Tarım ana geçim kaynağı

Mali’de tarım, nüfusun% 90’ından fazlasının geçimini oluşturuyor ve tarlalarda çalışan çoğunlukla kadınlar… ülkede özellikle eşit olmayan bir muameleye maruz kalan kadınlar pandemi ile ilgili kısıtlamalar ve 2021’de kaydedilen çok düşük yağış oranları nedeniyle hanelerini geçindiremez hale geldiler.

Kadın girişimciler

Bu tarımsal krizden en çok etkilenen insanları, yani tarımsal işgücünün% 65’ini oluşturan kadınları desteklemek için Karama Solidarity, toprak mülkiyetine, faizsiz krediye ve eğitime erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Böylece onlara gerekli olan araçları vererek kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma getirerek yerel ekonomiye katkı sağlayabilecekler.

Somut olarak, nasıl hareket etmeliyiz ?

1. Savunmasız 300 kadına ekilebilir arazi verilecek. Ayrıca, edinilen arazinin potansiyelini en iyi şekilde kullanmalarına izin veren destekten de yararlanacaklar.
2. Bunlara ek olarak suya erişim ve sulama sistemi kurulması da sağlanacaktır. Her kadın, çeşitlendirilmiş bir meyve ve sebze mahsulü geliştirebilmek için tohum, alet alıp, tarım teknikleri eğitiminden de yararlanacaktır.

Ayrıca kooperatiflerin oluşturulması, sonrasında gelişecek olan üretim ve pazarlama sisteminin adil ve sürdürülebilir bir şekilde işlemesini sağlayacaktır.

Son olarak, tarım sektörünün çalkantılı durumunundan çıkıp, ekonomik bir çeşitlendirme kaynağı olarak bölgede sabun üretimi için de atölyeler kurulabileceğine inanıyoruz.