Zakat Al Maal:
Een daad van aanbidding voor elke moslim en een steun voor de behoeftigen

“Neem aalmoezen van hun weelde om hen te reinigen en te zuiveren …  “

(Koran, S.9 V.103)

Zakât al mâal is de derde zuil van de islam. Dit is een verplichte aalmoes die elke moslim jaarlijks moet betalen wanneer de totale som van zijn rijkdom het drempelbedrag,nissab = 85 g* (24 karaat goud) bereikt.

Als uw spaargeld ten minste een jaar (islamitisch jaar) lang gelijk of boven dit drempelbedrag is gebleven, hoort u de zakât al mâal, 2,5% van het totale bedrag uit te geven.

* € 4193,9 in december 2021.

Onze laatste successen

[/vc_section]

Nieuwe uitdagingen 2021

In Ethiopië gaat 65% van de schoolgaande kinderen niet naar school. De belangrijkste reden zijn de te hoge schoolkosten. Gezinnen kunnen het zich niet veroorloven om hun kinderen naar school te sturen en als hun middelen het toelaten, worden jongens vooropgesteld.

Met jullie zakat al maal kunnen we 5 scholen helpen door kwaliteitsonderwijs aan te bieden aan meer dan 3.000 kinderen (meisjes en jongens).

PALESTINA: Wil je een Palestijnse familie onderdak bieden?

In Palestina leven heel veel gezinnen in primitieve en onhygiënische omstandigheden waardoor ze vaak ernstige gezondheidsproblemen oplopen. Dankzij jullie zakat al maal kunnen 51 gezinnen worden gered van die onzekerheid. 

Met een dak boven hun hoofd waaronder ze kunnen schuilen, helpt u hen zo hun leven weer op de rails te krijgen.

Niet alleen, maar samen willen we huizen renoveren van deze gezinnen die elke dag vechten voor een beter leven.

Bangladesh, maak een einde aan armoede

24.3% VAN DE BEVOLKING IS ARM … deze heeft noch de middelen, noch de vaardigheden om toegang te krijgen tot bankkredieten om zo een winstgevend bedrijf te kunnen opstarten om zich uit de armoede te bevrijden.

MICROKREDIET : Dankzij uw zakat al maal zullen we samen 2500 mensen uit de armoede helpen door hen renteloze microkredieten te geven. Er zal voorrang worden gegeven aan vrouwen die weduwen, gescheiden of in de steek gelaten zijn door hun echtgenoten.

DANKZIJ UW ZAKAT AL MAAL, zullen deze mensen in staat zijn om een klein bedrijf op te starten. Wanneer deze activiteit inkomsten genereert, zullen zij hun lening terugbetalen, zodat andere begunstigden een lening kunnen ontvangen, enzovoort.

ZE HEBBEN EEN WAARDIGHEID TERUGGEVONDEN DANKZIJ ZAKAT AL MAAL!

VRAGEN OVER ZAKAT?

Hoeveel geld moet ik storten?

2,5% van het totaal bedrag van uw bezittingen die gedurende een maanjaar onveranderd zijn gebleven. De Zakat wordt op basis van de Nissab berekend en komt overeen met de geldswaarde van 85gr goud of 595gr zilver. (Zie de actuele geldswaarde van zilver en goud).

Op welk type bezittingen is de Zakat geldig?

De bezittingen waar rekening mee moet worden gehouden bij de berekening van de Zakat zijn de bezittingen die gedurende één volledig maanjaar onveranderd zijn gebleven. Hieronder vallen: goud, zilver, edele metalen, inclusief juwelen en sieraden waar goud of zilver in verwerkt zijn. Aandelen. Geld dat u aan anderen hebt geleend en dat op een bankrekening of thuis is gebleven. Voorraad voor handel. Landbouwproducten en vee (koeien, kippen, geiten, …). Pensioenen. Eigendommen waar u eigenaar van bent en die voor investeringen in immobiliën bestemd zijn.

Mag ik mijn Zakat voor een bepaald doel schenken?

U bent vrij om te kiezen voor een bepaald land of project bij het storten van uw Zakat.

Wat is het verschil tussen de Zakat al Fitr en de Zakat Al Maal ?

De Zakat Al Fitr is een aalmoes waarvan de waarde elk jaar wordt vastgelegd en dat enkel tijdens de Ramadan gestort mag worden. Iedere moslim is verplicht om de Zakat Al Fitr te betalen. De Zakat Al Maal daarentegen is enkel van toepassing op de personen die over een minimumbedrag beschikken en mag op ieder moment van het jaar uitbetaald worden. Het bedrag is afhankelijk van het bedrag van de bezittingen.

Wat is de Nissâb ?

De Nissab is de minimale fortuin waarboven het uitbetalen van de Zakat al Maal verplicht is. Sommigen beschouwen dat de Nissab overeenkomt met de waarde van 85gr goud. Dit is ongeveer 3113€ (op 9 september 2017). Anderen vertrekken van de waarde van 595gr zilver. In dit geval is de waarde van de Nissab 273€ ongeveer (in september 2017). Hoe meer Zakat wij inzamelen, hoe meer wij te hulp kunnen komen aan minderbedeelden.

Wanneer moet ik de Zakat betalen?

De Nissab bepaalt vanaf welk bedrag de Zakat moet worden uitbetaald. Daarna kan men een vaste datum vastleggen in de maankalender om de Zakat te betalen. Sommige personen kiezen voor het begin van het jaar, anderen voor het einde van de Ramadan of tijdens het offerfeest.

Hoe wordt uw Zakât Al Maal gebruikt?

Wanneer u ons uw Zakat al Maal toevertrouwd, kiest u ervoor om de minderbedeelden de middelen te geven om zich te voeden, hun levens herop te bouwen en autonoom te worden.