Ramadan 2024 :
Doel: 1 miljoen maaltijden

 IBAN BE19 3631 3893 0312

Een kind verwennen door hem een Eid-cadeau te geven

Het Eid-feest is een gelegenheid om de kinderen prachtige cadeaus te geven waar ze al weken van dromen. Het zien van hun ogen stralend van vreugde is onbetaalbaar.

Helaas heeft niet iedereen de middelen om zijn kinderen iets speciaals te geven voor deze gelegenheid. Gezinnen die in armoede leven, weduwen en wezen strijden elke dag, zelfs alleen al om te eten. Hun dagelijks leven draait om overleven.

Met een donatie van slechts €25, kan je helpen om de Eid van een kind extra bijzonder te maken. Jouw bijdrage helpt om de jongsten te voorzien van nieuwe kleren, speelgoed en lekkernijen.

Jouw Zakat al-Fitr, zodat alle moslims waardig het einde van de Ramadan kunnen vieren

Zakat al-Fitr sluit de maand Ramadan af om ons vasten te zuiveren en te valideren. Vastgesteld op €7, moet elk gezinshoofd dit betalen voor alle personen die hij onderhoudt, inclusief degenen die niet vasten (zelfs baby’s).

Waar zal jouw Zakat al-Fitr voor worden gebruikt? Het wordt rechtstreeks omgezet in voedsel dat wordt uitgedeeld aan de behoeftigen in de vorm van voedselpakketten. Hierdoor kunnen de ontvangers het einde van de heilige maand Ramadan op een waardige manier vieren.

ZAKAT AL MAAL KARAMA SOLIDARTY RAMADAN 2024

BIED één maaltijd per dag aan in Gaza voor de
laatste 10 dagen van de Ramadan

Nu we de laatste 10 gezegende dagen van de Ramadan ingaan, zijn we blij om een ​​speciaal initiatief van Karama met u te delen Solidariteit. Sinds 26 maart 2024 hebben we het voorrecht gehad om warme maaltijden uit te delen aan de inwoners van Rafah in Gaza, dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs.

Elke dag hebben we de capaciteit voor het bereiden en distribueren van 2000 warme maaltijden, waaronder groentesoep, vers brood en drinkwater. De gebruikte groenten zijn afkomstig van lokale teelt.

Met een bescheiden prijs van € 4 per maaltijd telt elke donatie. We moedigen onze donateurs aan om genereus bij te dragen, met een minimale donatie van € 40, om dit nobele doel te steunen tijdens de 10 dagen van de Ramadan.

Elk gebaar van vrijgevigheid is een zegen, en elke uitgedeelde maaltijd is een bron van troost en verlichting voor degenen die deze het meest nodig hebben.

SOS PALESTINA

Jullie donaties hebben Gaza bereikt, laten we doorgaan met mobiliseren!
Doneer nu voor Gaza

Een grote overwinning van solidariteit op 9 maart: na drie weken angstig wachten konden drie vrachtwagens eindelijk Gaza bereiken, met voedselpakketten die gevuld waren met goederen die onmiddellijk geconsumeerd konden worden.

Deze doorbraak getuigt van de positieve impact van jullie voortdurende steun. De nood blijft echter enorm en om aan deze nood te voldoen is een tweede konvooi van 12 vrachtwagens al onderweg.

Elke bijdrage telt en we moedigen je aan om te blijven geven. Doe vandaag nog een donatie om tastbare hulp te bieden aan degenen die het het hardst nodig hebben. Samen kunnen we echt een verschil maken in het leven van de getroffenen.

KARAMA SOLIDARITY Ramadan 2024  Pakketten worden verspreid in Rafah
Hoe uw hulp Gaza binnenkomt - Karama Solidarity Ramadan 2024
Karama Ramadan

Onze projecten voor Ramadan 2024

Dit jaar willen we tijdens Ramadan 2024 €1 miljoen inzamelen voor hulpacties die verder gaan dan alleen tijdelijke voedselhulp. We streven naar projecten die gemeenschappen versterken zodat ze zelfredzaam kunnen worden en armoede kunnen overwinnen.

Laten we onze goede daden vermenigvuldigen en ons inleven in degenen die dagelijks honger lijden. Liefdadigheid is een van de meest nobele en verdienstelijke daden.

En de spijt zal groot zijn van degenen die deze kans missen: 

Mijn Heer! Als U mij slechts uitstel zal geven voor een korte tijd dan zal ik de verplichte liefdadigheid van mijn rijkdom geven en onder de rechtvaardigen zijn.” (Koran, 63:10)

Laten we deze Ramadan onze menselijkheid tonen!

Laten we hen helpen om te eten

Als je niet kunt vasten, kan je jouw Fidya schenken aan degenen die het nodig hebben

Iedereen die om geldige redenen (zoals ziekte, ouderdom, zwangerschap of borstvoeding waarbij de gezondheid in gevaar is) niet kan vasten, moet Fidya betalen. Dit bedraagt €7 per gemiste vastendag (dit bedrag is vastgesteld door de Raad van Theologen in België).

Waar wordt jouw Fidya voor gebruikt? Het wordt omgezet in voedsel uitgedeeld in de vorm van voedselpakketten aan de kwetsbaren, verdeeld over Bangladesh, Myanmar (voormalig Birma), Niger, Jemen, Marokko, Palestina, Ethiopië, Turkije en aan de Syrische vluchtelingen. Elk pakket stelt een gezin van 5 tot 7 personen in staat om een week lang voldoende te eten.

Vorig jaar hebben jouw Fidya bijdragen bijna 40.000 behoeftigen van voedsel voorzien..

« …, Er is een losprijs voor degenen die niet kunnen vasten (door ouderdom ziekte of reizen). Zo hoort men voor elke gegeten dag een arme te voeden, … » (Koran, 2: 184)

Hongersnood in Palestina: een onnoemelijke tragische situatie die zich ontvouwt

Momenteel heerst er een ernstige situatie van hongersnood in Palestina.

De Gazastrook is al sinds 2 november 2023 volledig afgesloten, waardoor mensen daar in zeer moeilijke omstandigheden verkeren.

Veel mensen overleven de bombardementen niet en zij die dat wel doen, lijden onder honger, ziekte en onbehandelde verwondingen.

De overlevenden leven onder zeer zware omstandigheden met een ernstig tekort aan voedsel, hygiëne en medische zorg vaak zonder onderdak en alle comfort.

Onze teams werken al wekenlang samen met een partner uit Egypte om voedsel en medische hulp te bieden via de grenspost van Rafah.

Laten we ons medeleven tonen!

Marokko: Na de aardbeving zijn de behoeften nog steeds groot 

Op vrijdag 8 september 2023 werd het centrum van Marokko getroffen door een krachtige aardbeving met een magnitude van 6,8, waarbij bijna 3.000 mensen omkwamen. Veel dorpen rond Marrakech in de Hoge Atlas werden zwaar getroffen, sommige zelfs volledig verwoest. Ongeveer 300.000 Marokkanen zijn dakloos geworden.

Dankzij jullie gulle donaties heeft Karama Solidarity noodvoedselpakketten, hygiënepakketten en tenten kunnen verstrekken aan meer dan 5.700 mensen.

Zes maanden na de ramp zijn de behoeften nog steeds groot. Onze teams zullen zich in de komende maanden concentreren op het verstrekken van voedsel, het herbouwen van scholen en huizen en het herstellen van beschadigde coöperaties.

Met slechts €30 kan je een Marokkaanse familie in nood voorzien van een voedselpakket van 10 kg, inclusief dadels, linzen, rijst, suiker, olie, tarwe en meer.

Laten we onze medemenselijkheid tonen!

Zakat al-Maal: Prioriteit voor Palestina

De Profeet () heeft gezegd: « De gelijkenis van de gelovigen in hun onderlinge genegenheid, barmhartigheid en sympathie, is als de gelijkenis van één lichaam. Lijdt één van de ledematen, dan heeft dit effect op de rest van het lichaam in de vorm van koorts en slapeloosheid. » [Sahih al-Boekhaarie en Muslim]

Hoe kunnen we onverschillig blijven voor het ondraaglijke lijden van de Palestijnen?

Voor deze Ramadan 2024 wordt jouw Zakat al-Maal prioriteit gegeven aan de Palestijnse zaak. Voedselpakketten, hygiënepakketten, tenten en dekens zullen worden uitgedeeld in Gaza waar 1,5 miljoen mensen onder mensonterende omstandigheden leven.

Laat ons barmhartigheid tonen!

Sadaqa Jariya: Jouw voortdurende liefdadigheid voor Niger

 

« Als een persoon sterft, eindigen al hun daden behalve drie: een voortdurende liefdadigheid, kennis en een kind dat voor hen bidt. » De Profeet (ﷺ)

In het zuidwesten van Niger, in de regio Dosso, wordt de situatie verergerd door de klimaatverandering. De droogte leidt tot voedseltekorten, verarmde grond en een dagelijkse strijd tegen de honger voor gezinnen waardoor de regio financieel kwetsbaar wordt.

De teams van Karama Solidarity hebben een programma ontwikkeld om nieuw leven te brengen in het land en de economie:

Het boren van twee putten met zonnepanelen om 4 hectare land te irrigeren, groenten te verbouwen en toegang te bieden tot drinkwater.

Het opzetten van een kippenfokkerij met de bouw van kippenhokken, de distributie van pluimvee en voedsel om ze te voeden en hun fokkerij te starten.

Het opzetten van een kippenfokkerij met de bouw van kippenhokken, de distributie van pluimvee en voedsel om ze te voeden en hun fokkerij te starten.

Ons doel is tweeledig: het verzekeren van voldoende voedsel voor de 700 inwoners en het stimuleren van hun economische activiteiten.

Door deel te nemen aan dit project in Dosso, ondersteun je niet alleen de toegang tot water en voedsel, maar biedt je ook werkgelegenheid aan de bewoners.

Vele generaties zullen profiteren van jouw donaties.

Met een donatie van €30 kan je de essentiële uitrusting voor de veeteelt financieren of drinkwater bieden aan een dorpsbewoner. Met €20 kan je een dorpsbewoner opleiden in landbouw of pluimveehouderij.

Laat ons barmhartigheid tonen!

Waarom KS steunen?

Karama Solidarity in België 

Wij zijn de enige moslim geïnspireerde liefdadigheidsinstelling in België met een wereldwijde expertise van meer dan 30 jaar. s. We hebben miljoenen kwetsbaren over de hele wereld geholpen. Wij zijn 100% afhankelijk van donaties. Dit geeft ons de vrijheid om te opereren en hulp aan te bieden waar en wanneer we willen.

We hebben een actieve samenwerking in 33 landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Dit geeft ons de mogelijkheid om snel in te grijpen in het geval van een humanitaire crisis.

Partners

 

 

We hebben een actieve samenwerking in 33 landen in Afrika, Azië en Europa. Dit uitgebreide en bestaande netwerk geeft ons de mogelijkheid om snel in te grijpen bij een humanitaire crisis. Deze lokale samenwerkingen creëren ook de mogelijkheid om rechtstreeks met de betrokkenen te spreken en helpen ons om nog meer voet aan de grond te krijgen op lokale bodem. Zo kunnen we de bevolking optimaal betrekken en effectief inzetten met oog op autonomie.

Ervaring

Wij zijn al meer dan 30 jaar actief. Gedurende deze jaren hebben we een hele reeks vaardigheden en expertise ontwikkeld en een structuur opgezet die de kracht heeft om op elk moment en op elke plaats in te grijpen en hulp aan te bieden.

Transparantie

Per gift kunnen we precies laten zien waar de steun is geïnvesteerd. Onze jaarverslagen verschijnen op onze website. De vele getuigenissen geven een duidelijk beeld van de voortgang en het resultaat van een project.

Aftrekbare donaties

Als het totaal van jouw giften minstens 40 euro per jaar bedraagt, ontvang je een fiscaal attest dat je recht geeft op een belastingvermindering van 45% op de geschonken giften.

DE RAMADAN IN VRAGEN

WIE HEEFT RECHT OP DE ZAKAT AL FITR?

Je Zakat al-Fitr wordt omgezet in voedsel dat vervolgens gedistribueerd wordt aan behoeftigen over de hele wereld zoals: weeskinderen, weduwen, ouderen en andere kwetsbaren.

« De verplichte liefdadigheid is door Allah ingesteld en is slechts bedoeld voor de armen die niet bedelen en de armen die bedelen en degenen die in dienst zijn gesteld om de fondsen te innen en voor degenen wiens harten verzoend zijn en om gevangenen te bevrijden; en voor de schuldenaren; en voor Allah’s Zaak en voor de reiziger. En Allah is Alwetend, Alwijs » – (Koran, S.9 V.60)

HOE BEREKEN IK MIJN ZAKAT AL FITR?

Het bedrag van de Zakat al-Fitr is gelijk aan de prijs van een maaltijd. Dit komt ongeveer op 7 euro en wordt uitgegeven voor elke persoon ten laste. Dit bedrag werd vastgelegd door de Raad van de Islamitische Theologen in België.

VOOR WIE MOET IK DE ZAKAT AL FITR BETALEN?

Zakat al-Fitr moet in de naam van elk gezinslid worden uitgegeven. Sommige islamitische theologen raden aan dat het ook uitgegeven moet worden voor de ongeboren kinderen na de 120ste dag van de zwangerschap maar beschouwen dit niet als een verplichting.

De meesten zijn het er wel over eens dat het verplicht is om Zakat al-Fitr uit te geven voor kinderen vanaf hun geboorte. Het is beter om meer uitleg te vragen aan jouw Imam of een islamitische geleerde.

MOET DE ZAKAT AL-FITR IN GELD OF IN VOEDSEL WORDEN GESCHONKEN?

Zakat al-Fitr moet aan de meest kwetsbaren worden uitgegeven in de vorm van voedsel. Wanneer je aan ons jouw Zakat al-Fitr schenkt, zetten we die om in voedsel die we uitdelen in de vorm van voedselpakketten.

WAAR DE ZAKAT AL FITR UITGEVEN?

Je kan het aan Karama Solidarity toevertrouwen die als volmachtdrager voor jou gaat optreden. Iemand die de betaling van Zakat al-Fitr voor je vergemakkelijkt omdat die in een betere positie is om het uit te geven.

Je kan de volmachtdrager contant betalen omdat je hem of haar vraagt om in jouw naam de Zakat al-Fitr uit te geven. Wij gebruiken jouw Zakat al-Fitr om voedsel aan te kopen en dan om in voedselpakketten het uit te delen aan de meest kwetsbaren. Het is alsof je voedsel schenkt in plaats van geld.

WANNEER MOET IK MIJN ZAKAT AL-FITR UITGEVEN?

Zakat al-Fitr moet worden uitgegeven vóór het Eid-gebed (of eender welke dag van de maand ramadan). Sommige juridische scholen laten de betaling van de Zakat al-Fitr ook toe voor het begin van de maand ramadan. Het is beter om meer uitleg te vragen aan jouw Imam of een islamitische geleerde.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE ZAKAT AL MAAL EN DE ZAKAT AL FITR?

Zakat al-Fitr moet worden uitgegeven door het gezinshoofd voor elk gezinslid vóór het Eid al-Fitr gebed. Het komt overeen met de prijs van een maaltijd, 7 euro die gegeven wordt voor elke persoon ten laste (dit bedrag is vastgelegd door de Raad van de Islamitische Theologen in België).

Zakat al-Maal (meestal “zakat” genoemd) is verplicht wanneer de waarde van iemands bezittingen het drempelbedrag, de Nissab bereikt (voor het jaar 1445/H (2024): 4.754 euro). Elke moslim is dan verplicht om de zakat te betalen, 2,5% van het totale bedrag van zijn of haar bezittingen. Zakat al-Maal moet jaarlijks op een willekeurige gekozen datum worden uitbetaald.

HOE GEEF IK MIJN FIDYA UIT?

Wie om geldige redenen niet kan vasten is verplicht om een Fidya uit te geven. Elke gemiste vastendag moet worden gecompenseerd met een liefdadigheid die overeenkomt met de prijs van een maaltijd wat neerkomt op 7 euro. Dit bedrag is vastgelegd door de Raad van de Islamitische Theologen in België. Door jouw Fidya toe te vertrouwen aan Karama Solidarity zetten wij die om in voedsel die wij vervolgens distribueren in voedselpakketten aan de meest kwetsbaren.

HOE KAN JE EEN BEHOEFTIGE VOEDEN TIJDENS DE MAAND RAMADAN?

Het programma van de ramadan van Karama Solidarity begint zes maanden voor het begin van de heilige maand. Dit is om zeker te zijn van de distributie van de voedselpakketten vanaf het begin van de vastenmaand. Elk voedselpakket wordt samengesteld volgens de specifieke eetgewoonten van het land.

Je kan jouw voedselpakket(-ten) schenken ongeacht het moment van de campagne. Dit betekent dat zelfs als je in de laatste 10 dagen een gift doet, het kwetsbare gezin tijdig een voedselpakket zal ontvangen.

WAAR ZAL MIJN VOEDSELPAKKET UITGEDEELD WORDEN?

De distributie van de voedselpakketten voor het jaar 2023 zal plaatsvinden in Bangladesh, Myanmar (voormalig Birma), Niger, Jemen, Marokko, Palestina, Ethiopië, Turkije en aan de Syrische vluchtelingen.

 

HOE VERSTERKT MIJN VOEDSELPAKKET DE LOKALE LEEFGEMEENSCHAP (-PEN)?

Giften stimuleren de plaatselijke economie aangezien het voedsel in elk voedselpakket ter plaatse wordt aangekocht. Het voedselprogramma werd opgezet als aanvulling op de hulp- en ontwikkelingsprojecten die op langere termijn duurzame hulpmiddelen kunnen aanbieden om het leven van de meest kwetsbaren te verbeteren.

WAT KAN IK NOG DOEN OM TIJDENS DEZE RAMADAN TE STEUNEN?

De maand ramadan is een gezegende periode doordrenkt met solidariteit en vrijgevigheid. Solidair zijn betekent ook dat je deze informatie kan delen en ook zo kunt meehelpen.

Onderschat ook niet de impact van jouw netwerk en vriendenkring.

WAT BEVAT EEN VOEDSELPAKKET?

Elk pakket bevat ongeveer 10 kilogram aan voedsel en is bedoeld om een gezin van 5-7 personen te helpen. De inhoud van het voedselpakket varieert afhankelijk van de eetgewoonten van elk land en bevat meestal essentiële voedingsmiddelen zoals: dadels, linzen, rijst, suiker, olie, tarwe en vlees- en vis in blikconserven.