Ondanks de corona pandemie hebben wij ernaar gestreefd om uw donaties tijdig te laten toekomen aan de behoeftigen met waardigheid en professionalisme.

Samen hebben we het leed van 98 036 mensen over 11 landen kunnen verlichten.

Wij en duizenden behoeftigen willen u bedanken voor deze enorme steun aan solidariteit.

Ontdek de impact van uw donatie in beeld