Engellilerin yüzde 68’i eğitime erişemiyor

Fas’ta özel ihtiyaçları olan kişilerin yaklaşık %66’sından fazlasının eğitime erişimi olmadığı tahmin edilmektedir. Bunların yaklaşık %16’sı sağır veya işitme güçlüğü çekiyor.

Çocukluklarını değiştirebilirsiniz!

Diğer tüm çocuklar gibi, sağır çocukların da potansiyellerini en üst seviyeye çıkaran bir dilde ve ortamda kaliteli bir eğitim alma hakkı vardır.

Ancak, yeterli sayıda işaret dili öğretmeni olmadığı gibi çoğu zaman ebeveynler, çocuklarının okula gitme hakkı olduğunu ve buna yönelik uygun destekler sağlandığında onların da öğrenebileceklerini bilmezler.

Misyonumuz

1.569 işitme engelli çocuğun okula erişimini sağlayın.
100 halk eğitimi öğretmenini işaret dilinde eğitin.
Okul çağına gelmiş çocuğa sahip 50 ebeveyini işaret dilini öğreterek eğitin.
Sağırlık vakalarının erken tespiti için 200 sağlık uzmanının teşhis kapasitesini güçlendirin.
550 işitme engelli çocuğadış dünyaya açılıp kendi dünyalarında aktör olmaları için ders dışı etkinlikler sunun.

Bir çocuğa eğitim sunmak sadaka-i cariyedir !