De eerste uitdaging

Herinner je het nog vorig jaar in 2020 tijdens de lockdown hebben we samen 300 kwetsbare kinderen kunnen helpen om afstandsonderwijs te blijven volgen met behulp van tablets. Na de lockdown gebruiken de kinderen op school nog steeds de tablets tijdens de remediëring en huiswerkbegeleiding.

De impact

Gezien het succes van het project en de invloed van dergelijke digitale middelen op het academische succes van de leerlingen hebben wij beslist om een tweede editie van het project te lanceren met als doel om 323 kinderen te ondersteunen bij hun schoolopleiding en zo bij te dragen aan de strijd tegen schooluitval.