Steun een SOS

Overstromingen, aardbevingen, tsunami’s, droogte, gewapende conflicten, burgeroorlogen, … Talrijke humanitaire crisissen, die van de ene op de andere dag, volledige families kunnen vernietigen.

Een crisis is op gang ?

Deze voorzienbare of onvoorspelbare gebeurtenissen veroorzaken veel materiële en menselijke schade en vereisen vanaf de eerste dagen dringende interventie door humanitaire organisaties. Zo snel mogelijk organiseert Karama Solidarity zichzelf om de behoeften van de slachtoffers te schatten, operationele teams in te zetten en een solide logistiek op te zetten. Wij beslissen over het nodige budget en grijpen in volgens twee fases:

1) Noodfase: voeding, drinkbaar water, dekens, infrastructuur, medische zorgen, psychologische bijstand voor de slachtoffers;

2) Heropbouw en rehabilitatie: projecten op lange termijn om zo een langdurige en efficiënte hulp te garanderen en de locale bevolking bij de werken impliceren.

Om snel in te grijpen, beschikken wij over een kas die voor dergelijke noodgevallen voorbehouden is en dat gefinancierd wordt door SOS oproepen en door het algemeen fonds.