Al enkele jaren ondersteunen we de school voor doven en slechthorenden in Tanger door middel van lerarenopleidingen en cursussen gebarentaal voor ouders. Met jullie steun hebben we voor meer dan 1500 dove en slechthorende kinderen kwaliteitsonderwijs mogelijk gemaakt.