Bangladesh, maak een einde aan armoede

24.3% van de bevolking is arm, De kwetsbare bevolking heeft noch de middelen, noch de vaardigheden om toegang te krijgen tot bankkredieten om zo een winstgevend bedrijf te kunnen opstarten om zich uit de armoede te bevrijden.


MICROKREDIET: het instrument om armoede te bestrijden

Samen zullen we samen 2500 mensen uit de armoede helpen door hen renteloze microkredieten te geven. Er zal voorrang worden gegeven aan vrouwen die weduwen, gescheiden of in de steek gelaten zijn door hun echtgenoten. De begunstigden zullen in staat zijn om een klein bedrijf op te starten. Wanneer deze activiteit inkomsten genereert, zullen zij hun lening terugbetalen, zodat andere begunstigden een lening kunnen ontvangen, enzovoort. 98% van onze rentevrije leningen worden terugbetaald.

Zullen 2.500 mensen de economische waardigheid en een plaats in de samenleving terugvinden.