Jouw Fidya

om de behoeftigen

te voeden

Ramadan 2023

Het principe
van de Fidya

Indien je vanwege je gezondheid niet kan vasten en dit van langdurige aard is dan ben je vrijgesteld van het vasten tijdens de maand ramadan. Als compensatie ben je als je het kan verplicht de Fidya uit te geven. Dit is een bedrag dat door de Raad van de Islamitische Theologen in België is vastgelegd op 7 euro, een bedrag waarmee je een behoeftige kunt voeden voor elke niet gevaste dag. 

«…, Er is een losprijs voor degenen die niet kunnen vasten (door ouderdom ziekte of reizen). Zo hoort men voor elke gegeten dag een arme te voeden. Maar diegene die meer doet (dan slechts de aflossing), weet dat dit beter is voor hem, …» Sourate 2 V. 184

Aan wie schenk je
jouw Fidya ?

Karama Solidarity is aanwezig in 10 landen in Afrika en Azië (Palestina, Bangladesh, Mali, Kenia, Ethiopië, Niger, Jemen, Marokko, de Democratische Republiek Congo en Niger) en zet je Fidya om in voedselpakketten die vervolgens aan de meest kwetsbaren uitgedeeld worden.

Het voedselhulpprogramma van de maand ramadan wordt door onze teams 6 maanden voor het begin van de maand ramadan voorbereid zodat we de distributie van de voedselpakketten aan het begin van de gezegende maand efficiënt kunnen organiseren. Jouw Fidya kan je gedurende de hele maand ramadan wanneer je maar wilt uitgeven.

Zet jouw Fidya om in voedselpakketten voor 5-7 personen.

Fidya die aan Karama Solidarity wordt geschonken wordt in voedselpakketten omgezet. Met een bedrag van €30 maken we een voedselpakket van 10 kg , dat bestaat uit voedingsmiddelen die overeenkomen met de eetgewoonten van het land waar de distributie plaatsvindt. In de voedselpakketten kunnen we voedingsmiddelen aantreffen zoals dadels, linzen, rijst, suiker, olie, tarwe, …

 De voedingsmiddelen worden aangekocht bij de lokale handelaars. Een voedselpakket voedt een familie van 5-7 personen een week lang in Bangladesh, Mali, Kenia, Myanmar (voormalig Birma), Niger, Jemen, Marokko, Palestina, Ethiopië, Turkije en de Syrische vluchtelingen.

Jullie vragen
over Fidya

Wanneer moet ik de Fidya uitgeven?

Wanneer je weet dat je niet in staat zult zijn om te kunnen vasten, is het aangeraden om je Fidya voor het begin van de maand ramadan te betalen. Zo kan het ingezamelde bedrag in voedsel worden omgezet voor de behoeftigen in nood die niet genoeg voedsel hebben om hun vasten te verbreken. Het voedselhulpprogramma in de maand ramadan van Karama Solidarity begint zes maanden voor het begin van de gezegende maand. Op die manier kunnen we de voedselpakketten uitdelen aan het begin van de maand. Het blijft mogelijk om je Fidya wanneer je wilt tijdens de campagne uit te geven en dit ook tijdens de laatste 10 dagen.

Hoe bereken je de Fidya?

Vermenigvuldig het aantal dagen dat je niet hebt kunnen vasten met de som van €7. Mocht jouw gezondheid na 5 dagen vasten verslechteren waardoor het vasten in jouw geval verboden wordt dan bereken je je Fidya als volgt: 25 x 7 = €175 (in het geval van de maand ramadan van 30 dagen).

Wat is het verschil tussen Fidya en Kaffara?

Een Fidya is een bedrag dat uitgegeven wordt door degenen die door hun gezondheidstoestand niet kunnen vasten en die niet in staat zijn deze dagen in te halen. Het bedrag is €7 per dag voor elke niet gevaste dag (dit bedrag is vastgelegd door de Raad van de Islamitische Theologen in België volgens de huidige kosten van levensonderhoud). De Kaffara is voor degenen die niet vasten of hun vasten vrijwillig onderbreken zonder geldige reden. Als compensatie moet men 60 dagen na elkaar vasten zonder onderbreking. Indien men niet in staat is dit te doen, moet men een compensatie betalen. Dit heet Kaffara en is gelijk aan 60 (aantal niet gevaste dagen) x €7 ofwel €420.

Wie heeft het recht om met de ramadan niet mee te doen?

Kinderen, ouderen, zieken, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, reizigers en alle mensen die om medische redenen niet mogen vasten, hebben het recht om niet mee te doen aan de maand ramadan. Menstruerende vrouwen mogen ook niet vasten maar moeten wel de gemiste vastendagen later inhalen (zoals in het geval van zwangerschap, borstvoeding, tijdelijke ziekte, reizen, …).

Kan ik mijn Kaffara aan Karama Solidarity geven?

Op dezelfde manier hoe jouw Fidya omgezet wordt in voedselpakketten zorgt Karama Solidarity ervoor dat je jouw Kaffara aan ons kunt toevertrouwen.

Kan ik het land kiezen waar ik mijn Fidya aan uitgeef?

Karama Solidarity zorgt voor het inzamelen en het uitdelen van je Fidya aan de kwetsbare leefgemeenschappen in Bangladesh, Myanmar (voormalig Birma), Niger, Mali, Kenia, Jemen, Marokko, Palestina, Ethiopië, Turkije en aan de Syrische vluchtelingen.