SAMEN ZIJN WE ERIN GESLAAGD : DANK U WEL

Dankzij U, zullen we binnenkort in staat zijn om het al gematerialiseerde ziekenhuis uit te rusten met zonnepanelen. Tot op heden hebben we het nodige bedrag kunnen inzamelen voor de installatie van 329 zonnepalen Al hamdoulilah! We zijn heel dicht bij het doel!

Daar gaan we … We zijn dan ook zeer blij en gemotiveerder dan ooit om te beginnen aan de realisatie van dit prachtige project!

DANK U WEL voor uw investering en bijdrage. Het is met mensen zoals u dat we elk jaar meer en meer mensen kunnen begeleiden en hen in staat kunnen stellen om een beter leven te leiden.

PALESTINA: Wil je een Palestijnse familie onderdak bieden?

NABLUS: De woonsituatie van de meest kwetsbare gezinnen in Nablus en in de vluchtelingenkampen is schrijnend.

HET LEVEN VAN DE BEWONERS IN GEVAAR: Veel woningen bestaan uit primitieve constructies gemaakt van metalen platen, plastic, …
Dit zorgt voor talrijke gevolgen voor hun gezondheid en verergert de onzekerheid van de gezinnen. Soms is de staat van de woningen zo erg dat het leven van de bewoners in gevaar loopt !

DANKZIJ JULLIE ZAKAT AL MAAL, zullen 51 gezinnen eindelijk kunnen wonen in een fatsoenlijk en veilig huis.

NIEUWE UITDAGING 2020: Bangladesh, maak een einde aan armoede

24.3% VAN DE BEVOLKING IS ARM … deze heeft noch de middelen, noch de vaardigheden om toegang te krijgen tot bankkredieten om zo een winstgevend bedrijf te kunnen opstarten om zich uit de armoede te bevrijden.

MICROKREDIET : Dankzij uw zakat al maal zullen we samen 2500 mensen uit de armoede helpen door hen renteloze microkredieten te geven. Er zal voorrang worden gegeven aan vrouwen die weduwen, gescheiden of in de steek gelaten zijn door hun echtgenoten.

DANKZIJ UW ZAKAT AL MAAL, zullen deze mensen in staat zijn om een klein bedrijf op te starten. Wanneer deze activiteit inkomsten genereert, zullen zij hun lening terugbetalen, zodat andere begunstigden een lening kunnen ontvangen, enzovoort.

WAT DOEN WIJ MET UW ZAKAT?

ZAKAAT AL MAAL IS :

Geven van zij die meer hebben aan hen die het minste hebben: :Zakaat, of verplichte aalmoes, is de 3de pijler van de islam. Zakaat is geen geschenk dat de rijken aan de armen aanbieden, maar een recht vanwege de armen op het eigendom van de rijken.

De Zakaat moet jaarlijks worden , en komt overeen met 2,5% van het totale bedrag aan bezittingen dat je tijdens een maanjaar in bezit hebt. Het wordt berekend op basis van Nissab en komt overeen met de geldwaarde van 85 gram goud of 595 gram zilver (zie de huidige goud- en zilverprijs)

ZAKAAT HEEFT VEEL DEUGDEN: Voor de gever zuivert ze haar/zijn ziel, bewaart ze voor alle hebzucht en verheft ze tot de rang van gulle mensen. Het geeft de goederen (baraka).

Voor de begunstigde staat het he/haar toe om hulp te ontvangen om te overleven. Het zuivert de hart om geen wrok of woede te houden tegen de rijken.

Voor de maatschappij biedt het sociale zekerheid op een perfecte en volledige manier. Het stimuleert de economie en helpt de kloof tussen verschillende sociale klassen te verkleinen

bangl-photoshop

VRAGEN OVER ZAKAT?

Hoeveel geld moet ik storten?

2,5% van het totaal bedrag van uw bezittingen die gedurende een maanjaar onveranderd zijn gebleven. De Zakat wordt op basis van de Nissab berekend en komt overeen met de geldswaarde van 85gr goud of 595gr zilver. (Zie de actuele geldswaarde van zilver en goud).

Op welk type bezittingen is de Zakat geldig?

De bezittingen waar rekening mee moet worden gehouden bij de berekening van de Zakat zijn de bezittingen die gedurende één volledig maanjaar onveranderd zijn gebleven. Hieronder vallen: goud, zilver, edele metalen, inclusief juwelen en sieraden waar goud of zilver in verwerkt zijn. Aandelen. Geld dat u aan anderen hebt geleend en dat op een bankrekening of thuis is gebleven. Voorraad voor handel. Landbouwproducten en vee (koeien, kippen, geiten, …). Pensioenen. Eigendommen waar u eigenaar van bent en die voor investeringen in immobiliën bestemd zijn.

Mag ik mijn Zakat voor een bepaald doel schenken?

U bent vrij om te kiezen voor een bepaald land of project bij het storten van uw Zakat.

Wat is het verschil tussen de Zakat al Fitr en de Zakat Al Maal ?

De Zakat Al Fitr is een aalmoes waarvan de waarde elk jaar wordt vastgelegd en dat enkel tijdens de Ramadan gestort mag worden. Iedere moslim is verplicht om de Zakat Al Fitr te betalen. De Zakat Al Maal daarentegen is enkel van toepassing op de personen die over een minimumbedrag beschikken en mag op ieder moment van het jaar uitbetaald worden. Het bedrag is afhankelijk van het bedrag van de bezittingen.

Wat is de Nissâb ?

De Nissab is de minimale fortuin waarboven het uitbetalen van de Zakat al Maal verplicht is. Sommigen beschouwen dat de Nissab overeenkomt met de waarde van 85gr goud. Dit is ongeveer 3113€ (op 9 september 2017). Anderen vertrekken van de waarde van 595gr zilver. In dit geval is de waarde van de Nissab 273€ ongeveer (in september 2017). Hoe meer Zakat wij inzamelen, hoe meer wij te hulp kunnen komen aan minderbedeelden.

Wanneer moet ik de Zakat betalen?

De Nissab bepaalt vanaf welk bedrag de Zakat moet worden uitbetaald. Daarna kan men een vaste datum vastleggen in de maankalender om de Zakat te betalen. Sommige personen kiezen voor het begin van het jaar, anderen voor het einde van de Ramadan of tijdens het offerfeest.

Hoe wordt uw Zakât Al Maal gebruikt?

Wanneer u ons uw Zakat al Maal toevertrouwd, kiest u ervoor om de minderbedeelden de middelen te geven om zich te voeden, hun levens herop te bouwen en autonoom te worden.