2022
Jouw steun heeft een enorm verschil gemaakt

 

 

Dankzij jullie formidabele steun en jullie onnoemelijke vrijgevigheid hebben jullie opnieuw het verschil gemaakt. Onderwijsondersteuning voor kwetsbare kinderen in Marokko en Palestina, toegang tot water in Mali, distributie van voedselpakketten en levensmiddelen in Pakistan, in landen met extreme kansarmoede tijdens de wintermaanden en ook tijdens de maand ramadan en met Eid al-Adha. Al deze campagnes hebben bewezen dat elke donatie telt en dat we door solidair te zijn echt een verschil kunnen maken.

 

De hoogtepunten van het jaar 2022

3.013 weeskinderen werden gesponsord

 

Dankzij de geweldige steun van onze meters en peters kunnen meer dan 3.013 weeskinderen terug naar school gaan, gezondheidszorg ontvangen, op excursies en zomerkampen gaan.

Met elke Eid al-Fitr en het Offerfeest krijgen de kinderen nieuwe kleren en een vleespakket. Zoveel geschenken waar ze blij van worden op die bijzondere momenten in het jaar.

SOS Winter: Meer dan 19.000 mensen gered van de kou

Het begin van de winter is een moeilijke periode voor de kwetsbare gezinnen. De levensomstandigheden die al moeilijk zijn, worden alleen maar verergerd; door de sneeuwval worden de wegen moeilijk bereikbaar en wordt het veel moeilijker om voedsel in te slaan. 

Dankzij jullie vrijgevigheid hebben meer dan 19.000 mensen die in extreme armoede leven in Marokko en Palestina voedselpakketten, dekens en warme kleren ontvangen.

Ramadan: 21.635 gezinnen gevoed

Duizenden kwetsbare gezinnen hebben dankzij de distributie van voedselpakketten de maand ramadan in betere omstandigheden kunnen beleven.

Enorm bedankt om 21.635 kwetsbare gezinnen in Marokko, Palestina, Jemen, Turkije, Nigeria, Kenia, Ethiopië en Bangladesh een gezegende ramadan te schenken.

SOS Pakistan: meer dan 91.550 mensen geholpen

De overstromingen doodden meer dan 1.000 mensen, hebben 1.500 mensen verwond en leidden tot de totale of gedeeltelijke verwoesting van bijna 1 miljoen huizen.

Dankzij jullie konden we meer dan 91.550 mensen in zwaar getroffen gebieden voorzien van voedselpakketten, keukensets, hygiënekits en tenten.

 

490 waterputten gebouwd in Bangladesh

 

Jullie steun heeft het mogelijk gemaakt om het leven van 9.800 gezinnen te veranderen dankzij de aanleg van 490 waterputten.

Dankzij jullie steun hebben de gezinnen niet langer meer te maken met watertekort of de dreiging om wateroverdraagbare ziektes op te lopen. Bovendien kunnen de kinderen nu terug naar school omdat ze niet meer op zoek moeten gaan naar drinkwater uit verre oorden.

 

Congodorpen: Samen komen we ver!

In nauwe samenwerking met Congodorpen lanceert Karama Solidarity een nieuw ontwikkelingsprogramma “Ensemble, Avançons” in Marokko.

Het programma heeft tot doel de bevolking in plattelandsgebieden te helpen op sociaal-economisch vlak, duurzame ontwikkeling en echter vooral om een grotere participatie van vrouwen te bevorderen. Op 13 oktober vond in Midelt de eerste workshop plaats waarbij partners, lokale institutionele actoren en de heer S. Meersschaert (eerste adviseur bij de Belgische Ambassade in Marokko) samenkwamen.

Een bloeiende “back to school”

De terugkeer naar school is altijd een cruciale periode in het leven van een kind. Helaas hebben te veel kinderen nog steeds een ongelijke start en hebben ze niet eens een schooltas om hun schriften in te steken.

Dankzij jullie vrijgevigheid hebben dit jaar in Marokko en Palestina 2.140 kinderen een schoolpakket (een schooltas, schriften en een gevulde etui) ontvangen.

Mali: twee dorpen gered van de armoede

Dankzij jullie hebben we in twee dorpen twee microdammen gebouwd als een constante waterbron, zijn er 125 eucalyptusbomen gepland in elk van de twee dorpen, 550 boeren opgeleid waaronder 270 vrouwen in de rijstteelt en sensibiliserings sessies opgezet over gendergerelateerd geweld en kinderbescherming. Om de toegang van vrouwen tot de landbouw te verbeteren werd er 10 hectare akkerland voor rijstteelt aangeboden aan vrouwen in de twee dorpen.

De prijs voor de beste campagne van het jaar

Dit jaar lanceerde Iraiser, de Iraiser Awards omdat ze 10 jaar bestaan. Het is een manier om ngo’s te bedanken en te eren die grote prestaties hebben geleverd in hun respectievelijke doelen en een positief verschil hebben gemaakt in de wereld. Het is een grote eer dat we deze prijs hebben mogen ontvangen voor onze ramadan campagne, een jaarlijkse campagne tegen ondervoeding.

Dit is een echt keerpunt voor onze vereniging en het is met enorme dankbaarheid dat we deze prijs opdragen aan onze donateurs want dit zou nooit mogelijk geweest zijn zonder jullie dagdagelijks steun.

Eid al-Adha: een moment van vreugde en rust

Met Eid al-Adha waren jullie donaties wederom buitengewoon. Of het nu om een wakala of sadaqa ging, jullie hebben meer dan 11.570 gezinnen in staat gesteld om samen te komen in vreugde om van de feestelijke vleesgerechten te genieten. Een luxe die vaak onbereikbaar is voor hen tijdens deze speciale periode van het jaar.