BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN ONZE ENQUÊTE!

In het kader van het evaluatieonderzoek van onze opofferingscampagne heeft een zeer groot aantal van u de online vragenlijst beantwoord die jullie deze maand werd toegestuurd.

De enquête is nu voltooid: we hebben de verschillende resultaten geanalyseerd, we delen deze dan ook met veel plezier!

Positieve punten:

  • Meer dan 83% van de ondervraagde donateurs hebben het offer gebracht via Wakala.
  • 1 op de 4 ondervraagde donateurs gaf aan dat zij van een kennis over de opofferingscampagne hadden gehoord.
  • Meer dan 80% van onze donateurs opent onze post.
  • Meer dan 80% van onze ondervraagde donateurs hebben hun opofferingsdonatie online gedaan.

Verbeterpunten:

  • Een aanzienlijk aantal van onze donateurs gaf aan dat ze graag een teruggave van hun donatie zouden ontvangen via sms, evenals een rapport of foto’s.
  • Verschillende donateurs hebben moeite gehad met online betalingen op de site * (verstoringen gerelateerd aan een bug in het Banksys-platform en buiten onze controle).
  • Verschillende donateurs zeggen dat ze meer uitwisseling tussen Karama Solidarity en donoren willen.

 Acties:

Het is ons inmiddels duidelijk geworden dat het belangrijkste verbeterpunt voor u de communicatie is. Daarom zal Karama Solidarity de volgende punten introduceren:

  • Binnen een maand na Eid al adha een algemeen verslag met foto’s van de voedseldistributies toesturen naar alle donateurs.
  • Het versturen van een gedetailleerd offerterapport van onze acties en die van onze partner Islamic Relief, binnen 4 maanden na de Aid al Adha.
  • Het opzetten van een “Donorzorgcentrum” om onze uitwisselingen te verbeteren en aandacht te besteden aan uw behoeften.

Graag willen wij u bedanken voor deze zeer goede resultaten! Wij zijn ons bewust van het soms vervelende karakter van deze oefening en waarderen de tijd die u eraan heeft kunnen besteden. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat de kwaliteit van de communicatie en de relatie met onze donateurs koste wat het kost prioriteit moet krijgen.