Geef jouw Zakat al-Fitr

Ramadan 2024

Eid: een feest voor alle moslims over de hele wereld

Voor alle moslims over de hele wereld is Eid een feestelijke dag dat gevierd wordt met het gezin rond een heerlijke maaltijd. Nieuwe kleren, het gezamenlijk gebed met je geliefden, cadeautjes voor je kinderen, een goed gevulde tafel, de glimlach van je geliefden – dat zijn de ingrediënten voor een geslaagde Eid. Toch hebben sommige mensen duizenden kilometers verderop niets op hun feesttafel staan. Schenk hen jouw Zakat al-Fitr en de vreugde van een Eid met een gevulde tafel.

 

Zakat al-Fitr om jouw vasten te reinigen en te laten valideren

Zakat al-Fitr is een verplichte liefdadigheid. Alle moslims zijn verplicht dit uit te geven om hun vasten tijdens de maand ramadan te laten valideren en te reinigen. Het wordt door het gezinshoofd uitgegeven voor elk gezinslid die men ten laste heeft en ook voor degenen die niet vasten zoals baby’s. Dit is door de Belgische Raad van de Islamitische Theologen vastgelegd op 7 euro.

Dit bedrag is bedoeld om te voorzien in de behoeften van de meest kwetsbaren op de feestdag van Eid al-Fitr. Het wordt gegeven aan de behoeftige moslims.

“Dit op basis van de overlevering van Ibn ʿAbbaas waarin de Profeet (ﷺ) Zakat al-Fitr verplicht heeft gesteld als reiniging voor de vastende tegen ijdel en vulgair gepraat en als voedsel voor de behoeftigen.”

Karama Solidarity deelt jouw Zakat al-Fitr uit

karama solidarty 2024 ramadan ZAKAT AL MAL

Zakat al-Fitr moet aan de behoeftigen worden uitgegeven in de vorm van voedsel. Karama Solidarity zorgt voor de inzameling van het geld en zet het om in levensmiddelen. Deze worden vervolgens in de vorm van voedselpakketten uitgedeeld aan de behoeftigen zodat alle moslims het einde van de maand ramadan volwaardig kunnen vieren.

De Zakat al-Fitr is alleen geldig als deze tijdens de maand ramadan wordt uitgegeven vóór het Eid-gebed. Sommige rechtsscholen staan ook toe dat de Zakat al-Fitr al vóór de maand ramadan wordt uitgegeven. Raadpleeg jouw imam of een islamitische geleerde voor meer informatie.

Karama Solidarity deelt de voedselpakketten uit die met jouw Zakat al-Fitr zijn aangekocht in de drie dagen voor Eid.

Voor dit jaar 2024 wordt jouw Zakat al-Fitr uitgegeven in Bangladesh, Myanmar (voormalig Birma), Niger, Mali, Kenia, Jemen, Marokko, Palestina, Ethiopië, Turkije en aan de Syrische vluchtelingen. Vorig jaar ontvingen meer dan 35.000 behoeftigen voedselpakketten dankzij jouw giften.

Jouw vragen over de Zakat al-Fitr

Wie heeft recht op de Zakat al-Fitr?

Zakat al-Fitr wordt uitgegeven aan de behoeftigen: weeskinderen, weduwen, ouderen en andere kwetsbaren.
“De verplichte liefdadigheid is door Allah ingesteld en is slechts bedoeld voor de armen die niet bedelen en de armen die bedelen en degenen die in dienst zijn gesteld om de fondsen te innen en voor degenen wiens harten verzoend zijn en om gevangenen te bevrijden; en voor de schuldenaren; en voor Allah’s Zaak en voor de reiziger. En Allah is Alwetend, Alwijs.” (Koran, S.9 – V.60)

Vallen jonge kinderen onder de Zakat al-Fitr?

Zakat al-Fitr moet worden uitgegeven voor elk gezinslid. Sommige islamitische geleerden bevelen aan dat het ook uitgegeven moet worden namens ongeboren kinderen na de 120ste dag van de zwangerschap maar beschouwen dit niet als een verplichting. De meesten zijn het er echter over eens dat het verplicht is om de Zakat al-Fitr uit te geven voor kinderen vanaf de geboorte. Raadpleeg jouw Imam of een islamitische geleerde voor meer informatie.

Hoe bereken je jouw Zakat al-Fitr?

Voor 2023 heeft de Raad van de Islamitische Theologen in België het bedrag van de Zakat al-Fitr vastgelegd op €7 per persoon. Je moet dit bedrag dus vermenigvuldigen met het aantal personen ten laste (inclusief degenen die niet vasten).

Moet de Zakat al-Fitr worden uitgegeven in geld of in voedsel?

Zakat al-Fitr moet aan de behoeftigen worden uitgegeven in de vorm van voedsel. Wanneer je aan ons jouw Zakat al-Fitr toevertrouwt, zetten we het om in voedsel die we uitdelen in de vorm van voedselpakketten.

 

Wat is het verschil tussen de Zakat al-Fitr en de Zakat al-Maal?

Zakat al-Fitr wordt uitgegeven door het gezinshoofd voor elk gezinslid vóór het Eid-al Fitr gebed. Het komt overeen met de prijs van een maaltijd wat ongeveer neerkomt op 7 euro (dit bedrag is vastgesteld door de Raad van de Islamitische Theologen in België), uitgegeven op naam van elke persoon ten laste. Het valideert en reinigt het vasten en stelt behoeftigen in staat Eid op een volwaardige manier te vieren.

Zakat al-Maal (meestal ‘zakat’ genoemd) is verplicht wanneer de waarde van iemands vermogen het drempelbedrag, de Nissab bereikt. Elke moslim in deze situatie moet 2,5% van het totale bedrag van zijn of haar vermogen uitgeven. Zakat al-Maal moet jaarlijks op een gewenste datum worden uitgegeven.

KARAMA SOLIDARTY RAMADAN 2024 zakat al fitr