Aan wie moet je Zakat al Maal geven

Zakat al Maal, een van de vijf pijlers van de islam. Deze daad van aanbidding symboliseert solidariteit en maakt de herverdeling van rijkdom binnen onze gemeenschap mogelijk. Zakat is een religieuze plicht voor elke puberende en redelijke moslim, die persoonlijke of commerciële eigendommen bezit die de Nissab-drempel bereiken, m.a.w het equivalent van 85 gram puur goud, gedurende een volledige maanperiode. Zodra de berekening van uw verplichte aalmoes is uitgevoerd, aan wie moet u uw Zakat al Maal geven? Onze uitleg.

Wat is Zakat al Maal?

Voor moslims vertegenwoordigt Zakat al Maal een jaarlijkse financiële bijdrage, een daad van solidariteit en liefdadigheid voor de meest behoeftigen. Deze verplichte aalmoezen geven is een manier om uw rijkdom te zuiveren terwijl u tegelijkertijd een billijke herverdeling van goederen tussen burgers.

Om verschuldigd te zijn aan Zakat al Maal, twee voorwaarden moet worden voldaan:

  1. Je moet een minimale rijkdom hebben, genaamd Nissab, gelijk aan 85 gram puur goud.
  2. Dit bedrag moet een volledig maanjaar boven de Nissab-drempel blijven.

Als aan deze twee voorwaarden is voldaan, bent u verplicht 2,5% van uw vermogen bij te dragen in Zakat al Maal.

Aan wie kan Zakat al Maal worden gegeven?

Zakat kan niet aan iedereen worden betaald. De Koran specificeert in soera 9 vers 60 aan wie Zakat al Maal moet worden gegeven. Acht categorieën mensen kunnen begunstigden zijn, afhankelijk van de vertaling van de betekenis van het vers: “Aalmoezen zijn alleen bedoeld voor de armen, de behoeftigen, degenen die daar werken, degenen wier harten moeten worden gewonnen (voor de islam), vrijheid van jukken (slaven en gevangenen), degenen die zwaar in de schulden zitten, op het pad van Allah, en voor reizigers (in nood). Dit is een besluit van Allah! En Allah is Alwetend en Wijs.”

Aan wie moet je je Zakat geven om een ​​verschil te maken

Zakat al Maal is een krachtige manier om een ​​betekenisvol verschil te maken in de levens van mensen nodig hebben. Hier leest u hoe u uw Zakat kunt gebruiken om een ​​verschil te maken.

Geef uw Zakat al Maal om te investeren in sociale rechtvaardigheid

Zakat al Maal is een waardevol hulpmiddel voor het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. Door je Zakat te geven aan mensen in nood, draag je bij aan het verminderen van de economische ongelijkheiden en bevorder je een rechtvaardiger samenleving. Het is een concrete manier om te investeren in sociale rechtvaardigheid en bij te dragen aan een eerlijker wereld.

Karama Solidarity ondersteunt kwetsbare gemeenschappen over de hele wereld. We implementeren duurzame ontwikkelingsprojecten die gericht zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen in nood. Onze vereniging werkt in 8 landen, waaronder Palestina, Bangladesh, Mali, Kenia, Ethiopië, Marokko, Niger en de Democratische Republiek Congo, en richt zich op zelfredzaamheid van de gemeenschappen die het helpt. Deze landen zijn gekozen vanwege hun grote behoeften, maar ook vanwege de lokale aanwezigheid van betrouwbare lokale partners.

Doneer uw Zakat al Maal om de behoeftigen te steunen

Zakat al Maal is een essentiële manier om mensen in nood te steunen. Door uw Zakaat aan de behoeftigen te geven, draag actief bij aan het terugdringen van de armoede en het helpen van mensen in moeilijke situaties.

Karama Solidarity gebruikt je Zakat al Maal om de meest behoeftigen te ondersteunen. Wij innen uw Zakat al Maal en verdelen deze vervolgens opnieuw onder de rechthebbenden, in overeenstemming met de islamitische ethiek. Met de Zakat van onze donateurs hebben we bijvoorbeeld 500 gezinnen in Bangladesh de mogelijkheid geboden om trainingen te volgen, waardoor ze in staat zijn om activiteiten te starten om in hun eigen behoeften te voorzien.

Het geven van Zakaat houdt in dat we erkennen dat al onze bezittingen eigendom zijn van onze Schepper. We streven ernaar armoede te beëindigen en de behoeftigen te helpen als een daad van aanbidding jegens Hem.

Zakat al Maal geven: een daad van solidariteit en een motor voor ontwikkeling

Zakat al Maal is veel meer dan een simpele religieuze plicht, het is een daad van solidariteit tussen burgers dat fungeert als verzoening tussen rijk en arm. In tegenstelling tot een belasting die door een staat loopt, is Zakat geld dat rechtstreeks tussen burgers circuleert, waardoor een horizontale uitwisseling tussen bevolkingsgroepen ontstaat.

Dit is waar organisaties zoals Karama Solidarity van essentieel belang zijn. Wij beherende inzameling en herverdeling van dit geld voor burgers die niet weten aan wie ze het moeten geven en er zeker van willen zijn dat ‘het bereikt de mensen voor wie het bedoeld is, volgens islamitische regels.

Dankzij haar aanwezigheid ter plaatse kent Karama Solidarity de behoeften van kwetsbare bevolkingsgroepen en weet hoe ze effectief kan reageren.

Alle fondsen die Zakat al Maal via Karama verzamelt, worden geïnvesteerd in projecten met als doel de ontwikkeling van inkomstengenererende activiteiten. Het doel is duidelijk: de bevolking in staat stellen over alle noodzakelijke middelen te beschikken om de regie over hun leven in handen te nemen en in hun eigen behoeften te voorzien.

En wie weet kunnen ze op een dag Zakat al Maal betalen.

Waarom uw Zakat al Maal geven aan Karama Solidarity

Karama Solidarity is een niet-gouvernementele organisatie gevestigd in België die zich inzet voor de autonomie van kwetsbare gemeenschappen. Opgericht in 1992, helpt het mensen in nood, zonder bekering of onderscheid van religie, cultuur of geslacht. In het Arabisch betekent Karama waardigheid, een fundamenteel recht dat Karama Solidarity voor iedereen wil garanderen

Lees meer over Karama Solidarity .

Elk jaar onderwerpen wij vrijwillig onze rekeningen aan een grondige controle door een externe accountant. Dit garandeert volledige transparantie en een eerlijke verdeling van de middelen. Daarnaast voert de Belgische belastingdienst regelmatig controle uit op onze rekeningen. We hebben ook de Donorinfo-garantie ontvangen, wat een teken van vertrouwen is voor al onze donateurs.

Door uw Zakat al Maal aan Karama Solidarity toe te vertrouwen, kunt u er zeker van zijn dat uw donatie zal worden gebruikt om de meest behoeftigen te helpen.