Filistin için Zekat

Ramazan 2023

 

Filistin :onların bağımsız olmalarına yardımcı olmak için zekatınız

Bütün dünya Müslümanlarının yürekleri Filistin icin kenetlenmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Müslümanların iyilikleri, şefkatleri ve karşılıklı bağlılıkları ile tek bir beden oluşturduklarını göreceksiniz, üyelerden biri acı çektiğinde ateşini ve uykusuzluğunu geri kalan vücuduna iletir. “ – Sahih-i Buhari 6011

Filistin’de kardeşlerimiz yıldır süren siyasi istikrarsızlığın ağırlığından acı çekiyorlar. Açlık, susuzluk, elektriğe erişim eksikligi, sağlık sorunları ve hatta eğitim alamamak günlük yaşamlarındaki sorunlardandir.

Karama Dayanışması Zekatınızı toplar ve Filistinlilere dağıtır. Yoksulluktan sürdürülebilir bir şekilde kurtulmalarına yardımcı olmak için, özellikle küçük yerel işletmelerin (marketler, hayvancılık, tarım, güzellik salonu, küçük dükkanlar) kurulmasına katkıda bulunarak akıllı çözümleri teşvik ediyoruz…).

Zekat : Islam’ın şartlarından

 

 
 
 
 

Zekat, tasarrufları belirli bir eşiği aşan tüm Müslümanlar tarafından ödenmesi gereken bir vergidir. Bu verginin temel bir amacı vardır: servetin en yoksun olanların yararına yeniden dağıtılmasına izin vermek. Ayrıca eşyalarınızı arindirmanizi sağlar.

Bu sadaka, toplumumuzdaki yoksullukla mücadelede güçlü bir araçtır.

Bu nedenle, tasarruflarınız nissab’a eşit veya daha yüksekse (altın veya gümüş fiyatına endekslenmiş minimum servet eşiği), toplam tasarrufunuzun% 2,5’ini ayda bir (veya% 2,575’i) savunmasız insanlara ödemek sizin görevinizdir. Zekatınızı doğru hesaplamak için sitemizi kullanabilir imamınızdan veya Müslüman bir ilahiyatçıdan da yardım alabilirsiniz.

Zekat hakkında sorularınız

 

 

 
 
 
 
 
 

Nissab nedir ?

Nissab, Zekatın ödenmesinin zorunlu olduğu asgari tutardır. Ilahiyatcilar Nissab’ın 85 g altın veya 4.720 avroya eşdeğer olduğunu hesaplamistir. (Şubat 2023). Bu nedenle, 1 yıl boyunca tasarruflarınızda 4.720 € ‘ya eşit veya buna yakin bir miktar varsa, zekat ödemeniz gerekir. Diğerler ilahiyatcilar ise nissab’ı 595 g gümüş eşdeğerine göre değerlendirmistir.

Zekatımı belirli bir amaç için bağışlayabilir miyim?

Evet, Zekatınızı öderken bir ülke veya proje belirtmeniz oldukça mümkündür.

Zekat ne zaman ödenmeli ?

Nissab’ı aşmak, zekatınızın ilk ödeme zamanını belirler. Bundan sonra, ödeme yapmak için ay takviminde sabit bir tarih seçebilirsiniz. Bazıları kameri yılın başlangıcını, diğerleri Ramazan ayının sonunu veya Kurban Bayramını seçer. Önemli olan, bu duruma tabi olduğunuzda sabit ve yıllık olarak ödenmesidir.

Zekatla fitir (fitre) zekati arasindaki fark nedir ?

Zekat, tasarrufları belli bir eşiği aşan tüm Müslümanlar farz olan bir sadakadır. Miktarın bir yüzdesini temsil eder ve herkesin kendisi için belirlediği bir tarihte ödenir ve ihtiyacı olan kişilere aktarilir.

Fitir sadakasinin, miktarı her yıl yerel ilahiyatçılar Konseyi tarafından belirlenip şu anda Belçika’da kişi başı 7 €’dur. Oruç tutmayanlar da dahil olmak üzere her haneden sorumlu olunan her kişi için,  aile reisi tarafından ödenmesi gerekmektedir. Genelde ramazan ayının sonunda ödenen bu sadaka, yapılan orucun doğrulanmasını ve arındırılmasını mümkün kılar. İhtiyaç sahiplerine helal edilir.

Neden zekat bir zorunluluk ?

Zekat, tasarrufları nissab eşiğini aşan tüm Müslümanlar için zorunlu bir sadakadır. Şeyh Abder Rahman Sadi şöyle buyururdu: “Alimler zekatı yerine getirmemenin, büyük günahlar arasında yer aldigini ornegin zina, hırsızlık, alkol alma, cinayet ve diğerlerinden de daha ciddi olduğu konusunda fikir birliği içindedirler”.

 

Hangi varlıklar zekata tabidir ?

Bir yıl boyunca sahip olunan mülk de, yıl içindeki mali hareketlerden (girdi ve çıktılar) bağımsız olarak zekata tabidir. Mallar arasında şunlar bulunur: altın veya gümüş içeren süs eşyaları / mücevherler, hisse senetleri ve borsa, başkalarına ödünç verdiğiniz para, banka hesaplarına yatırılan veya evde tutulan para dahil olmak üzere altın, gümüş ve değerli metaller. Ayrıca dükkanlar, tarım ürünleri, hayvancılık (inek, tavuk, keçi) stoğu da dahildir…), gayrimenkul yatırım amaçlı sahip olduğunuz emekli maaşları mülkleri de katmak gerekir.