2023
Bedankt voor jouw vrijgevigheid

In 2023 hebben we samen indrukwekkende prestaties geleverd die levens over de hele wereld hebben aangeraakt. Baanbrekende projecten in Bangladesh, Kenia en Niger hebben hele leefgemeenschappen verheven. Onze initiatieven hebben ook troost gebracht aan de weeskinderen. Jullie vrijgevigheid heeft duizenden levens verwarmd tegen meedogenloze winters in Marokko en Palestina. Jullie solidariteit heeft ook gereageerd op noodsituaties in Turkije, Palestina, Marokko en Syrië. Tijdens de heilige maand ramadan heeft jullie vrijgevigheid verlichting en vreugde gebracht. Meer dan 6.000 kinderen hebben een bloeiende start gehad op school. De bouw van de waterputten heeft het leven van duizenden families getransformeerd, terwijl een liefdadigheidsevenement en een vruchtbare samenwerking met Kinepolis, VRT en Vranckx de kracht van eenheid hebben geïllustreerd.


Hartelijk bedankt voor jullie toewijding en vrijgevigheid.

De hoogtepunten van het jaar 2023

Bangladesh: 100 fietsen voor een betere toekomst

 

In Bangladesh leiden armoede en mobiliteitsproblemen tot een verontrustend hoog percentage schoolverlaters, waarbij ongeveer 1,5 miljoen studenten jaarlijks worden getroffen. Om deze zorgwekkende situatie aan te pakken, heeft ons “schoolondersteuningsprogramma” 100 kansarme meisjes op het platteland voorzien van fietsen waardoor hun aanwezigheid op school is verbeterd en hun veiligheid is gegarandeerd door de risico’s van intimidatie op afgelegen wegen te verminderen. Een effectief initiatief tegen schooluitval en vroege huwelijken.

 

Kenia: 300 nieuwe kansen

In Wajir, Kenia, dankzij jullie vrijgevigheid, hebben we 300 kwetsbare vrouwen en jongeren geholpen om hun eigen bedrijf op te zetten in verschillende sectoren. De trainingen die we hen hebben gegeven, hebben hen de nodige vaardigheden bijgebracht om met succes hun eigen micro-onderneming op te starten.

Deze vrouwen en jongeren zijn gestart met inkomstengenererende activiteiten wat heeft geleid tot een stabiele inkomstenbron en tastbare voordelen voor de lokale leefgemeenschappen.

Ramadan: 82.210 geredde mensen

In 2023 hebben meer dan 82.120 behoeftigen in Marokko, Palestina, Jemen, Turkije, Niger, Kenia, Ethiopië en Bangladesh dankzij jullie vrijgevigheid en solidariteit hun vasten kunnen verbreken tijdens de maand ramadan. Jullie steun heeft verlichting en vreugde gebracht in het leven van deze leefgemeenschappen die dagelijkse uitdagingen het hoofd bieden om in hun meest elementaire behoeften te voorzien.

Niger: Een veelbelovende toekomst voor 200 vrouwen

In Dogondoutchi Niger, hebben dankzij jullie vrijgevigheid 200 vrouwen hun eigen bedrijf kunnen oprichten waardoor ze uit de armoede zijn ontsnapt en een veelbelovende toekomst voor henzelf en hun families hebben gecreëerd.

Met jullie steun heeft een watervoorzieningssysteem de toegang tot drinkwater in het gebied verbeterd. Tot slot biedt de oprichting van twee hectare moestuinen gezondere voedselopties en creëert het lokale economische kansen.

3701 Weeskinderen vinden weer vreugde

Dankzij de vrijgevigheid van onze meters en peters hebben dit jaar meer dan 3701 weeskinderen toegang gekregen tot een beter leven, kwalitatief onderwijs, gezondheidszorg en verrijkende educatieve activiteiten.

Deze vrijgevigheid houdt niet op want tijdens de religieuze feestdagen van Eid al-Fitr en het offerfeest ontvangen de kinderen geschenken die hen enorm veel vreugde brengen, samen met nieuwe kleren en ook een vleespakket om een feestelijke maaltijd met hun familie te delen.

Winterkits: jullie vrijgevigheid heeft 19.000 levens verwarmd

In Marokko en Palestina kan de winter meedogenloos zijn. Kwetsbare families die onder precaire omstandigheden leven worden geconfronteerd met een gebrek aan middelen en ontoereikende onderkomens. 

Alhamdoelillah, vorig jaar konden we dankzij jullie vrijgevigheid winterkits verstrekken aan meer dan 19.000 behoeftigen die in afgelegen gebieden in Marokko en Palestina wonen.

SOS Marokko:Hoop herleeft

Na een verwoestende aardbeving in Marokko hebben we dankzij jullie steun snel kunnen handelen door noodhulp aan te bieden aan 17.030 slachtoffers met tenten, hygiënekits en voedselpakketten. Bovendien zijn we bezig met de bouw van acht scholen en woningen voor leerkrachten in vier dorpen

Onze missie eindigt daar niet. Dankzij onze aanwezigheid op het terrein gaat onze hulp door en die wordt aangepast aan voortdurend veranderende behoeften.Mais notre mission ne s’arrête pas là.

SOS Aardbeving: Onze impact

Dit jaar hebben natuurrampen zwaar Turkije en Syrië getroffen. Jullie solidariteit heeft vitale hulp geboden:: 4.004 voedselpakketten, 145 tenten, 12.200 dekens, 5.279 matrassen, 407.059 medische kits en 469 kg verwarmingsmateriaal werden uitgedeeld.

Onze betrokkenheid blijft bestaan ook na de noodsituatie. We blijven deze leefgemeenschappen ondersteunen met als huidig doel: het herstellen van 5 gebouwen om 105 appartementen te kunnen huisvesten.

Een vreugdevolle start voor 6000 kinderen

Dankzij jullie steun hebben we schoolkits verstrekt aan meer dan 6000 kansarme kinderen in Marokko en Palestina. Jullie bijdrage heeft een significante impact gehad op hun leven door hen de benodigde middelen te geven voor kwalitatief onderwijs, het leggen van de basis voor een veelbelovende toekomst en bij te dragen aan hun ontwikkeling.

Eid al-Adha: Glimlachen verspreidden zich

Ook dit jaar kende onze “Eid al-Adha” campagne een enorm succes dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs die ons hun offer, vleespakket of sadaqa hebben toevertrouwd. Dankzij jullie hebben we waardevolle hulp en significante steun kunnen bieden aan 117.350 mensen in nood tijdens deze heilige periode.

 

 

 

Bangladesh: 400 waterputten geboord

Het boren van 400 waterputten heeft significante veranderingen gebracht in het leven van bijna 8000 gezinnen. De toegang tot drinkwater heeft zorgen over watergerelateerde ziekten en watertekorten weggenomen. Kinderen kunnen zich nu richten op hun onderwijs terwijl vrouwen meer tijd hebben om voor hun familie te zorgen en aan andere productieve activiteiten te werken.

 

 

 

Karama Solidarity x VRT x Kinepolis

Op 25 oktober 2023 vond bij Kinepolis de avant-première plaats van de documentaire “Marokko na de schok” (Marokko na de schok) van Vranckx, een evenement georganiseerd door Kinepolis Antwerpen, de VRT en Karama Solidarity om slachtoffers van de aardbevingen in Marokko te helpen. Er was een rondetafelgesprek met prominente gasten zoals de journalisten Loubna Khalkhali en Lara Richir, en vertegenwoordigers van Karama Solidarity. Een muzikale optreden van Elnasr, Mert en Khail evenals een veiling van exclusieve foto’s hebben bijgedragen aan het succesvol inzamelen van fondsen.

 

 

 

Iftar in een voetbalstadion, een primeur

Onze Iftar in het voetbalstadion van KAA Gent was een onvergetelijk moment waar deelnemers solidariteit beleefden in aanwezigheid van verschillende prominenten, waaronder de burgemeester van Gent en voetballer Tarik Tissoudali

Dankzij de vrijgevigheid van de deelnemers hebben we meer dan € 3000 kunnen inzamelen om slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije te helpen. De veiling van de shirts van Tarik Tissoudali was een bijzonder ontroerend moment dat de altruïstische geest van de avond weerspiegelde.