Uw Zakat al-Maal voor Palestina

Ramadan 2023

 

Palestina: onze Zakat al-Maal om hen te helpen onafhankelijk te worden

 

 
 
 
 
 

De harten van alle moslims kloppen over de hele wereld voor Palestina. De Profeet (ﷺ) zei: “De moslims zijn wat betreft de liefde, genade en mededogen (die zij voor elkaar hebben) als één lichaam. Wanneer een deel ervan lijdt (aan ziekte), dan lijdt het gehele lichaam mee in de vorm van koorts en slapeloosheid, …” – Sahih al-Bukhari 6011

In Palestina lijden onze broeders en zusters onder het gewicht van tientallen jaren politieke instabiliteit. Honger, dorst, zorgen over toegang tot elektriciteit, gezondheidszorg en onderwijs is allemaal een onderdeel van hun dagdagelijks leven.

Karama Solidarity zet jouw Zakat al-Maal in voor de Palestijnen. Wij bevorderen duurzame oplossingen om hen op lange termijn uit de armoede te helpen door bij te dragen van het opstarten van kleine lokale bedrijven.

Zakat al Maal: een zuil van de Islam en nog veel meer …

 

 
 
 
 

Zakat is een verplichte armenbelasting van 2,5 % die elke moslim jaarlijks betaald over zijn bezittingen die de Nissab (85 gr goud) bereiken gedurende een maanjaar. Dit bedrag heeft één hoofddoel: verdeling van de rijkdom mogelijk maken voor de meest kwetsbaren en het verworven bezit te zuiveren.

Het is een krachtig instrument in de strijd tegen de armoede in onze leefgemeenschap.

Als het spaargeld gelijk is aan of groter is dan de Nissab is het een verplichting om 2,5% van het totale spaargeld uit te geven aan de meest kwetsbaren eenmaal per maanjaar (of 2,575% op basis van een zonnejaar). Om jouw Zakat al-Maal nauwkeurig uit te rekenen aarzel zeker niet om een Imam of een moslimtheoloog te contacteren.Jouw vragen over Zakat al-Maal

 

 

 
 
 
 
 
 

Wat is Nissab?

De Nissab is het drempelbedrag, het minimale vermogen waarop de betaling van de Zakat al-Maal verplicht is. Sommigen zijn van mening dat de Nissab overeenkomt met het equivalent van 85 gram goud of 4720 euro (februari 2023). Als er gedurende 1 jaar een bedrag gelijk aan 4720 euro onaangeraakt is gebleven ben je verplicht de zakat uit te geven. Anderen baseren zich voor de Nissab op de zilverwaarde van 595 gram.

Mag ik mijn Zakat voor een bepaald doel schenken?

Dat is mogelijk! Je kan een bepaald land of project opgeven bij het uitgeven van jouw zakat.

 

Wanneer moet ik de Zakat betalen?

Het is de Nissab die het moment bepaalt vanaf wanneer zakat betaald moet worden. Daarna kan een vaste datum in de maankalender geprikt worden om het bedrag te betalen. Sommigen kiezen voor het begin van het maanjaar, anderen kiezen voor het einde van de maand ramadan of het Offerfeest. Het belangrijkste is dat het op een vaste jaarlijkse basis uitgegeven moet worden wanneer je voor in aanmerking komt.

Wat is het verschil tussen de Zakat al Fitr en de Zakat Al Maal ?

Zakat al-Maal is een verplichte armenbelasting voor alle moslims van wie het spaargeld gelijk is aan de Nissab drempel of het overschrijdt. Het is een percentage en wordt jaarlijks betaald aan de meest kwetsbaren op een datum die door elk individu wordt gekozen.

De Zakat al-Fitr is een verplichte liefdadigheid die in voedsel wordt uitgegeven en waarvan het bedrag elk jaar wordt vastgesteld door de Raad van de islamitische theologen. In België bedraagt dit bedrag momenteel 7 euro per persoon. Het moet worden betaald door het gezinshoofd voor elk gezinslid en ook voor degenen die niet vasten. Het wordt betaald aan het einde van de maand ramadan. Het valideert en zuivert het vasten. Het is bestemd voor de behoeftigen.

Voor wie is Zakat al-Maal verplicht?

Zakat al-Maal is een verplichte armenbelasting voor alle moslims waarbij het spaargeld gelijk is aan de Nissab drempel of het overschrijdt. Shaykh ‘Abder Rahman Sa’di zei: “De geleerden zijn het erover eens dat het niet betalen van de zakat ernstiger is dan frequente ontucht, stelen, het drinken van alcohol, moord en andere grote zonden.”

 

Welke zaken vallen onder de zakat?

De bezittingen waar rekening mee moet worden gehouden bij de berekening van de zakat zijn de bezittingen die gedurende één volledig maanjaar onveranderd zijn gebleven. Hieronder vallen: goud, zilver, edele metalen, inclusief juwelen en sieraden waar goud of zilver in verwerkt zijn, aandelen, geld dat je aan anderen hebt geleend en dat op een bankrekening of thuis is gebleven, voorraden voor handel, landbouwproducten, vee (koeien, kippen, geiten, …), pensioenen en eigendommen waar je eigenaar van bent en die voor investeringen in immobiliën bestemd zijn.