Sadaqa Jariya

Een aalmoes waarvan de weldaden zelfs na de dood zich voortzetten

«Wanneer de zoon van Adam sterft, stoppen zijn daden, behalve deze drie:een continue aalmoes, een wetenschap waar de mensen van kunnen genieten en een gelovig kind dat voor hem bidt.» Muslim

Sadaka Jariya is een sadaqa (liefdadigheid/aalmoes) die gegeven is aan een langdurig liefdadigheidsproject die nog voort zal bestaan na de dood van degene die daaraan heeft bijgedragen.

De waarde hiervan is onbetwistbaar :

EEN WELDAAD VOOR U:

Ze beschermt en geneest u. Ze vermenigvuldigt uw bezittingen.

EEN OPLOSSING VOOR ARMOEDE:

Hiermee worden de arme, de weduwe en het weeskind geholpen, verheugd en gesteund.

ONBEPERKT IN DE TIJD:

Degene die heeft bijgedragen aan sadaka Jariya zal ook na zijn dood de beloning van zijn goede daden ontvangen.

DE BESTE ERFENISSEN :

Sadaqa Jariya is de mooiste erfenis voor toekomstige generaties.

Enkele gerealiseerde sadaqa Jariya

Medische hulp in ziekenhuizen – Palestina

Toegang tot water – Niger

Naaitraining – Pakistan

Toegang tot onderwijs – Palestina

Sadaqa jariya maakt het verschil!

Faire une sadaqah jariyah, c’est soutenir des projets durables qui apportent un réel changement dans la vie de plus démunis, tels que :

  • Ontwikkel een drinkwatersysteem
  • Bouw een school
  • Help weduwen om hun micro-onderneming te starten
  • Oprichting van boerderijen
  • Bouw of rust een gezondheidskliniek uit, enz.

Dit zijn projecten die gemeenschappen jaren, zelfs generaties zullen waarderen. Het kan een leven lang veranderen.

Wil je goede, lopende acties doen?

Karama Solidarity nodigt je uit om jouw sadaqa jariya te maken.