Slechthorend kind in Marokko

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Adres
Hoe heb je gehoord over Karama Solidarity ?

Totaalbedrag: 10,00€ One Time

68% van de gehandicapte personnen hebben geen toegang tot onderwijs

In Marokko schat men dat 66% van de personen met specifieke behoeftes geen toegang heeft tot onderwijs. Ruim 16% hiervan is doof of slechthorend.

Je kunt hen een betere kindertijd geven!

Net als alle andere kinderen hebben dove kinderen recht op kwaliteitsvol onderwijs, in een taal en een omgeving die hun potentieel optimaliseert.

Ons engagement

  • 1569 slechthorende kinderen toegang tot het onderwijs geven.
  • 100 leerkrachten uit het publiek onderwijs gebarentaal aanleren.
  • 50 ouders van jonge geschoolde kinderen gebarentaal aanleren.
  • De capaciteit van 200 gezondheidswerkers om doofheid tijdig op te sporen versterken.
  • Naschoolse activiteiten bieden aan 550 slechthorende kinderen om ze aan te sporen met de buitenwereld in contact te komen.

Scholing schenken aan een kind is een Sadaqa Jariya !

Geef een kind de kans om naar school te gaan.
Met 10€/maand of 120€/jaar geeft u een slechthorend kind toegang tot educatie gedurende 1 jaar !