Palestina: 36% van de studenten stopt met hun studie

In Palestina blijven de allerarmsten vaak zonder kwaliteitsonderwijs die hen in staat zou kunnen stellen om een carrière uit te bouwen in de toekomst. Daarbij is het percentage van de vroegtijdige schoolverlaters (ongeveer 36%) en dat op school slecht presteert bijzonder hoog onder de Palestijnen.

Sponsoring: de oplossing

Om te voorkomen dat geld een belemmering vormt voor de studie, zullen wij voor 60 Palestijnse laatstejaarsstudenten voorzien in het inschrijvingsgeld. Zo kunnen ze eindelijk hun diploma behalen en beginnen aan het beroepsleven.

Wat zijn de selectiecriteria?

In overleg met de sociale dienst van de universiteit hebben we de meest kwetsbare groepen geselecteerd op basis van verschillende criteria:
1/gaat het om weeskinderen of krijgen ze al steun (ouders, familie, …)?
2/ ontvangen zij inkomsten?
3/ hebben zij financiële kosten (zoals huisvesting, reiskosten, …)
4/ zijn er gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld personen met een beperkte mobiliteit) of één van hun familieleden?
5/ behalen ze goede academische resultaten die het succes van een student garanderen?

Wat houdt het in?

Elke begunstigde student krijgt een studietoelage die rechtstreeks door Karama wordt betaald aan de Universiteit van Al-Quds.

Deze toelage varieert tussen € 250 en € 2500 en dekt dan ook het inschrijvingsgeld.

Hoe kan ik helpen ?

U kunt een eenmalige of maandelijkse donatie doen met een bedrag naar keuze.

De sponsoring van een student van de Universiteit Al-Quds is een ongelooflijke Sadaqa Jariya. Dankzij u, zal de afgestudeerde student de zekerheid hebben op een tewerkstelling. Hij zal niet langer afhankelijk zijn van hulp van buitenaf. Hij zal voor zichzelf kunnen zorgen en zijn familie. En in de eerste plaats zal hij kunnen meehelpen om de Palestijnse samenleving weer te kunnen heropbouwen.

Dus wees de veranderende actor en niet langer de toeschouwer. Steun vandaag nog een student !