sadaqa OVerstromingen pakistan

SOS PAKISTAN

faire un don pour le Pakistan

Al meer dan duizend doden geteld

Terwijl in sommige werelddelen de droogte heerst, heeft overmatige regenval in andere regio’s catastrofale gevolgen voor de bevolking. Zo veroorzaakte de hevige regenval verschrikkelijke overstromingen in Pakistan waarbij meer dan 1.000 mensen om het leven kwamen, 1.500 gewonden vielen en bijna 1 miljoen huizen werden vernield. Het enorme verlies aan bestaansmiddelen (800.000 stuks vee stierven, 800.000 hectare landbouwgrond werd verwoest) bedreigt vandaag het leven en het voortbestaan van 33 miljoen Pakistanen.
Geconfronteerd met deze humanitaire crisis willen we bijdragen aan de noodhulp door het uitdelen van voedsel, hygiënekits en tenten.

Getuigenis te midden van de overstromingen