ONZE GESCHIEDENIS

ONZE GESCHIEDENIS

Notre histoire

1984

februari 23

1984-Afrika heeft honger!

 

1984, De bevolking in het zuiden van de Sahara in Afrika lijdt aan hongersnood! 2 medische studenten aan de universiteit van Birmingham, Hanny El Banna en Ihsan Shbib besloten om te reageren op deze nood door het opzetten van een structuur om de meest behoeftige te helpen. Zij stichten Islamic Relief in Birmingham. Er bestaan andere organisaties die dezelfde naam dragen, zoals de International Islamic Relief Organization of nog de Islamic American Relief Agency, maar Islamic Relief België is hier niet aan verbonden.

februari 23

Eerste moslim hulporganisatie

Zo ontstaat de eerste islamitische humanitaire organisatie in Europa. De slogan “voor een betere toekomst” staat niet voor optimisme, maar wel voor uitdaging: ooit een wereld kennen waarin alle basisbehoeftes beantwoord zijn, een gemeenschap waar vriendschap, hulp, compassie en respect voor iedereen heersen.

1994

februari 23

1994 – Geboorte Islamic Relief België

In 1994 opent Islamic Relief een kantoor in België, evenals in talrijke andere landen:AlbaniëDuitslandBosniëCroatië, HollandItalië en de Verenigde Staten, …

2020

februari 23

Vandaag …

Vandaag de dag telt Islamic Relief meer dan 30 kantoren in verschillende regio’s in de wereld, maar vooral in het zuiden. In België zijn wij vandaag een Belgische vzw, met een islamitische roeping, die haar kracht en mogelijkheden te danken heeft aan haar donateurs. Uw giften – pijlers van de Islam (offer, sponsoring van weeskinderen) – zijn verbonden aan de religieuze plicht van de donateurs. Het is onze kracht en onze realiteit.

 

 

Eind 2016 zijn we van naam veranderd: Karama Solidarity. Karama is een arabisch woord dat waardigheid betekent. De waardigheid heeft een belangrijke plaats in het internationale humanitaire recht: “Alle Mensen zijn vrij geboren en genieten van dezelfde waardigheid en dezelfde rechten”. Deze universele waardigheid wordt in de Koran aangehaald in volgende vers: “We hebben immers de kinderen van Adam (alle mensen) eer bewezen.” (Koran 17:70). Sinds de stichting heeft Islamic Relief België onophoudelijk gestreden voor het recht op een eerbiedig leven. In de voortzetting van ons werk, is de keuze van de naam “Karama” genoodzaakt. Het stelt ons engagement sinds meer dan 20 jaar voor.