Eid al-adha: een ideaal cadeau

Kurban / Eid Al-Adha

Kan je zelf geen offerdier schenken?

Geef je volmacht door een wakala* !

Wij bieden jou de mogelijkheid aan om via volmacht een offerdier te schenken aan een behoeftig gezin. Neem de intentie (Niya) en geef Karama Solidarity de opdracht om in jouw plaats het offer islamitisch uit te voeren met respect voor het welzijn van het dier.

(*) Hedendaagse geleerden hebben erkend dat de volmacht (wakala) geldig is en in overeenstemming is met de profetische traditie in het geval van het slachten van het offer.

Wil je meedoen aan een liefdadigheid die God het meeste liefheeft?

Bied een offer aan in sadaqa !

Door de schenking van jouw offer, verspreid je blijdschap onder de allerarmste gezinnen uit de regio’s die te kampen hebben met ondervoeding.

Donatieformulier

Eid al-Adha: Drie pluspunten

Bestrijding van de honger en de ondervoeding: “Schenk een offerdier uit solidariteit” en draag bij aan de effectieve bestrijding van de hongersnood en de ondervoeding. Vlees is een rijke aanvulling op het tekort aan dierlijke eiwitten.

Vanaf de eerste dag van Eid voeren onze teams ter plaatse de offers islamitisch uit door jouw volmacht (wakala). Ze delen het vlees uit onder de behoeftige bevolkingsgroepen in 11 landen (Palestina, Kenia, Marokko, Bangladesh, …). Elk jaar zijn er bijna 90 000 behoeftigen die Karama Solidarity terug laat glimlachen op deze vreugdevolle feestdag.

Het offer volbrengen door een volmacht (wakala): In overeenstemming met de profetische traditie, als men niet in staat is zelf te offeren of als men een behoeftig gezin de kans wil geven om Eid ook op een volwaardige manier te vieren, kan men een volmacht geven. Het zal dan aan jou zijn om de intentie te nemen en ons de volmacht te geven om het offer namens jou uit te voeren.

Drie pluspunten: Je vervult je religieuze verplichting. Je strijdt mee tegen hongersnood en de ondervoeding. Je bezorgt behoeftige gezinnen terug een glimlach.

Vorig jaar : 149.113 begunstigden over de hele wereld

zij zijn getuige …

Die mooie dagen en momenten voor de oorlog

Die mooie dagen en momenten voor de oorlog

Umm Talal woont met haar man en drie kinderen in een vluchtelingenkamp.  Ze deelt haar verhaal met jou:  “Door de oorlog hebben we alles moeten achterlaten. Sindsdien leven we in een tent in dit vluchtelingenkamp ​​en zijn we afhankelijk van voedselhulp van...

«De mens verricht op de dag van Eid geen betere handeling die God het meest behaagt als het offeren van een offerdier… » Hadith

Ik download mijn kids kit

FAQ

Uit wat bestaat ons programma SCHENK EEN OFFERDIER?

De Eid-al Adha campagne is een internationale campagne! In 2020 hebben 20 aaneengesloten kantoren gezamenlijk vleespakketten uitgedeeld aan 3 305 249 behoeftigen in de 30 allerarmste landen in de wereld. In 2020 nam Karama Solidarity, dankzij onze gulle Belgische donateurs, deel aan deze campagne door alleen * bijna 100 000 behoeftigen in 11 landen te helpen! Gezinnen die dankzij jullie Eid in alle waardigheid konden vieren rond een heerlijke maaltijd.

Is het toegestaan om een offer te volbrengen door een volmacht (WAKALA)?

De geleerden zijn het unaniem eens over dit onderwerp. Een moslim kan een volmacht geven om een offer uit te voeren in zijn naam in overeenstemming met de profetische traditie. Een hadith die door Jabir (ra) wordt overgeleverd dat de profeet (vzmh) 63 offers (in naam van mensen uit Jemen) heeft geofferd en een deel aan Ali (ra) heeft opgedragen om te offeren (Muslim, Aboe Dawoed, Ibn Maja). Anas ibn Malik vermeldt ook dat hij de profeet (vzmh) 7 offerdieren zag slachten (overgeleverd door Bukhari). Als je niet in staat bent zelf te offeren of als je een behoeftig gezin de kans wil geven om Eid ook op een volwaardige manier te vieren, kan je een volmacht geven. Het zal dan aan jou zijn om de intentie te nemen en ons de volmacht te geven om het offer namens jou uit te voeren.

Waarom verschillen de prijzen per land?

De prijs van het offer varieert afhankelijk van het land waarvoor het offer wordt aangeboden. Het wordt vastgesteld op basis van de lokale aankoopprijs en ook van het soort dier dat in het gekozen land wordt geofferd.

Wat zijn de vastgestelde criteria voor de keuze van de landen van interventie?

Hoofdzakelijk gaat het over:

  • De graad van de hongersnood en de ondervoeding.
  • De criteria van de kwetsbaarheid van de bevolking. Voornamelijk gaat onze aandacht uit naar weeskinderen, ouderen, kinderen, personen met een beperking, …
  • De betrokkenheid van de behoeftigen.
Hoe wordt de campagne ter plaatse uitgevoerd ?

De lokale kantoren in de 11 landen zorgen voor het hele proces! 1) Maanden voor Eid Al-Adha onderhandelen onze collega’s over de prijzen en kiezen ze de offerdieren. 2) Een paar weken voor Eid selecteren ze op basis van de kwetsbaarheidscriteria de behoeftigen. 3) Na het Eid-gebed en tot de 3de dag van Eid zorgen onze collega’s voor de offers en de distributie van vleespakketten aan de behoeftigen.

 

Wordt het slachten op dezelfde dag gedaan?

De dieren worden geslacht na het Eid-gebed en tot de 3de dag van Eid Al-Adha, in overeenstemming met de islamitische jurisprudentie.

Worden de dieren ter plaatse geofferd?

Ja, in 2020 ontvingen de geselecteerde behoeftigen van de 11 landen vleespakketten met vers vlees. We zorgen er altijd voor dat de dieren correct islamitisch geslacht worden.

Ik wil meedoen, maar ik kan geen geheel offerdier schenken

Voor degenen die willen deelnemen aan het project “Schenk een offerdier” maar het zich niet kunnen veroorloven om een geheel offerdier te schenken, is er het “Offerfonds” waarvoor je kan kiezen als je een gift naar keuze wilt verrichten.

Waarom opteert men voor landgroepen?

De landen zijn gegroepeerd in landengroepen mits de prijzen van de dieren in deze landen identiek zijn. Bovendien stelt het ons in staat om door te kiezen voor een groep de offers toe te wijzen op basis van de meest noodzakelijke behoefte. Uiteraard staan onze teams in alle gereedheid om in al de genoemde landen offers uit te voeren voor de behoeftigen.

Tot welke datum(s) kan je de campagne steunen?

Donaties ter ondersteuning van de Eid Al-Adha campagne kunnen worden gedaan tot de 4de (1+3) dag van Eid. Donaties die na de campagne worden gedaan, zullen worden gereserveerd en gebruikt om offers uit te voeren voor volgend jaar.