Jemen ondergaat 2 rampen

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Adres
Hoe heb je gehoord over Karama Solidarity ?

Totaalbedrag: 5,00€

Meer dan vijf jaar oorlog heeft het armste land op het Arabische schiereiland verwoest.

24 miljoen mensen hebben nood aan humanitaire hulp.

Het land wordt nu ook geconfronteerd met de verspreiding van het coronavirus.

Volgens de WHO zijn er op 3 juni, 358 COVID-19 gevallen geregistreerd waarvan 58 overlijdens met een toenemende aantal per dag op nationaal niveau.

Er is een enorme schaarste aan financiële middelen en medisch materiaal.
Mits de ziekenhuizen overvol zijn en men geen veilige behandeling meer kan bieden, worden mensen die ernstige symptomen vertonen als hoge koorts en ademhalingsmoeilijkheden teruggetuurd.

Doneer nu!