Eid al Adha 2023 : Schenk gezinnen in nood een feest vol vreugd

De Profeet (ﷺ) zei:

« De mens verricht geen daad die Allah meer liefheeft dan het schenken van een offer, op de dag van het Offerfeest. »

In deze tijd met Eid al-Adha zijn vrijgevigheid en schenken van bijzonder belang. Door een gift te doen voor Eid ben je niet alleen solidair, je doet ook mee in de strijd tegen de hongersnood en de ondervoeding. Vlees is een doeltreffend supplement om het ​​tekort aan dierlijke eiwitten tegen te gaan.

Karama Solidarity steunt duizenden kwetsbare gezinnen over de hele wereld. Hun realiteit is – dagdagelijks vechten om zichzelf te voeden.

Tijdens Eid al-Adha kunnen ze genieten van een goede maaltijd en dit is een echte bron van vreugde voor hen. Gedurende deze feestdagen kan jouw gebaar van vrijgevigheid een enorme opluchting brengen voor de meest kwetsbare gezinnen.

Het aanbieden van een offerdier- of vleespakket is een concrete manier om solidariteit met onze leefgemeenschap te uiten en tijdens deze feestdag een verschil te realiseren in het leven van deze families.

« En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt. » (Hadith overgeleverd door Muslim)

Mis deze unieke kans niet om het leed van onze broeders en zusters over de hele wereld te verlichten.

Vier Eid al-Adha met

een gebaar van solidariteit

Eid al-Adha: doe een gift vanaf €20

Het is voor iedereen mogelijk om al de gunsten van liefdadigheid te benutten met slechts een gift vanaf €20 voor Eid al-Adha met Karama Solidarity.

De twee mogelijke donaties voor Eid al-Adha

Geef jouw volmacht met AL Waqala

Kan je zelf geen offerdier schenken?

Wij bieden aan jou de mogelijkheid om via volmacht een offerdier te schenken aan een kwetsbaar gezin. Neem de intentie (Niya) en geef Karama Solidarity de opdracht om in jouw plaats het offer islamitisch uit te voeren met respect voor het welzijn van het dier.

Hedendaagse geleerden hebben erkend dat de volmacht (wakala) geldig is en in overeenstemming is met de profetische traditie in het geval van het slachten van het offer.

Volgens een hadith die door Jabir (ra) wordt overgeleverd dat de Profeet (

63 offers (in naam van mensen uit Jemen) heeft geofferd en een deel aan Ali (ra) heeft opgedragen om te offeren (Muslim, Aboe Dawoed, Ibn Maja). 

SADAQA

Naast je offer (of je wakala), kan je een Sadaqa schenken als een Eid aan meerdere gezinnen.

Je hebt twee opties: schenk een offerdier (prijs afhankelijk van het land van bestemming), of schenk een vleespakket van 5 kg voor € 20.

Eid al-Adha: waar gaan jullie donaties naartoe?

Karama Solidarity bedeelt jullie donaties over 10 landen: Kenia, Ethiopië, Marokko, Niger, Mali, Somalië, Bangladesh, Palestina, Jemen en Turkije voor de Syrische vluchtelingen.

Elk jaar met Eid al-Adha worden jullie donaties verdeeld onder meer dan 100.000 behoeftigen.

We hebben deze landen met name geselecteerd vanwege de extreme mate van de hongersnood en de ondervoeding die ze vertonen en ook op basis van verschillende criteria van kwetsbaarheid van de bevolking. De behoeftigen zijn voornamelijk weeskinderen, ouderen, kinderen en mensen met een beperking.

In deze 11 landen onderhouden we ook een hechte band met de behoeftigen. Dankzij de betrouwbaarheid van het werk van onze lokale partners. Hierdoor kunnen we jullie donaties volgen en ervoor zorgen dat ze worden bedeeld aan degenen die ze het meest nodig hebben.

Aantal behoeftigen per land in 2022

“Gebrek aan vlees beïnvloedt de mentale en de fysieke ontwikkeling van mijn kinderen”

 

 
 
 
 
 
 

Um Uqba is 55 jaar oud. Ze woont in Turkije met haar 3 kinderen. Ze is een huisvrouw en verloor haar man en twee van haar kinderen in de oorlog in Syrië nadat ze gewond raakten door de willekeurige beschietingen in hun dorp.

Ze ontving vleespakketten met Eid al-Adha 2022.

“Na het verlies van mijn man heb ik geen andere steun dan God en enkele goede zielen en humanitaire organisaties. We zijn afhankelijk van wat ze aan ons aanbieden om mijn kinderen te kunnen onderhouden en we leven met een minimale levensstandaard.

Eens in de drie maanden eten we vlees. Ik koop een kwart of een halve kilo en kook het voor mijn jonge kinderen. Het is niet veel.

Het is moeilijk voor ons om regelmatig vlees te kopen, […] Ik heb niet het geld om voldoende hoeveelheden aan te kopen. Het gebrek aan vlees beïnvloedt de mentale en de fysieke ontwikkeling van mijn jonge kinderen. Helaas is het eenmaal zo. We zijn gevlucht voor de oorlog en hebben alles verloren wat we hadden.

[…] We zijn erg blij met de komst van Eid al-Adha. Humanitaire organisaties voorzien ons van de geofferde rantsoenen. Ik kook en bereid dan de favoriete gerechten van mijn kinderen.

Karama Solidarity voorzag ons van overvloedige rantsoenen van lamsvlees. We waren erg blij met wat we kregen.”

Jouw donatie voor Eid al-Adha: waarom zou je doneren aan Karama Solidarity?

 

 
 
 
 
 
 

Kiezen voor Karama Solidarity met jouw Eid al-Adha gift betekent het steunen van een liefdadigheidsinstelling die zich al meer dan 30 jaar onderscheidt door haar waarden, haar missie en haar inzet voor kansarme bevolkingsgroepen.

Als humanitaire professionals creëren we ontwikkelingsprojecten waarbij de betrokken bevolkingsgroepen rechtstreeks betrokken zijn en zorgen we voor dagdagelijkse opvolging om aan hun behoeften te voldoen.

 

Financiële transparantie centraal in onze actie

We garanderen een strikte opvolging van jullie donaties met jaarverslagen en getuigenissen die beschikbaar zijn op onze website. We onderwerpen onze rekeningen aan een strenge en een niet-verplichte jaarlijkse controle uitgevoerd door een externe audit om absolute transparantie en een eerlijke verdeling van de middelen te garanderen. Daarnaast hebben we de Donorinfo Garantie gekregen, een garantie van vertrouwen voor al onze donateurs.

Karama Solidarity is een door de Belgische Staat erkende vereniging. Wij zijn dan ook bevoegd om aan jullie een fiscaal attest uit te geven waarbij jullie, jullie giften van dit jaar het jaar erop fiscaal kunnen aftrekken.  Tot slot doen we ons best om onze administratieve kosten zoveel mogelijk te beperken en zijn ze niet hoger dan 12,5% om het maximale aantal donaties terug te schenken aan de meest kwetsbaren.

Een onafhankelijke vereniging

Karama Solidarity is een onafhankelijke vereniging. We zijn uitsluitend afhankelijk van particuliere giften en particulieren en ontvangen geen overheidssubsidies.

Die vrijheid geeft ons de mogelijkheid om te opereren en hulp aan te bieden waar en wanneer we willen.

Door voor Karama Solidarity te kiezen voor jouw donatie(s) met Eid al-Adha, zet je jezelf in samen met een vereniging die zich inzet voor de strijd tegen armoede en onzekerheid, en neem je deel aan een solidariteitsproject dat het leven van mensen in nood op lange termijn versterkt.

Eid al-Adha: FAQ

 

 
 
 
 
 
 

Waarom verschillen de prijzen van de offerdieren van Eid al-Adha per land?

De dieren worden lokaal aangekocht, wat de lokale economie helpt. De prijs van de offerdieren varieert dus naargelang het land waarvoor je je offer schenkt. Het hangt ook af van het soort offerdier dat in het gekozen land wordt geofferd.

Waarom opteert men voor landgroepen?

De landen zijn gegroepeerd in landengroepen mits de prijzen van de dieren in deze landen identiek zijn. Bovendien stelt het ons in staat om door te kiezen voor een groep de offers toe te wijzen op basis van de meest noodzakelijke behoefte. Uiteraard staan onze teams in alle gereedheid om in al de genoemde landen offers uit te voeren voor de behoeftigen.

 

Hoe zal mijn donatie voor Eid al-Adha de hulpbehoevende gezinnen helpen?

Jouw donatie voor Eid al-Adha brengt vreugde en waardigheid aan kwetsbare gezinnen door hen een feestelijke maaltijd aan te bieden van vlees, een kostbare bron van eiwitten en voedingsstoffen. Daarnaast steun je de lokale economie en help je deze gezinnen hun levensomstandigheden te verbeteren en ze uit de armoede te laten komen.

Wat is het verschil tussen geven bij volmacht (al wakala) en sadaqa voor Eid al-Adha?

Geven bij volmacht (al wakala) is een optie voor wie zelf het offer niet kan uitvoeren of wil uitvoeren. Je vertrouwt Karama Solidarity om namens jou het offer te volbrengen en het vlees aan de kwetsbare gezinnen aan te bieden.

Sadaqa maakt het mogelijk om direct een offerdier of vleespakket (naast je eigen offer waar je voor zorgt) aan één of meerdere arme gezinnen te schenken naargelang de voorkeuren en middelen van de donateur.

Is het toegestaan om een offer te schenken bij volmacht (WAKALA)?

De geleerden zijn het unaniem eens over dit onderwerp. Een moslim kan een volmacht geven om een offer uit te voeren in zijn naam in overeenstemming met de profetische traditie. Een hadith die door Jabir (ra) wordt overgeleverd dat de profeet (ﷺ) 63 offers (in naam van mensen uit Jemen) heeft geofferd en een deel aan Ali (ra) heeft opgedragen om te offeren (Muslim, Aboe Dawoed, Ibn Maja). 

Anas ibn Malik vermeldt ook dat hij de profeet ( ﷺ) 7 offerdieren zag slachten (overgeleverd door Bukhari). Als je niet in staat bent zelf te offeren of als je een behoeftig gezin de kans wil geven om Eid ook op een volwaardige manier te vieren, kan je een volmacht geven. Het zal dan aan jou zijn om de intentie te nemen en ons de volmacht te geven om het offer namens jou uit te voeren.

Zal mijn offer uitgevoerd worden in mijn naam?

Het is jouw intentie die telt. Er is geen verplichting om de naam van de donateur te vermelden. In Mekka tijdens de pelgrimstocht waar bijna 5 miljoen offerdieren worden geofferd, worden de namen van de pelgrims niet genoemd. Ze geven alleen het bedrag dat overeenkomt met hun offer en de autoriteiten brengen het offer voor hen uit. Wij werken volgens hetzelfde principe.

Als je niet in staat bent om je eigen offer te volbrengen of als je gewoon de behoeftigen de kans wilt aanbieden om ook een volwaardige Eid te vieren dan is het aan jou om de intentie (Niya) te nemen en om ons te vragen om dit voor jou te doen.

Zal het slachten op dezelfde dag gedaan worden?

De offerdieren worden geslacht na het Eid gebed en tot de derde dag van Eid al-Adha in overeenstemming met de islamitische jurisprudentie.

Worden de dieren ter plaatse geofferd?

De behoeftigen ontvangen een vers vleespakket. We zorgen er altijd voor dat de offerdieren zo dicht mogelijk bij de plaats van de distributie worden geofferd in overeenstemming met de islamitische regels.

Tot welke datum(s) kan men de campagne steunen?

Donaties ter ondersteuning van de Eid Al-Adha campagne kunnen worden gedaan tot de 4de (1+3) dag van Eid. Donaties die na de campagne worden gedaan, zullen worden gereserveerd en gebruikt om offers uit te voeren voor volgend jaar.

Hoe zorgt de vereniging ervoor dat de donaties voor Eid al-Adha worden gebruikt in overeenstemming met de islamitische leer?

De vereniging werkt nauw samen met geleerden en religieuze leiders om ervoor te zorgen dat jullie donaties voor Eid al-Adha worden gebruikt in overeenstemming met de islamitische leer. Het volgt de principes van de islam en respecteert de regels met betrekking tot het offeren en het uitdelen van het vlees aan de meest kwetsbare gezinnen.

Hoe kan ik het land kiezen waar ik mijn offer voor Eid al-Adha stuur?

Selecteer het gewoon in het donatieformulier dat is opgesteld door Karama Solidarity en dat hierboven op deze pagina wordt gepresenteerd.