Bizi seçmeniz için 5 sebep

Sitemize hoşgeldiniz. Karama Solidarity, dünyadaki en yoksulların acılarını hafifletme eğilimindedir. Bunu yapmak için, insani ve sosyal ihtiyaçların gerektirdiği, acil yardım durumlarına müdahale ederek kalkınma eylemleri düzenliyoruz.
Hedef kitlemizin ve ortaklarımızın kökeni, cinsiyeti, dini ve siyasi inançları ne olursa olsun, özgecil bir şekilde Müslüman ahlakına saygı duyarak misyonumuzu üstleniyoruz.

dünya çapında yararlanıcılar

1 000 000

sponsor bulunan yetimler

3 000

dağıtılan gıda kolileri

450 000

BİZİ SEÇMENİZİN 5 SEBEBİ

En fazlasını sunmak

İdari harcamalarımız %12’yi geçmez. Karama Solidarity diğer birçok STK’ya göre en düşük yüzdelerden birine sahip!

Dünyanın 4 bir köşesindeki varlığı

Halihazırda, Karama Solidarity Afrika, Asya ve Orta Doğu’da kalkınma projeleri yapmaktadır.

Milyonlarca yararlanıcı

Her yıl, yararlanıcı sayısı dünya çapında 800.000 ila 1 milyon kişi arasındadır. Bu sayı kendimizin hep daha iyisi olmaya iten önemli bir sayı.

Somut projeler

Karama Solidarity dünyanın farklı ve kimi zaman zorlu bölgelerinde birçok projeye imza atmaktadır. Nüfusun ihtiyaçları önceden belirlenir. Oluşturulan projeler hem faydalanıcıların ihtiyaçlarını karşılamakta, hem de müdahale edilen ülkelerin kendi stratejik planları ile paralellik göstermektedir.

Şeffaflık

Devlet desteği almıyoruz ve bu nedenle tamamen bağışçıların cömertliğine tabiyiz. Hesaplarımız, mutlak şeffaflık içinde fonların adil dağılımını sağlamak için, harici bir denetçi tarafından bir yıllık sıkı bir kontrole tabidir. Hesaplarımızın heryıl düzenli olarak Belçika vergi makamları tarafından denetlenir. Ek olarak, yakın zamanda tüm bağışçılarımız adına bir güven garantisi taşıyan DONORINFO GÜVEN ünvanına layık görüldük!