5 goede redenen

Welkom op onze website Karama Solidariteit wil het lijden van de armsten ter wereld verlichten. Daarvoor grijpen we in waar de humanitaire en sociale noden dat vereisen, door noodhulp te mobiliseren en ontwikkelingsacties uit te voeren.
We voeren onze missie altruïstisch en met respect voor de moslimethiek uit, ongeacht de afkomst, het geslacht of de religieuze en politieke overtuigingen van onze doelgroepen en partners

begunstigden over de hele wereld

1 000 000

gesponsorde wezen

3 000

voedselpakketten uitgedeeld

450 000

5 goede redenen

BIED HET MAXIMALE

Ons percentage administratieve kosten is niet groter dan 12%. Karama Solidariteit heeft een van de laagste percentages vergeleken met veel NGO’s!

OVER DE HELE WERELD AANWEZIG

Onze organisatie is aanwezig in Afrika, Asië en Midden-Oosten.

MILJOENEN BEGUNSTIGDEN

Elk jaar zijn het aantal begunstigden tussen 800.000 en 1 miljoen mensen over de hele wereld. Een aanzienlijk aantal dat ons ertoe aanzet onszelf te overtreffen.

CONCRETE PROJECTEN

Karama Solidarity voert vele projecten uit in verschillende regio’s van de wereld. De behoeften van de bevolking worden vooraf in kaart gebracht. De uitgevoerde projecten beantwoorden dus zowel aan de behoeften van de begunstigden als aan de strategische duurzame plannen van onze interventielanden.

Transparantie

We ontvangen geen staatssubsidies en zijn daarom volledig afhankelijk van de vrijgevigheid van onze donateurs. Onze rekeningen zijn onderworpen aan een strenge jaarlijkse controle. Met een externe audit verzekeren we absolute transparantie en een juiste toebedeling van de middelen. De Belgische fiscus controleert ook regelmatig onze rekeningen. Daarnaast hebben we onlangs de DONORINFO GARANTIE gekregen; een garantie van het vertrouwen voor al onze donateurs!