Zakat Al Maal

Zakat al maal : videoproject [wp-video-popup video="https://www.youtube.com/watch?v=qqYhJ3rkREA&list=PLBEZjXaaxiJku6F3YLXyB6V4amRSC1csd&index=3"]

Zakat al Maal :
Een daad van aanbidding voor elke moslim en een steun voor de behoeftigen

« Neem aalmoezen van hun weelde om hen te reinigen en te zuiveren …  »

(Koran, S.9 V.103)

Zakât al mâal is de derde zuil van de islam. Dit is een verplichte aalmoes die elke moslim jaarlijks moet betalen wanneer de totale som van zijn rijkdom het drempelbedrag,nissab = 85 g* (24 karaat goud) bereikt.Als uw spaargeld ten minste een jaar (islamitisch jaar) lang gelijk of boven dit drempelbedrag is gebleven, hoort u de zakât al mâal, 2,5% van het totale bedrag uit te geven.

 

* € 4193,9 in december 2020.

Bekijk onze resultaten en successen

Nieuwe uitdagingen 2021

Ethiopië: 65% van de kinderen gaat niet naar school. Onderwijs niet gratis. Ouders krijgen te maken met te hoge schoolkosten die ze niet kunnen betalen. Ze kunnen niet anders dan hun kinderen niet naar school te sturen. Als hun financiële situatie het toch toelaat, geven ze er de voorkeur aan om hun jongens in te schrijven in plaats van hun dochters die mee moeten helpen in het huishouden. 

Dankzij uw Zakat al Maal zullen we grote steun verlenen aan 5 scholen om kwaliteitsonderwijs te bieden aan meer dan 3.000 kinderen, zowel meisjes als jongens.

Palestina: Het Rode Kruis ziekenhuis heeft ons nodig

Het Rode Kruis ziekenhuis verwelkomt al bijna 70 jaar pasgeborenen en jonge moeders uit Jeruzalem. Allerhande medische zorg van hoge kwaliteit wordt er versterkt: chirurgie, neonatale zorg, intensive care, enz.

Vandaag de dag kampt het ziekenhuis met grote problemen. Het personeel worstelt elke dag en blijft toch paraat ondanks de vele stroomonderbrekingen die fataal kunnen zijn!

Maak een einde aan stroomuitval

Met jouw steun zullen we 245 zonnepanelen installeren om te voorzien in het energieverbruik en de kosten van het ziekenhuis te verlagen. Dankzij jouw  Zakat al-maal zal het Rode Kruis kwalitatieve zorg kunnen blijven aanbieden aan moeders en pasgeborenen uit Jeruzalem.

PALESTINA: Wil je een Palestijnse familie onderdak bieden?

In Palestina is de woonsituatie van de meest kwetsbare gezinnen in Nablus en in de vluchtelingenkampen is schrijnend. Veel woningen bestaan uit primitieve constructies gemaakt van metalen platen, plastic, …

Dit zorgt voor talrijke gevolgen voor hun gezondheid en verergert de onzekerheid van de gezinnen. Soms is de staat van de woningen zo erg dat het leven van de bewoners in gevaar loopt !

Dankzij jullie Zakat al Maal zullen 51 gezinnen eindelijk kunnen wonen in een fatsoenlijk en veilig huis.

Samen kunnen we beginnen met het renoveren van de huizen van deze gezinnen die elke dag vechten voor een beter leven. 

ZE HEBBEN EEN WAARDIGHEID TERUGGEVONDEN DANKZIJ ZAKAT AL MAAL!

VRAGEN OVER ZAKAT?

Hoeveel geld moet ik storten?

2,5% van het totaal bedrag van uw bezittingen die gedurende een maanjaar onveranderd zijn gebleven. De Zakat wordt op basis van de Nissab berekend en komt overeen met de geldswaarde van 85gr goud of 595gr zilver. (Zie de actuele geldswaarde van zilver en goud).

Op welk type bezittingen is de Zakat geldig?

De bezittingen waar rekening mee moet worden gehouden bij de berekening van de Zakat zijn de bezittingen die gedurende één volledig maanjaar onveranderd zijn gebleven. Hieronder vallen: goud, zilver, edele metalen, inclusief juwelen en sieraden waar goud of zilver in verwerkt zijn. Aandelen. Geld dat u aan anderen hebt geleend en dat op een bankrekening of thuis is gebleven. Voorraad voor handel. Landbouwproducten en vee (koeien, kippen, geiten, …). Pensioenen. Eigendommen waar u eigenaar van bent en die voor investeringen in immobiliën bestemd zijn.

Mag ik mijn Zakat voor een bepaald doel schenken?

U bent vrij om te kiezen voor een bepaald land of project bij het storten van uw Zakat.

Wat is het verschil tussen de Zakat al Fitr en de Zakat Al Maal ?

De Zakat Al Fitr is een aalmoes waarvan de waarde elk jaar wordt vastgelegd en dat enkel tijdens de Ramadan gestort mag worden. Iedere moslim is verplicht om de Zakat Al Fitr te betalen. De Zakat Al Maal daarentegen is enkel van toepassing op de personen die over een minimumbedrag beschikken en mag op ieder moment van het jaar uitbetaald worden. Het bedrag is afhankelijk van het bedrag van de bezittingen.

Wat is de Nissâb ?

De Nissab is de minimale fortuin waarboven het uitbetalen van de Zakat al Maal verplicht is. Sommigen beschouwen dat de Nissab overeenkomt met de waarde van 85gr goud. Dit is ongeveer 4193,9 in december 2020. Anderen vertrekken van de waarde van 595gr zilver. Hoe meer Zakat wij inzamelen, hoe meer wij te hulp kunnen komen aan minderbedeelden.

Wanneer moet ik de Zakat betalen?

De Nissab bepaalt vanaf welk bedrag de Zakat moet worden uitbetaald. Daarna kan men een vaste datum vastleggen in de maankalender om de Zakat te betalen. Sommige personen kiezen voor het begin van het jaar, anderen voor het einde van de Ramadan of tijdens het offerfeest.

Hoe wordt uw Zakât Al Maal gebruikt?

Wanneer u ons uw Zakat al Maal toevertrouwd, kiest u ervoor om de minderbedeelden de middelen te geven om zich te voeden, hun levens herop te bouwen en autonoom te worden.