Kan je zelf geen offerdier schenken?

Geef je volmacht door een wakala* !

Wij bieden je de mogelijkheid aan om namens jou een offerdier te schenken aan een arm gezin.
Het zal dan aan jou zijn om de intentie (niya) te nemen om Karama Solidarity de
opdracht te geven om in jouw plaats het offer uit te voeren volgens de profetische
traditie en met het respect voor het welzijn van het dier.

(*) Hedendaagse geleerden hebben erkend dat de volmacht (wakala) geldig is en in overeenstemming is met de profetische traditie in het geval van het slachten van het offer.

Heb je zin in om een liefdadigheid te doen,

die God het meeste zal behagen?

Bied een offer aan in sadaqa !

Door de schenking van jouw offer, verpreid je vreugde onder de allerarmste gezinnen uit de regio’s die te kampen hebben met ondervoeding.

«De mens verricht op de dag van Eid geen betere handeling die God het meest behaagt als het offeren van een offerdier… » Hadith

Kurban / Eid Al-Adha

Bestrijding van de honger en de ondervoeding: « Het aanbieden van een offer » voldoet niet alleen aan de solidariteitsplicht, maar draagt ook bij aan de effectieve bestrijding van de hongersnood en de ondervoeding. Vlees is een effectieve aanvulling van het tekort van dierlijke eiwitbronnen.

Vanaf de eerste dag van Eid voeren onze teams de offers uit door jouw volmacht (wakala), volgens de traditie. Ze verdelen het vlees onder de behoeftige bevolkingsgroepen in ongeveer dertig landen (Palestina, Tsjaad, India, Marokko,
Bangladesh, …)

Het offer volbrengen door een volmacht (wakala): :: In overeenstemming met de profetische traditie als men niet in staat is om het offerritueel zelf uit te voeren of als men een kans wil geven aan de behoeftigen om Eid ook op een volwaardige manier te vieren, kan men aan anderen een volmacht geven. Het zal dan aan jou zijn om de intentie te verwoorden om ons de volmacht te geven en dit namens jou te verrichten.

Drie voordelen:

Het vervullen van je religieuze verplichting.
Het bestrijden van de honger en de ondervoeding.

Gezinnen een glimlach bezorgen.

FAQ

De offer campagne is een internationale campagne! In 2019 hebben 20 kantoren die deel uitmaken van Islamic Relief samen vleespakketten uitgedeeld onder 3,139,813 begunstigden in 34 allerarmste landen ter wereld. Dankij onze vrijgevige Belgische donateurs heeft Karama Solidarity in 2019 aan deze campagne deel kunnen nemen door zelf 90,000 begunstigden te helpen in 12 landen! Gezinnen die dankzij jullie Eid met waardigheid kunnen vieren rond een goed gevulde tafel.

De geleerden zijn het unaniem eens over dit onderwerp, een moslim kan volmacht geven voor een offer uit te voeren in zijn naam in overeenstemming met de profetische traditie.

Een hadith die door Jabir (ra) wordt overgeleverd dat de profeet (vzmh) 63 offers (in naam van mensen uit Jemen) heeft geofferd en een deel aan Ali (ra) heeft opgedragen om te offeren (Muslim, Aboe Dawoed, Ibn Maja).

Anas ibn Malik vermeldt ook dat hij de profeet (vzmh) 7 offerdieren zag slachten (overgeleverd door Bukhari). Als je niet in staat bent om je eigen offer te verrichten of als je de behoeftigen gewoon een kans wil geven om Eid met waardigheid te vieren, dan is het aan jou om de intentie (de niya) te verwoorden om ons de volmacht te geven dit namens jou te verrichten.

De prijs van het offer varieert afhankelijk van het land waarvoor het offer wordt aangeboden. Het wordt vastgesteld op basis van de lokale aankoopprijs en ook van het soort dier dat in het gekozen land wordt geofferd.

Hoofdzakelijk gaat het over:
1. De graad van de hongersnood en de ondervoeding.
2. De kwetsbaarheidcriteria van de bevolking.

Voornamelijk gaat onze aandacht uit naar wezen, ouderen, kinderen, personen met een beperking …
3. De betrokkenheid met de begunstigden.

De lokale kantoren in de 12 landen zorgen voor het hele proces!

1) Maanden voor Eid Al-Adha onderhandelen onze collega’s over de prijzen en reserveren ze de dieren.

2) Een paar weken voor Eid selecteren ze op basis van de kwetsbaarheidscriteria de begunstigden.

3) Na het Eid-gebed en tot de 3de dag van Eid zorgen onze collega’s voor de offers en de distributie van vleespakketten aan de begunstigden.

De dieren worden geslacht na het Eid-gebed en tot de 3de dag van Eid Al-Adha, in overeenstemming met de islamitische jurisprudentie.

Ja, in 2019 ontvingen de geselecteerde begunstigden van de 12 landen verpakkingen van vers vlees. We zorgen er altijd voor dat de dieren worden geofferd volgens de islamitische regels.

Voor degenen die willen deelnemen aan het project “Schenk een offerdier” maar het zich niet kunnen veroorloven om een geheel offerdier te schenken, is er het “Offerfonds” waarvoor je kan kiezen als je een gift naar keuze wilt verrichten.

De landen zijn gegroepeerd in landengroepen mits de prijzen van de dieren in deze landen identiek zijn. Bovendien stelt het ons in staat om door te kiezen voor een groep de offers toe te wijzen op basis van de meest noodzakelijke behoefte. Uiteraard staan onze teams in alle gereedheid om in al de genoemde landen offers uit te voeren voor de behoeftigen.

Donaties ter ondersteuning van de Eid Al-Adha campagne kunnen worden gedaan tot de 4de (1+3) dag van Eid. Donaties die na de campagne worden gedaan, zullen worden gereserveerd en gebruikt om offers uit te voeren voor volgend jaar.

[photoblocks id=10]