Zoals elk nieuw schooljaar is het onze prioriteit om de opvoeding van alle kinderen te verzekeren, ongeacht hun sociale achtergrond. Al te vaak worden de kinderen uit kansarme milieus verstoken van scholing vanwege hun moeilijke situatie. In sommige landen zoals Marokko en Palestina moeten talrijke minderbedeelde families hun kinderen naar school sturen zonder zelfs een boekentas. De leerlingen wandelen naar school met hun boeken onder de arm of in het beste geval, in een plastieken zakje …

 

Karama Solidarity streeft ernaar elk kind te laten opgroeien met alle kansen tot ontplooiing.Om dit te bereiken is het recht op onderwijs voor iedereen een fundamentele pijler.

In het jaar 2022 willen we graag het back-to-school-seizoen opfleuren voor duizenden kansarme kinderen

Bied een complete back-to-schoolkit aan: een schooltas, schriften, een gevulde etui…

 

Veel ouders in Palestina en Marokko twijfelen eraan hun kinderen naar school te sturen….dit terwijl het belang van de school voor de opvoeding en de ontwikkeling van elke toekomstige volwassene niet meer moet bewezen worden. Maar de precaire situatie van de familie en het gebrek aan middelen….zetten arme families er vaak toe aan hun kinderen bij zich te houden. Deze beginnen dan te werken op zeer jonge leeftijd om de uitgaven van het gezin te helpen betalen.

 

Onze laatste realisaties

1500 Slechthorende kindjes gesteund

1500 Slechthorende kindjes gesteund

Al enkele jaren ondersteunen we de school voor doven en slechthorenden in Tanger door middel van lerarenopleidingen en cursussen gebarentaal voor ouders. Met jullie steun hebben we voor meer dan 1500 dove en slechthorende kinderen kwaliteitsonderwijs mogelijk gemaakt.

2775 weeskinderen gesponsord

 Met al onze peet/meetouders, hebben we aan meer dan 2775 weeskinderen toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en betere levensomstandigheden verleent. Bij het begin van elk schooljaar krijgt elk kind het nodige schoolmateriaal. Daarbij worden er excursies en...

Ethiopië: 3000 kinderen geschoold 5 scholen gesteund

In Ethiopië heeft jouw vrijgevigheid het mogelijk gemaakt om 3000 kinderen (1500 meisjes en 1500 jongens) terug naar school te sturen terwijl hun (sociale) omgeving een trieste toekomst voor hen in petto had. Van al deze kinderen en van Karama Solidarity bedankt!...

«« Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht. » » Hadith