. Votre Zakat leur apporte de la joie et surtout l’espoir qu’un jour elles pourront donner à leur tour la zakat plutôt que de la recevoir.
Purifiez vos biens en nous confiant votre zakat dès aujourd’hui.

Onze Andere Ramadan Projecten

FAQ

Vragen met betrekking tot Zakat Al Maal

Hoeveel geld moet ik storten?

2,5% op het totaal van onroerende goederen die gedurende een maanjaar in uw bezit zijn. De berekening is op basis van de Nissab en komt overeen met een goudwaarde van 85 gram of 595 zilver (Zie de huige koers van goud en zilver).

Welke zaken vallen onder de Zakat?

De bezittingen waar rekening mee moet worden gehouden bij de berekening van de Zakat zijn de bezittingen die gedurende één volledig maanjaar onveranderd zijn gebleven. Hieronder vallen: goud, zilver, edele metalen, inclusief juwelen en sieraden waar goud of zilver in verwerkt zijn. Aandelen. Geld dat u aan anderen hebt geleend en dat op een bankrekening of thuis is gebleven. Voorraad voor handel. Landbouwproducten en vee (koeien, kippen, geiten, …). Pensioenen. Eigendommen waar u eigenaar van bent en die voor investeringen in immobiliën bestemd zijn.

Mag ik mijn Zakat voor een bepaald doel schenken?

Dat is mogelijk! Je kunt een specifiek land of project opgeven bij het betalen van je Zakat.

Wat is het verschil tussen de Zakat al Fitr en de Zakat Al Maal ?

Zakat al Fitr is een belasting die jaarlijks wordt vastgesteld en alleen kan worden betaald in de maand Ramadan. Zakat Al Fitr is verplicht voor elke moslim. Zakat Al Maal daarentegen heeft alleen betrekking op mensen die aan het minimumbedrag voldoen en kan het hele jaar door betaald worden. De som hangt af van het vermogen dat iemand bezit.

Wat is de Nissâb ?

De Nissab is het drempelbedrag, het minimale vermogen waarop de betaling van de Zakat Al Maal verplicht is. Sommigen zijn van mening dat de Nissab overeenkomt met het equivalent van 85 gram goud, of 4496 euro. Anderen baseren zich voor de Nissab op de zilverwaarde van 595 gram.Hoe meer Zakat Al Maal we verzamelen, hoe meer we in staat zullen zijn om de behoeftigen bij te staan.

Wanneer moet ik de Zakat betalen?

Het is de Nissab die het moment bepaalt vanaf wanneer Zakat betaald moet worden. Daarna kan een vaste datum in de maankalender geprikt worden om het bedrag te betalen. Sommigen kiezen voor het begin van het maanjaar, anderen kiezen voor het einde van de Ramadan of het Offerfeest.

Hoe wordt uw Zakat Al Maal gebruikt?

Als u ons uw Zakat Al Maal toevertrouwt, ondersteunt u de armsten in het voorzien van levensmiddelen en het versterken van hun autonomie.