EHSANUL KABIR woont in Khulna, te Bangladesh, met zijn moeder, zijn grootmoederen grootvader.Toen Ehsanul2jaaroud was, is zijn vader gestorven en het gezin kon niet langerde huurbetalen van hun woning.

Ze verhuisden naar een ander dorp en de moeder van Ehsanul begon te werken als dienstmeisje. Naarmate Ehsanul groeide, namen ook de kosten van zijn onderwijsbehoeften toeen was zijn moeder niet langer in staatom allekosten tedragen.

Dankzij de steun die hij ontving via het weesfonds programma, heeft Ehsanul zijn secundair onderwijs met succesafgerond.

Hij behaalde zijn secundair onderwijs en werd toegelaten tot het polytechnisch instituut met het oog op het behalen van een diploma van burgerlijk ingenieur. Hij heeft met succes zijn MASTER afgerond en heeftonlangs zijn ingenieursdiplomabehaald.

Ehsanul bevestigde: « Voordat we ondersteuning kregen, hadden wegeen middelen. Nu hebben we een computer, een koelkast en alles wat je nodig hebt om je huis in te richten. We hebben elke dag genoeg om onzeborden tevullen. Mijn moeder heefteen opleiding kunnen volgen om haar te helpen om een bedrijf te starten waarmee ze inkomsten kan genereren. We hebben geen eigen huis, maar ik hoopbinnenkort mijn eigen huis te kunnen kopen. Dus huurde ik een vijver van mijn oom van moederskant voor visteelt om dit doel tekunnen bereiken.