Deze ramadan 2021 hebben we meer dan 79.069 kwetsbare gezinnen een hart onder de riem kunnen steken om hun vasten te verbreken tijdens deze gezegende maand. De campagne had niet kunnen plaatsvinden zonder jouw immense vrijgevigheid en solidariteit! Het is dankzij jou en met jou dat we de uitdaging voor de zoveelste keer hebben kunnen aangaan.

Bedankt van alle behoeftigen uit Bangladesh, Ethiopië, Kenia, Mali, Marokko, Myanmar, Niger, Palestina en Turkije.

Ontdek nu de foto’s voorbereid door ons team!

[media_image image=”{‹²›attachment_id‹²›:‹²›104489‹²›,‹²›url‹²›:‹²›//karama-solidarity.be/wp-content/uploads/2021/09/COVER-LIVRET-NL.png‹²›}” width=”600″ height=”400″ link=”https://issuu.com/karamasolidarity/docs/final_nl_rapport_ramadan_2021_” target=”_self” __fw_editor_shortcodes_id=”f55aa7e61802d010196121d2d6e41a6c” _array_keys=”{‹²›image‹²›:‹²›image‹²›}” _fw_coder=”aggressive”][/media_image]