Of het nu gaat om conflictgebieden, kampen voor ontheemden of verarmde leefgemeenschappen, er is altijd één constante terug te vinden: wanneer de levensomstandigheden verergeren voor een hele gemeenschap, verergeren ze nog meer voor de vrouw.

Onder deze omstandigheden van armoede zijn veel vrouwen weduwe geworden waardoor ze de enige kostwinner zijn van hun gezin. Hun knelpunten zijn intenser enerzijds omdat de arbeidsmarkt overheerst wordt door mannen en anderzijds hebben ze net te weinig werkervaring of kwalificatie.

Opmerkelijke feiten

Meer dan 2,7 miljard vrouwen in de wereld kunnen wettelijk niet dezelfde job uitoefenen als mannen.  (Wereldbank, 2018)

Elke dag sterven ongeveer 810 vrouwen aan vermijdbare oorzaken tijdens de zwangerschap en de bevalling. 99% van deze sterfgevallen vindt plaats in ontwikkelingslanden. (Wereldbank, 2020)

Wereldwijd zal een op de drie vrouwen tijdens haar leven te maken krijgen met een of andere vorm van gendergerelateerd geweld. (Wereldbank, 2020)

Onze acties: “Als je een vrouw opleidt, leid je een hele generatie op.”

Deze ongelijke behandeling en onrechtvaardige omstandigheden, roepen bij ons een Afrikaans spreekwoord op: “Als je een man opleidt, leid je een individu op, maar als je een vrouw opleidt, leid je een natie op.”

Karama Solidarity besteedt een aanzienlijke hoeveelheid van middelen aan projecten met de focus op onderwijs, gezondheid, veiligheid en levensonderhoud voor vrouwen en meisjes over de hele wereld.

Enkele voorbeelden van onze acties voor vrouwenrechten:

In Ethiopië: toegang tot onderwijs voor 1500 meisjes

In Mali: voedselzekerheid voor 100 vrouwen

In Bangladesh: micro-vennootschappen voor 500 vrouwen

In Niger: stabiele werkgelegenheid voor 400 vrouwen

Kom in actie met onze acties en draag je steentje bij