Sadaqa Jariya: een krachtige aalmoes

Ramadan 2023

 

Mis jouw kans niet om tijdens de maand ramadan een Sadaqa Jariya te realiseren

 

 
 
 
 
 

Sadaqa Jariya is een doorlopende liefdadigheid. Door het schenken van deze liefdadigheid help jij de kwetsbaren op lange termijn. Voor jou is het ook een bron van een ononderbroken beloning in dit leven en in het hiernamaals. Zelfs na de dood zal je beloond blijven worden voor deze goede daad. 

Je kan bijvoorbeeld een fles water schenken aan degenen die dorst hebben. Dit is een grote hulp om de dorst te lessen. 

Je kan ook een waterput laten boren die de mogelijkheid zal geven aan de behoeftigen om water te drinken, zich te wassen, … en om landbouwprojecten te realiseren op lange termijn. 

Maak jouw ramadan 2023 onvergetelijk en investeer in de mooiste liefdadigheid : een Sadaqa Jariya. 

Schenk deze maand ramadan,
de beloning van een Sadaqa Jariya
aan jouw overleden geliefden

 

 
 
 
 

In deze maand ramadan missen we onze overleden geliefden en denken we vaker aan hen dan gewoonlijk. Het is nog steeds mogelijk om hen blij te maken.

De Meest Barmhartige heeft ons de buitengewone mogelijkheid gegeven om in hun naam een gift te doen. Maak gebruik van deze gelegenheid om aan hen dit buitengewone geschenk te schenken en laat hen deze ononderbroken beloningen van een Sadaqa Jariya ontvangen.   

Breng jouw familie en geliefden samen om aan dit project mee te doen en wees de reden waardoor jouw overledene(n) deze fantastische beloningen zullen ontvangen.

Ramadan 2023 : onze 3 projecten voor jouw Sadaqa Jariya

 

 
 
 
 

Mis de ontelbare beloningen van een Sadaqa Jariya niet en ontvang ze tijdens deze gezegende maand ramadan door te investeren in een project waar iedereen voordeel uit zal halen in sha Allah. Voor dit jaar 2023 stelt Karama Solidarity 3 projecten voor waar je jouw Sadaqa Jariya aan kan uitgeven.

Ontwikkeling van irrigatie in Mali

In Mali is de landbouw grotendeels afhankelijk van regenwater. Droogteperiodes komen echter steeds vaker voor waardoor de bebouwbare grond afneemt.

Karama Solidarity wil hulp bieden aan de bevolking in het westen van het land aan de leefgemeenschappen van Faraba, in het gebied van Koulikouro.

Het doel van het project is om landbouwpraktijken te dynamiseren en te ontwikkelen zodat die meer aangepast zijn aan de klimaatverandering door

● het ontwikkelen van de rijstsector;
● de invoering van aangepaste zaadkorrels;
● het verminderen van input om de risico van pollutie en bodemuitputting tegen te gaan;
● het diversifiëren van teelten;
● het opleiden en sensibiliseren van leefgemeenschappen voor klimaatverandering en milieubescherming;

Dit project neemt ook de bewustmaking van kwesties in verband met gendergerelateerd geweld en de toegang van vrouwen tot hun eigen eigendom onder de loep en zal 200 vrouwen en hun gezinnen in het dorp Fraba Lèda ondersteunen.

Het totaal van dit project bedraagt 150.000 EUR (infrastructuur, distributie van gereedschap en zaadkorrels, trainingen, aanplanten van bomen).

Versterk de voedselzekerheid in Ethiopië met pluimveehouderij

Oromia is de grootste en dichtstbevolkte regio van Ethiopië. De regio heeft steeds vaak te kampen met perioden van droogte. Dit heeft zorgwekkende gevolgen voor de landbouwsector en de voedselzekerheid.

Deze desastreuze klimaatomstandigheden leiden ook tot een lagere levenskwaliteit van de lokale leefgemeenschappen waaronder de kleine boeren, vrouwen en kansarme jongeren.

Karama Solidarity wil hen ondersteunen bij het ontwikkelen van inkomensgenererende activiteiten met een hoge toegevoegde waarde door het creëren van werkgelegenheid in de landbouwsectoren zoals de veeteelt in Oost-Harghe.

Ons doel is om :

● 800 vrouwen en kwetsbare jongeren op te leiden in de pluimveehouderij (kippenhouderij),
● 800 kwetsbare vrouwen en jongeren voorzien van kippen en eieren,
● het creëeren van coöperatieve zelfhulp “Village Savings and Loans” groepen voor vrouwen en jongeren die een krediet zullen kunnen ontvangen.

Het totaal van dit project bedraagt 150.000 EUR (uitrusting, trainingen, coördinatie ter plaatse en technisch personeel, onkosten en logistiek).

Het herstellen van weilanden in Niger

In Niger is de woestijnvorming, bodemverarming en opeenvolgende perioden van droogte de voornaamste oorzaak voor voedselonzekerheid. De bevolking leeft in extreme armoede en heeft geen financiële middelen om hun eigen hervorming te financieren.

We kunnen de leefgemeenschap helpen om uit deze vernietigende spiraal te geraken door landbouwpraktijken te herstellen en aan te passen aan de lokale leefomstandigheden.

Het project van Karama Solidarity focust zich op het herstel van weilanden in Dogondoutchi, in de regio Dosso door

  • de ontwikkeling van een tuinbouwgebied van 2 hectare voor 200 vrouwen en hun gezinnen in het dorp Makera;
  • de distributie van gereedschap en 20 kg zaadkorrels aan elk van deze vrouwen;
  • de oprichting van een microkredietvereniging voor vrouwen;
  • het planten van ongeveer 5.000 bomen en gras op 50 hectare en de oprichting van een comité voor milieubescherming;
  • de installatie van een irrigatiesysteem: zonnepomp, PVC-buis, retentiebassin, evenals de constructie van een beschermende omheining voor de 2 hectare grond.

Het totaal van dit project bedraagt 150.000 EUR (infrastructuur, distributie van gereedschap en zaadkorrels, trainingen en bewustmaking, aanplanten van bomen door de plaatselijke bevolking).

Jullie vragen over
Sadaqa Jariya

 

 
 
 
 
 
 

Wat is het verschil tussen een Sadaqa en een Sadaqa Jariya?

Een Sadaqa is liefdadigheid met niet ononderbroken beloning. Een Sadaqa Jariya is een doorlopende liefdadigheid die op lange termijn gunsten blijft opleveren zelfs in het volgende leven.

Wat zijn enkele voorbeelden van Sadaqa Jariya?

Het bijdragen aan de bouw van een waterput, het financieren van de oprichting van een school, het bouwen van een ziekenhuis, het planten van fruitbomen of het aanleggen van een moestuin, … zijn enkele voorbeelden van een Sadaqa Jariya. Er bestaan heel veel manieren om deze te verrichten.

 

Is het mogelijk dat verschillende personen samen een Sadaqa Jariya doen?

Ja, natuurlijk kan dat! Aarzel niet om je familie, vrienden, collega’s aan te spreken om samen een Sadaqa Jariya te schenken.

Kan ik een specifiek project kiezen voor mijn Sadaqa Jariya?

Ja, je kan zelf het project kiezen waar jij jouw Sadaqa Jariya voor wil inzetten met Karama Solidarity.

Is er een minimum bedrag voor een Sadaqa Jariya?

In theorie is er geen minimumbedrag om een Sadaqa Jariya te verrichten. Elke euro die geschonken wordt telt en iedereen kan deze liefdadigheid naar eigen vermogen realiseren. Het minimumbedrag dat je aan Karama Solidarity kan doneren is 5 euro. De kosten die wij moeten betalen voor het verwerken van de giften onder dit bedrag hebben tot gevolg dat slechts een klein percentage van jouw Sadaqa Jariya naar het gekozen project gaat.