Tsjaad: 6 miljoen mensen hebben geen toegang tot drinkwater

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Adres
Hoe heb je gehoord over Karama Solidarity ?

Totaalbedrag: 10,00€ One Time

De regio Lake Tsjaad is een van de meest kwetsbare ter wereld. Meer dan 40 miljoen mensen zijn afhankelijk van de belangrijke bron van zoet water. Helaas is het waterniveau van het meer de afgelopen jaren sterk gedaald als gevolg van verhoogde irrigatie en klimaatverandering. De extra spanningen veroorzaakt door Boko Haram zorgen voor nieuwe druk in de regio.

Onze missie:

De toegang tot drinkwater verbeteren en de gevolgen van hongersnoodrisico’s in verband met droogte te verminderen door de landbouwproductie, veeteelt en visserij te stimuleren en te federeren.

Onze actie:

  • 3 diepe waterputten, uitgerust en beveiligd installeren
  • 6 personen trainen voor het onderhoud en reparatie van waterputten
  • 60 gedeelde toiletten bouwen voor 180 kwetsbare gezinnen
  • Begunstigden trainen in goede hygiënepraktijken om ziekten te verminderen
  • Versterking van de productiecapaciteit van 350 kleine producenten (vee, tuinbouw, visserij)

In totaal zullen bijna 20.060 mensen profiteren van dit project.

Wil je de beste van aalmoes schenken?  € 10 volstaat om een persoon toegang te geven tot water.