SOS PALESTINA

Een bedrag naar uw keuze

Sélectionnez un moyen de paiement
Informations personnelles

U bent Obligatoire
Adres
Hoe heb je gehoord over Karama Solidarity ?
Détails de facturation

Total du don : 25,00€

Met 25€ bied je een voedselpakket aan
Met 35€ bied je een noodpakket aan

SOS Palestina : Noodhulp

Palestina wordt opnieuw geconfronteerd met een gevaarlijke escalatie van geweld. Honderde mensen raken gewond en hebben dringend hulp nodig.

Na tientallen jaren van geweld en schendingen van de mensenrechten, blijven de Palestijnen zich onzeker voelen in hun eigen land.
De economie wordt uitgedaagd door politieke instabiliteit en constant geweld. Blokkades zorgen voor dagdagelijkse chaos.

Ondanks het staakt-het-vuren blijven de noden heel erg hoog!

Met jouw steun kunnen we noodhulp aanbieden!

Beantwoord aan deze oproep!

Met 25€ bied je een voedselpakket aan
Met 35€ bied je een noodpakket aan