Wie zijn wij ?

Welkom op onze website Karama Solidariteit wil het lijden van de armsten ter wereld verlichten. Daarvoor grijpen we in waar de humanitaire en sociale noden dat vereisen, door noodhulp te mobiliseren en ontwikkelingsacties uit te voeren.
We voeren onze missie altruïstisch en met respect voor de moslimethiek uit, ongeacht de afkomst, het geslacht of de religieuze en politieke overtuigingen van onze doelgroepen en partners

begunstigden over de hele wereld

1 000 000

gesponsorde wezen

3 000

voedselpakketten uitgedeeld

450 000

Onze visie

Een wereld waar burgers verenigd, verantwoordelijk en actief zijn om in vrede bij te dragen aan de waardigheid van elke persoon

Onze missie

We zijn toegewijd aan het verlichten van het lijden van de armsten ter wereld. Hiervoor grijpen we in waar humanitaire en maatschappelijke noden dat vereisen, door noodhulp te mobiliseren en ontwikkelingsacties op te zetten.

ONZE ACTIEGEBIEDEN

Ons ideaal: strijden tegen armoede en de plagen die het veroorzaakt.

5 goede redenen

Maak uw keuze

Onze organisatie is aanwezig in de 4 werelddelen en houdt zich aan  3 pijlers van neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. De giften zijn bij Karama Solidarity volledig afkomstig van onze donateurs en filantropen.

Waar gaat het geld naartoe

Ons financieel beheer wordt beheerst door een streng en efficiënt controle- en transparantiesysteem.

Dankzij jou kan Karama Solidarity een verschil maken in de wereld!

De leden van de raad van bestuur

Jamal Zahri

President

CHATAR Abdelilah

Vice-penningmeester

BENABDERAHMAN Hocine

Secretaris

AJANIF Ali

Vice-secretaris